Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Wykres kołowy przedstawiający strukturę własnościową A@

Choć czwartkowy wyrok Sądu Unii Europejskiej nakazujący zwrócić spółce Autostrada Wielkopolska SA do polskiego budżetu prawie 1,4 mld zł - kwotę zakwalifikowaną jako niedozwolona pomoc publiczna - pozostaje nieprawomocny, najprawdopodobniej w razie wniesienia przez AWSA odwołania do Trybunału Sprawiedliwości UE instytucja ta podzieli stanowisko unijnego Sądu pierwszej instancji.

Jego czwartkowe orzeczenie stanowi rozstrzygnięcie skargi AWSA, w której spółka ta, która wybudowała na początku obecnego wieku łącznie 240 km odcinek autostrady A2: Świecko-Nowy Tomyśl-Konin i nią zarządza, wystąpiła o stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej. Orzeczenie to nakazywało Polsce odzyskanie od AWSA 894 mln zł wraz z odsetkami, „w związku z niezgodną ze wspólnym rynkiem pomocą publiczną”. Co istotne kwota ta na dzień wniesienia skargi (28.11.2017 r.) wynosiła 1,367 mld zł. Według ministerstwa infrastruktury, w razie uprawomocnienia się wyroku Sądu UE odzyskane od AWSA środki „zasilą konto Krajowego Funduszu Drogowego i zostaną przeznaczone na realizację inwestycji drogowych”.

Jednym z dwóch głównych udziałowców AWSA jest założona przez Jana Kulczyka i kierowana obecnie przez jego córkę, Dominikę, KI One SA (dawniej Kulczyk Holding SA), posiadająca w AWSA, wraz z zarejestrowaną w Luksemburgu Meridiam Infrastructure A2 SA, większość udziałów. Tymczasem umowa koncesyjna, podpisana w 1997 r. przez. przez ministra transportu w rządzie SLD, Bogusława Liberadzkiego, na mocy której operatorem odcinka A2 jest AWSA i z tego powodu ma prawo pobierać od kierowców opłaty za przejazd, obowiązuje aż do 2038 r.

Od wybudowania odcinka Świecko-Nowy Tomyśl-Konin, jak przypomina resort infrastruktury, w latach 2005-2011, na mocy zawartego aneksu do umowy koncesyjnej z AWSA, firma ta miała zagwarantowane wypłacanie rekompensat z tytułu utraconego przychodu z opłat (za przejazd nie płaciły wówczas samochody ciężarowe). Rekompensaty były wypłacane do lipca 2011 r., tj. do momentu, gdy na autostradach obwiązywały płatne winiety. Jednak z tą chwilą nastąpiła weryfikacja zasad ustalonych do wyliczenia rekompensat. Wykazała ona, że dane przedstawione przez AWSA i wykorzystane do wyliczenia rekompensat były nieprawidłowe. Skarb Państwa zażądał wówczas od operatora zwrot nadpłat kwot pobranych nieprawidłowo. Ponieważ do tego zwrotu przez AWSA nie doszło, Polska wystąpiła w tej sprawie do Komisji Europejskiej, która wszczęła odpowiednie postępowanie.

W sierpniu 2017 r. KE w wydanej decyzji potwierdziła stanowisko Polski i nakazała odzyskanie od AWSA nadmiernie wypłaconych kwot rekompensat (łącznie z odsetkami 1,38 mld zł). Nastąpiło to w marcu ub. roku. AWSA nie dała jednak za wygraną i zaskarżyła tę decyzję do Sądu UE. Z kolei Polska przystąpiła wówczas do postępowania po stronie KE.

W wyroku z 24 października br. sąd uznał, że Komisja nie popełniła zarzucanych jej przez AWSA uchybień przy wydawaniu zaskarżonej decyzji i oddalił skargę.

Ministerstwo infrastruktury przypomina, że czwartkowy wyrok Sądu UE może jeszcze zostać zaskarżony do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak potwierdza ustalenia KE oraz argumenty prezentowane w imieniu Polski przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Już obecnie można chyba przyznać, że dopiero obecnym rządom udało się - i to z poparciem unijnego wymiaru sprawiedliwości - wyegzekwować kwoty od spółki niegdyś w całości kontrolowanej przez rodzinę Kulczyków, zakwalifikowane jako niesłuszna w świetle unijnych zasad „pomoc publiczna” i tym samym powiększyć dochody budżetowe.

Mam nadzieję, że takie zachowanie władz stanowi też gwarancję, że nie będzie już więcej mowy o zawieraniu przez przyszłe rządy z prywatnymi spółkami tak dla nich atrakcyjnych i wieloletnich umów – jak to miało miejsce za rządów lewicowych.

{crossposting}

Czytaj więcej

Ważnym elementem strategii Orlenu inwestycje rozwojowe i akwizycje

​PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa. Planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN Orlen, zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki.

Więcej…

Postrzegamy Japonię jako istotnego partnera

Podczas spotkania z wiceministrem infrastruktury, transportu i gospodarki przestrzennej Naoki Fujiim omówiono perspektywy polsko-japońskiego partnerstwa przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Photo by Eddi Aguirre on Unsplash

- Chcemy, aby ta wizyta koncentrowała się przede wszystkim na gospodarczych aspektach naszej współpracy i prowadziła do otwarcia nowych rozdziałów naszej bilateralnej agendy – powiedział Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podczas spotkania ze swoim japońskim odpowiednikiem Norihiro Nakayamą.

Więcej…

Minister Michał Kurtyka przewodniczył MAE w Paryżu

Farma paneli słonecznych z lotu ptaka
Transformacja energetyczna jest niezbędna, ale aby mogła się udać, musi być sprawiedliwa. Photo by Andreas Gücklhorn on Unsplash

Określenie priorytetów pracy i analityki Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) na kolejne dwa lata, a także zestawienie priorytetów sektorowych największych przedsiębiorstw energetycznych świata z politykami i planami rządów to główny cel posiedzenia Rady Zarządzającej MAE na szczeblu ministerialnym, któremu przewodniczył minister klimatu Michał Kurtyka. Spotkanie odbywało się 5-6 grudnia 2019 r. w Paryżu. 

Więcej…

Dla branży transportowej nadchodzi czas zawirowań

Parking dla TIR-ów widziany z lotu ptaka
Branża transportowa od początku XXI wieku była drugą najszybciej rozwijającą się branżą pod względem wytwarzanej wartości dodanej brutto - ponad 8 proc. średniorocznie. Photo by Marcin Jozwiak on Unsplash

Branża transportowo-logistyczna jest jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. To ponad 150 tys. podmiotów dających pracę ponad 800 tys. ludziom i generujących łącznie ponad 270 mld zł obrotów.

Więcej…

Internetowy bot pomoże szukać nielegalnych kopciuchów

Komin kopcący na dachu domu
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową jest coraz ważniejszym partnerem w walce o Czyste Powietrze – mówi Tomasz Chróstny, wiceprezes UOKiK

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju powstało oprogramowanie, które pozwoli Inspekcji Handlowej na automatyczną weryfikację ofert sprzedaży kotłów na paliwo w internecie.

Więcej…