Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Cyberhigiena i nowoczesne technologie – to tematy przewodnie tegorocznych obchodów Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (ECSM). W inauguracji polskiej edycji ECSM wziął udział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

- Kwestie związane z cyberbezpieczeństwem są jednymi z najważniejszych w kontekście funkcjonowania państwa. To absolutnie kluczowe działania, które muszą podejmować też biznes, ale i obywatele – powiedział szef MC.

Polską edycję ECSM koordynuje Państwowy Instytut Badawczy NASK

- Takie wydarzenia jak Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa są istotne z uwagi na potrzebę budowania świadomość – mówił Zagórski. - To także okazja do współpracy z innymi państwami. Wspólnie powinniśmy poznawać nowe rozwiązania, wymieniać się doświadczeniami. A wszystko po to, by nasze cyberbezpieczeństwo podnieść na jak najwyższy poziom. - Tylko wtedy będziemy zdolni do korzystania z nowoczesnych technologii, kiedy będziemy mieli gwarancję bezpieczeństwa ich wykorzystywania – dodał szef MC.

Podczas poniedziałkowej inauguracji ECSM przedstawiciele NASK zaprezentowali m.in. raport o dezinformacji. Jak wynika z badania internautów „Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci” - ponad połowa ankietowanych (56,2%) spotkała się ze zjawiskiem dezinformacji w sieci. Najczęściej są to fake newsy (29,9%), trolling (15,6%), fałszywe konta internetowe (14,9%). 

- Dezinformacja i manipulacja opinią publiczną to jedne z poważniejszych wyzwań współczesnego internetu. Większość Polaków dostrzega ten problem. Niestety, znaczna część badanych przyznaje, że nie weryfikuje prawdziwości informacji online – powiedział minister. - Wybory, w tym parlamentarne, są momentem, gdy dezinformacja szczególnie przybiera na sile. Dlatego tak ważna jest edukacja – dodał Zagórski.

{crossposting}

Czytaj więcej

Budownictwo - najlepsze wyniki od 30. lat

Dane o budownictwie mieszkaniowym, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, pozwalają sądzić, że pobicie zeszłorocznego rekordu liczby mieszkań oddanych do użytkowania (185 tysięcy) jest więcej niż prawdopodobne, a przekroczenie bariery 200 tysięcy mieszkań jest możliwe – uważa minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Więcej…

Nasze polskie oczko w głowie

Z badania przeprowadzonego z inicjatywy m.in. największego banku w naszym kraju wynika, że Polacy coraz bardziej dumni z polskiej żywności. To jeden z przejawów patriotyzmu gospodarczego („dobre, bo polskie”), godnego ze wszech miar poparcia.

Więcej…

Opoką był kościół, a kościołem kierował Prymas Tysiąclecia

Jan Pawel II zbliżenie twarzy, oparty o pastorał
Jan Paweł II. Dennis Jarvis from Halifax, Canada

- Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Karol Wojtyła św. Jan Paweł II to dwie największe postacie polskiego Kościoła ostatnich setek lat, a może i dwie największe postaci w historii Polski, na pewno II połowy XX wieku - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński podczas pierwszej lekcji muzealnej w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. 

Więcej…

Przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej

trzy tryby połączone ze sobą
Photo by Bill Oxford on Unsplash

Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania. 

To najważniejsze zmiany, jakie zakłada nowela ustawy Prawo własności przemysłowej, którą przegłosował Sejm. Teraz projekt trafi do Senatu.

Projekt nowelizacji realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

- Celem przygotowanej przez MPiT nowelizacji jest gruntowna przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej, tak aby zgłaszanie i korzystanie z uzyskiwanych praw było prostsze i przyjazne dla użytkowników – wyjaśnia minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

- To z kolei, mam nadzieję, skłoni polskich przedsiębiorców, żeby mocniej chronili swoje pomysły i produkty. Szczególne znaczenie projekt powinien mieć dla start-upów z branży IT, które od teraz będą mogły chronić swoje rozwiązania za pomocą patentów udzielanych na wynalazki realizowane za pomocą komputera – dodaje Emilewicz.

Na nowych regulacjach skorzystają również pracownicy Urzędu Patentowego RP oraz środowisko prawnicze.

- Dzięki nowym przepisom ma się również zwiększyć kadra ekspertów, którzy oceniają zgłoszenia dotyczące ochrony patentowej. Natomiast do prowadzenia spraw dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych - oprócz rzeczników patentowych - zostaną dopuszczeni również adwokaci i radcowie prawni - dodaje szefowa MPiT.

{crossposting}

Urzędu Bezpieczeństwa Żywności

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna jest elementem struktury państwa, który odpowiada za bezpieczeństwo publiczne, za zwalczanie chorób zwierząt i za zagwarantowanie w imieniu państwa, że żywność wchodząca na rynek jest bezpieczna – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas uroczystych obchodów 100-lecia PAW.

Więcej…