Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
- Nasilające się skutki zmian klimatu zajmują pierwszą pozycję na liście najważniejszych trendów w obszarze środowiska

Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska wzięła udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym zmian klimatycznych podczas Konferencji organizowanej przez Ośrodek Informacji ONZ i PAN w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Zebrani eksperci wskazywali na kluczowe problemy globalne, z którymi trzeba będzie się mierzyć w najbliższych latach, czyli zanik bioróżnorodności, czy bezpieczeństwo żywnościowe na świecie.

- Nasilające się skutki zmian klimatu zajmują pierwszą pozycję na liście najważniejszych trendów w obszarze środowiska, ujętych w Polityce Ekologicznej Państwa do 2030 r. – przypomniała na wstępie wiceminister środowiska Małgorzata Golińska.

Polityka Ekologiczna Państwa do 2030 roku to dokument, który przewiduje, że w najbliższych latach skutki zmian klimatu w Polsce mogą stać się coraz bardziej odczuwalne. Według globalnej oceny bioróżnorodności zmiany klimatu to trzecia najważniejsza przyczyna ubożenia różnorodności biologicznej. Badania naukowe wykazują, że zmiany klimatu wywierają one powszechny wpływ na wiele aspektów różnorodności biologicznej, w tym na np. rozmieszczenie gatunków.

- Musimy zapewnić bioróżnorodność, gdyż odgrywa ona kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego oraz stanowi podstawę dla zrównoważonego rolnictwa – powiedziała wiceminister Golińska. - Dlatego, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom klimatycznym potrzebne są działania adaptacyjne w celu przygotowania naszej przyrody na nadchodzące zmiany – dodała wiceminister.

W trakcie prac nad międzynarodowymi porozumieniami służącymi ograniczeniu zmian klimatycznych Polska wielokrotnie zwracała uwagę na ważną rolę lasów jako pochłaniaczy i rezerwuarów gazów cieplarnianych.

- Chodzi o to, żeby do radzenia sobie z problemami wykorzystywać nie jedynie konwencjonalne rozwiązania, ale całe ekosystemy. Szczególnie w przypadku walki ze zmianami klimatu przyroda ma wiele do zaoferowania – począwszy od zdolności do pochłaniania dwutlenku węgla przez ekosystemy leśne, aż po wspieranie adaptacji do zmian klimatu dzięki właściwemu wykorzystaniu zieleni w miastach – podsumowała Golińska.

 

{crossposting}