Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
- Nasilające się skutki zmian klimatu zajmują pierwszą pozycję na liście najważniejszych trendów w obszarze środowiska

Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska wzięła udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym zmian klimatycznych podczas Konferencji organizowanej przez Ośrodek Informacji ONZ i PAN w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Zebrani eksperci wskazywali na kluczowe problemy globalne, z którymi trzeba będzie się mierzyć w najbliższych latach, czyli zanik bioróżnorodności, czy bezpieczeństwo żywnościowe na świecie.

- Nasilające się skutki zmian klimatu zajmują pierwszą pozycję na liście najważniejszych trendów w obszarze środowiska, ujętych w Polityce Ekologicznej Państwa do 2030 r. – przypomniała na wstępie wiceminister środowiska Małgorzata Golińska.

Polityka Ekologiczna Państwa do 2030 roku to dokument, który przewiduje, że w najbliższych latach skutki zmian klimatu w Polsce mogą stać się coraz bardziej odczuwalne. Według globalnej oceny bioróżnorodności zmiany klimatu to trzecia najważniejsza przyczyna ubożenia różnorodności biologicznej. Badania naukowe wykazują, że zmiany klimatu wywierają one powszechny wpływ na wiele aspektów różnorodności biologicznej, w tym na np. rozmieszczenie gatunków.

- Musimy zapewnić bioróżnorodność, gdyż odgrywa ona kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego oraz stanowi podstawę dla zrównoważonego rolnictwa – powiedziała wiceminister Golińska. - Dlatego, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom klimatycznym potrzebne są działania adaptacyjne w celu przygotowania naszej przyrody na nadchodzące zmiany – dodała wiceminister.

W trakcie prac nad międzynarodowymi porozumieniami służącymi ograniczeniu zmian klimatycznych Polska wielokrotnie zwracała uwagę na ważną rolę lasów jako pochłaniaczy i rezerwuarów gazów cieplarnianych.

- Chodzi o to, żeby do radzenia sobie z problemami wykorzystywać nie jedynie konwencjonalne rozwiązania, ale całe ekosystemy. Szczególnie w przypadku walki ze zmianami klimatu przyroda ma wiele do zaoferowania – począwszy od zdolności do pochłaniania dwutlenku węgla przez ekosystemy leśne, aż po wspieranie adaptacji do zmian klimatu dzięki właściwemu wykorzystaniu zieleni w miastach – podsumowała Golińska.

 

{crossposting}

Czytaj więcej

Kamiński: 10 mld zł zostanie zainwestowane w bezpieczeństwo Polaków

Podczas briefingu prasowego poinformowano o podpisaniu porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych. 

Więcej…

Kryzys z potencjałem do wykorzystania

Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70652442
Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70652442

Wśród branż gospodarki, przed którymi jest wciąż daleka droga od wyjścia z koronakryzysu znajdują się pasażerskie przeloty lotnicze.

Więcej…

Chludziński: przewidujemy, że pierwsza elektrownia nuklearna zacznie pracować w 2029

Photo by Clemens van Lay on Unsplash
Photo by Clemens van Lay on Unsplash

KGHM, w ramach przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie nuklearnych źródeł energii, podpisało porozumienie z producentem reaktorów w technologii SMR.

Zgodnie z zawartym zobowiązaniem NuScale wesprze KGHM we wdrożeniu technologii SMR zastępującej dotychczasowe źródła energii oparte na węglu. Czysta energia miałaby zasilać zakłady produkcyjne miedziowej spółki. W ramach współpracy planowane jest opracowanie i wybudowanie 4 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR, z opcją aż do 12 (o mocy zainstalowanej około 1GW). To potencjalnie największa tego typu instalacja na świecie. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2030 roku.

- Zmiany klimatyczne wymagają od nas zdecydowanych działań - powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź SA.

- Już dziś odczuwamy wynikające z tego koszty, także te finansowe, związane m.in. ze wzrostem cen energii - dodał prezes Chludziński.

W jego przekonaniu budowa małych reaktorów nuklearnych do 2030 r. to konkretna deklaracja i element naszej transformacji energetycznej.

- Jesteśmy krajowymi pionierami, bo przewidujemy, że pierwsza z naszych elektrowni nuklearnych zacznie pracować już w 2029 roku - dodał prezes KGHM Polska Miedź SA.

Jego zdaniem technologia SMR nie tylko pomoże nam dbać o środowisko ale również znacząco obniży koszty prowadzenia biznesu.

- To jedno z zapowiadanych ostatnio działań rozwojowych spółki, planujemy komercyjnie produkować energię, by wesprzeć zieloną transformację Polski i obniżyć koszty zwykłym gospodarstwom domowym - dodał Marcin Chludziński.

Zgodnie z podpisanym zobowiązaniem KGHM Polska Miedź będzie nie tylko odbiorcą gotowego rozwiązania, ale weźmie również udział w rozwoju tej technologii.

{crossposting}

Czarnek: Dziękuję ITD. Za działalność edukacyjną, lekcje o bezpieczeństwie w szkołach

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w Tarczynie w konferencji prasowej na temat akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Więcej…

Troską prezydenta jest całościowe spojrzenie na Rzeczpospolitą

W tym roku ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony na Jasnej Górze odbywało się pod hasłem „Do Matki naszego zawierzenia”. 

Więcej…