Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Forum Wizja Rozwoju witryna WWW

Pięciuset ekspertów wzięło udział w 100. debatach, to – dla uczczenia 100 lat odzyskania niepodległości, w ramach zakończonego w tym tygodniu II Forum Wizja Rozwoju w Gdyni na terenie kompleksu Akademii Marynarki Wojennej.

Dyskutowano w trakcie bloków tematycznych, m.in. energetyka, bezpieczeństwo kraju - rozwój gospodarczy; technologie przyszłości; finanse w gospodarce; CSR w gospodarce; badania i rozwój; inwestycje, programy społeczne; srebrna gospodarka; zdrowie; gospodarka morska; ekomobilność; transport; prawo w gospodarce; technologie przyszłości; finanse i prawo w gospodarce;  rolnictwo; kultura i sztuka; gospodarka morska, odpowiedzialny biznes; badania i rozwój itd.

W ciągu dwóch dni trwania Forum miał też miejsce Hackaton, czyli maraton programowania. Na jego zwycięzców czekała łączna pula nagród w wysokości 20 tys. zł. Szczegółowo o przebiegu gdyńskiego wydarzenia pisaliśmy na bieżąco w Gazecie Polskiej Codziennie, na niezalezna.pl, poinformujemy o tym wydarzeniu także w najbliższym, środowym wydaniu Gazety Polskiej.

Chciałbym w tym miejscu przybliżyć czytelnikom najciekawsze wyjątki z interesującego przemówienia premiera Morawieckiego wygłoszonego na otwarcie Forum.

„Tchnęliśmy nową nadzieję w polskie serca” – w taki sposób streścił niemal cztery lata rządów PiS. – Skupiliśmy się w tym okresie na zmniejszaniu nierówności społecznych, zwiększaniu szans na rozwój młodych pracowników i pracodawców, na pomocy polskim rodzinom. To były główne kierunki naszego inwestowania: w solidarność i sprawiedliwość społeczną – przypomniał. - Nadrobiliśmy istniejące braki w tym zakresie - zaznaczył.

Nawiązując do nazwy gdyńskiego wydarzenia premier Morawiecki stwierdził: - Forum, wizja i rozwój będą wytaczać kolejne kierunki, będą azymutem zmian w naszej ojczyźnie. Potrzebujemy forum jako miejsca spotkań, dyskusji i wymiany poglądów, takiego jak to, które dzisiaj otwieramy. Potrzebujemy wizji, by osiągnąć z pozoru nierealne cele w ciągu kolejnych lat. Potrzebujemy zatem takiego miejsca spotkań, jak to w Gdyni.

W przekonaniu premiera to właśnie tu „możemy wytyczać aspiracyjne cele i wizje”.

– Bez tego trudno będzie o inspiracje i znajdywanie sposobów na akumulację potrzebnych środków finansowych, by ziścił się plan, dogonienia w pięć do 15. lat krajów europejskich dotąd od nas bogatszych. Najpierw tych z południa, potem – z północy.

Według Morawieckiego znajdujemy się w roku przełomowym. - Lata tej kończącej się kadencji rządów PiS pokazały entuzjazm w zwalczaniu pułapek rozwoju, m.in. słabości instytucjonalnych – mówił dalej premier. – Dzięki uzyskanej na tym polu poprawie doprowadziliśmy do tego, że – pomimo spowolnienia gospodarczego na Zachodzie – polska gospodarka wciąż rośnie. W tym roku, niezależnie od spowolnienia koniunktury gospodarczej pokazujemy, że witalność polskiej gospodarki przyczynia się do osiągania poziomu wzrostu naszego PKB wyższego od 4 proc. – wcześniej nieosiągalnego.

Zdaniem premiera w okresie poprzednich rządów państwo było zwolennikiem doktryny neoliberalnej (ograniczało się do roli tzw. stróża nocnego, zapewniającego tylko podstawowe potrzeby społeczne w zakresie bezpieczeństwa i obrony).

- My potraktowaliśmy państwo jako jedną z większych wartości, która doprowadziła do „małego cudu gospodarczego” – uważa Morawiecki. – Np. dzięki usprawnieniu systemu podatkowego możemy – oprócz miliardowych transferów socjalnych – realizować wielkie programy infrastrukturalne: rozwój dróg, szlaków kolejowych, projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego czy rozbudowa gazoportu w Świnoujściu i budowa gazociągu Baltic Pipe. Czeka nas wielka transformacja energetyczno-klimatyczna. Mamy wielki program petrochemiczny Orlenu i Lotosu oraz ich fuzji. Wciąż zresztą potrzebujemy kolejnych środków na rozwój gospodarczy. Trzeba myśleć o prorozwojowych inwestycjach z wizją. A rozstrzygająca o naszej przyszłości powinna się okazać rosnąca konkurencyjność polskiej gospodarki..

- Miejsce naszego narodu jest w gronie najbardziej rozwiniętych technologicznie państw świata. Kroczymy tą drogą rozwoju, o której marzyli nasi przodkowie z lat 20. ubiegłego wieku – m.in. budowniczowie Gdyni. Taka jest wizja rozwoju dla Polski – zakończył premier.

{crossposting}

Czytaj więcej

CPK – początek nie tylko symboliczny

Z punktu widzenia nakładów przewidzianych na realizację całego przedsięwzięcia, tj. Centralnego Portu Komunikacyjnego, szacowanych na ok. 20 mld zł, ponad 7 mln zł przyznanych w tym tygodniu spółce CPK z unijnego funduszu „Łącząc Europę” (CEF) na dokumentację przygotowawczą budowy 30-km odcinka linii kolejowej od granicy polsko-czeskiej do Jastrzębia-Zdroju i dalej, nie wydaje się kwotą przesadnie szokującą. Ale pierwsze koty za płoty. Początek został zrobiony.

Więcej…

Koniec limitów do lekarzy specjalistów

Photo by Owen Beard on Unsplash

Od 1 marca br. zostaną zniesione limity na porady pierwszorazowe w czterech specjalnościach: neurologii, ortopedii, endokrynologii i kardiologii. Planowany jest także pierwszy od wielu lat wzrost wyceny tych świadczeń, który docelowo wyniesie prawie 30 procent.

Więcej…

Alina Nowak: Nowa jakość pomocy społecznej

Mamy tu wielką płaszczyznę do współpracy i do wielkiego otwarcia na to, aby naszym mieszkańcom zaproponować w jednym miejscu szereg inicjatyw

– Model centrum usług społecznych to płaszczyzna do współpracy w jednym miejscu łącząca inicjatywy instytucji publicznych, pozarządowych czy firm świadczących usługi dla mieszkańców – mówiła podczas konferencji regionalnej w Katowicach wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak. Przypomniała, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie do utworzenia CUS-ów.

Więcej…

Konkurs Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości

Szef MNiSW zwrócił uwagę, że uczelnie zawodowe kształcą bardzo praktycznie, zgodnie z potrzebami konkretnego regionalnego rynku pracy

15 mln zł z Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości trafi do 15 publicznych uczelni zawodowych w Polsce. Wyniki tegorocznej, drugiej edycji projektu, ogłosił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Więcej…

Musimy dbać o to, by nie marnować żywności

Photo by FOODISM360 on Unsplash

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski przebywał w Rzymie, gdzie uczestniczył w 43. Sesji Rady Zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa IFAD oraz spotkał się z Prezydentem IFAD i Dyrektorem Generalnym FAO, a także z minister polityki rolnej, żywnościowej, leśnictwa i turystyki Włoch.

Więcej…