Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Zbigniew Rau portret w zbliżeniu

- Stając do debaty w towarzystwie takich osób, jak Swiatłana Cichanouska oraz Andrzej Milinkiewicz - osoby reprezentujące dwa pokolenia białoruskiego sprzeciwu - trudno przedstawiać recepty na przyszłość Białorusi.

Chcę raczej wyrazić swój podziw i uznanie za Państwa odwagę i determinację - powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w trakcie panelu dyskusyjnego dedykowanego sytuacji na Białorusi oraz przyszłości przemian w tym kraju na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Szef polskiej dyplomacji zapewnił rozmówców o wsparciu dla procesów zmian na Białorusi. - Macie w Polakach i w Europie wielu przyjaciół - zwrócił się do uczestniczących w panelu białoruskich działaczy opozycji. Minister Zbigniew Rau podkreślił, że we współczesnym świecie nie ma już miejsca na to, by jedno państwo decydowało o przyszłości innego państwa. - Białoruska droga przemian może, musi być zdefiniowana tylko przez Białorusinów. Dlatego też od samego początku Polska apelowała o dialog władzy z obywatelami – powiedział minister.

Minister Spraw Zagranicznych poinformował także o wsparciu dla Białorusi, m. in. poprzez program „Pakiet Solidarni z Białorusią” o wartości 50 mln PLN, uproszczenie procedur wizowych, przyjmowanie represjonowanych na leczenie w Polsce. – Będziemy zabiegać o to, by również UE przekazała pomoc dla społeczeństwa obywatelskiego Białorusi – zadeklarował. Zwrócił także uwagę, że Polska będzie konsekwentnie wspierać te inicjatywy, które dają szanse na dialog.

Na marginesie Forum Ekonomicznego minister Rau rozmawiał także ze Swiatłaną Cichanouską, kandydatką w wyborach prezydenckich na Białorusi. Przedmiotem rozmów była obecna sytuacja w tym kraju. Minister Rau zapewnił o kontynuacji pomocy dla społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów na Białorusi, jak i wsparciu Polski dla idei dialogu pomiędzy władzami i społeczeństwem obywatelskim. Uznał za niedopuszczalne aresztowania i przymusowego wydalania z terytorium Białorusi przedstawicieli Rady Koordynacyjnej.

- Udział pani Cichanouskiej w specjalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w formule Arria to ważny głos społeczeństwa obywatelskiego Białorusi w wymiarze międzynarodowym i jego oczekiwań co do przyszłości swojego kraju - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

{crossposting}