Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
grafika

Komisja Nadzoru Finansowego wśród powierzonych jej wielu zadań zajmuje się także wydawaniem ostrzeżeń. Komisja wydała w tym tygodniu komunikat, w którym informuje o niezwykle wysokim stopniu ryzyka inwestowania na rynku forex – handlu walutami on-line.

To jednak nie wszystko. Najbardziej znana jest stale aktualizowana „lista ostrzeżeń publicznych KNF”. Zawiera nazwy firm i instytucji finansowych – w tym rozmaitych, podejrzanej proweniencji firm pożyczkowych, ubezpieczeniowych czy parabanków – przed działalnością których Komisja ostrzega.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF zawiera niemal 270 nazw instytucji, wobec których wpłynęły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (bądź toczą się postępowania prokuratorskie – niektóre zakończone) z tytułu przepisów prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ponad połowa całej listy), ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy o giełdach towarowych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawy o usługach płatniczych.

Na liście znajdują się tak „znane” (oczywiście z jak najgorszej strony) firmy, jak choćby Amber Gold, Finroyal, czy Idea Bank.

Są tam też mniej znane spółki, nierzadko pod „chwytliwymi” nazwami, jak Klub Zamożnego Inwestora, Waluciarz.pl SA, The Reserve Bank of Poland czy Bezpieczne Inwestycje. A także spółki - nierzadko mające siedziby w egzotycznych miejscach naszego globu, jak: JW. Capital Management Corporation z siedzibą w Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands; czy MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu.

Z kolei ostatni komunikat KNF stanowi, nie pierwsze zresztą, ostrzeżenie tej państwowej instytucji przed inwestowaniem na rynku Forex. Ryzyko poniesienia na nim strat jest bowiem ogromne. Choć aktywnych klientów na tym rynku jest stosunkowo niewielu (łącznie nieco ponad 43 tysięcy) pokusa osiągnięcia stosunkowo szybkiego i łatwego zysku przeważa, zgodnie ze statystykami KNF, nad zdrowym rozsądkiem inwestorów. W dodatku na przestrzeni kilku ostatnich lat sytuacja na Foreksie nie zmienia się niemal w ogóle bądź tylko nieznacznie.

Oto bowiem jeśli w ub. roku nieco ponad 9 tys. indywidualnych inwestorów zrealizowały na tym rynku 138 mln zł zysku, jednocześnie w tym samym czasie ponad czterokrotnie wyższą stratę w wysokości aż 576 mln zł poniosło łącznie niemal 35 tys. osób. Oznacza to, że znacząca większość, bo ok. 80 proc. aktywnych inwestorów indywidualnych ponosi na Forexie straty – średnio 16,7 tys. zł w przeliczeniu na osobę.

Zaś średni wynik osiągnięty przez klienta na tym rynku w 2018 r. wyniósł -10.040 zł. Przy tym, choć łączny zrealizowany na nim zysk klientów zwiększył się między 2014, a 2018 rokiem z 96,2 (w 2014) do 138 mln zł (w 2018), to jednocześnie – w znacznie wyższym stopniu – zwiększyła się wielkość poniesionych strat: z -482,75 do -576,37 mln zł (w 2017 r. było to nawet -635,64 mln zł!).

Z danych Urzędu KNF wynika, że w  ub. roku zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na Foreksie za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich stanowili klienci detaliczni (z 98,87 proc. udziałem w liczbie aktywnych klientów).

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone dane nie dziwi, że KNF ostrzega: „Działalność inwestycyjna na rynku Forex przynosi straty zdecydowanej większości klientów”.

Komisja podkreśla także, iż instrumenty pochodne rynku OTC (do zawarcia których dochodzi bezpośrednio pomiędzy dwoma podmiotami; w przypadku Foreksu między klientem indywidualnym, a brokerem z biura maklerskiego) „cechują się wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz akceptujących ryzyko utraty całości zainwestowanych przez nich środków”.

Czytaj więcej

Terytorialsi z policją i strażakami na rzecz bezpieczeństwa

Na co dzień żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pracują na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny z funkcjonariuszami polskiej Policji poprzez uczestniczenie np. w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych

- Podpisanie dzisiejszych porozumień stwarza nową formułę ściślejszej współpracy szkoleniowej poprzez wykorzystanie infrastruktury szkoleniowej, która jest w dyspozycji polskiego wojska, ale także polskiej policji i straży pożarnej - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas podpisania porozumień między Wojskami Obrony Terytorialnej, a służbami podległymi MSWiA.

Więcej…

Podatek cukrowy - KUPS: dlaczego rząd promuje słodycze i piwa smakowe?

„Projekt tzw. ustawy cukrowej, której celem jest promocja prozdrowotnych wyborów konsumentów jest szkodliwy dla polskiej gospodarki, a szczególnie dla sadownictwa

 Podatek cukrowy jest szkodliwy dla krajowej gospodarki, polskich sadowników i rolników. Nałożenie opłaty wyłącznie na napoje promuje pośrednio słodycze i piwa smakowe kosztem branży napojowej.

Więcej…

Trzy główne wymiary CPK

Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln zł. Połowę będą stanowiły przyznane CPK środki z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF)

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała uczestniczył w podpisaniu umowy o współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej do budowy 30-kilometrowego odcinka linii kolejowej od granicy polsko-czeskiej do Jastrzębia-Zdroju. 

Więcej…

Małgorzata Jarosińska-Jedynak - uniwersalne usługi cyfrowe

Internet Rzeczy to tworzenie obiektów wyposażonych w zdolność do przetwarzania danych i kooperacji z innymi

Jak sfinansować inicjatywę i projekt służący cyfrowemu rozwojowi przedsiębiorstwa czy samorządu? Mówiła o tym w Koninie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Więcej…

Banki z miliardami dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z sektorem bankowym kreuje rozwiązania, dając szansę przedsiębiorczym, przede wszystkim tym, którym trudno jest uzyskać kredyt

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozyskał z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) środki na gwarancje, które pozwolą zabezpieczyć spłatę kredytów o wartości aż 10,5 mld zł.

Więcej…