Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Według najnowszych danych tempo wzrostu PKB w II kw. 2019 r. wyniosło 4,5%r/r. – stwierdza Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. 

W przekonaniu Jerzego Kwiecińskiego przedstawione przez GUS informacje są korzystniejsze, niż szacunki z połowy miesiąca (wzrost o 0,1 pkt. proc.). - Na chwilę obecną Polska gospodarka rośnie w sposób zrównoważony, opierając się na dwóch silnikach: konsumpcji i inwestycjach. Trzeci silnik – eksport – miał neutralny wpływ na wzrost PKB. Pracowałby dużo lepiej, gdyby nie sytuacja gospodarcza u naszych największych partnerów handlowych, zwłaszcza w Niemczech – uważa minister. 

Zdaniem Kwiecińskiego patrząc na dynamikę głównych składników wzrostu gospodarczego widać, że w dalszym ciągu ważnym czynnikiem wzrostu jest konsumpcja, która wzrosła o 4,1% r/r. - Obecnie notowane jest szybsze tempo wzrostu po stronie sektora prywatnego czyli gospodarstw domowych (4,4%), niż w przypadku konsumpcji publicznej (3,4%) – uważa minister. - W poprzednim kwartale sytuacja była odwrotna. Samo spożycie prywatne wygenerowało aż 2,5 pkt proc. tempa wzrostu krajowego PKB w II kw. 2019 r.  Widać zatem, że wprowadzone przez rząd kolejne programy prospołeczne sprawiają, że Polacy nie rezygnują z zakupów. Potwierdza to, iż czują się bezpiecznie i pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą, mimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych.    

- Co nas szczególnie cieszy to duża rola inwestycji jako źródła tworzenia PKB – podkreśla Kwieciński. - Inwestycje wzrosły o 9% rok do roku. Nakłady brutto na środki trwałe odpowiadały za 1,5 pkt proc. wzrostu PKB w II kw. 2019 r.

Trzeba zauważyć, że to wynik lepszy niż osiągnięto w którymkolwiek z II kwartałów lat 2016-2018. Pokazuje on także, że przedsięwzięcia w sektorze przedsiębiorstw faktycznie zaczęły być realizowane na większą skalę. Przypomnijmy tylko, że inwestycje firm zatrudniających więcej niż 49 osób urosły w samym II kwartale o 17,1% r/r (w całym I półroczu wzrost wyniósł 19% r/r). Taki wzrost świadczy o tym, że sektor przedsiębiorstw coraz silniej dokłada się do wzrostu inwestycji. To sytuacja korzystna dla gospodarki – dodaje szef resortu MIIR. 

Jego zdaniem jednocześnie z uwagą musimy przyglądać się temu, co dzieje się w gospodarce światowej, bo to wpływa na nasz handel zagraniczny. - Eksport netto nie dołożył się do wzrostu PKB ani go nie obniżył. Wynik mógłby być dużo lepszy, gdyby kondycja największych gospodarek UE była lepsza, a sytuacja międzynarodowa bardziej przewidywalna - dodaje.

- Utrzymujące się wysokie tempo wzrostu utwierdza mnie w przekonaniu, że przy sprzyjających okolicznościach, PKB Polski w 2019 r. będzie rósł w tempie takim jak w I i II kw. 2019 r. tj. około  4,5%. Wzrost ten będzie jednym z najwyższych w całej UE i jednym z najwyższych na świecie. To dla nas powód do dużej satysfakcji. Z kolei inwestycje w III kw.  mają duże szansę rosnąć w podobnym tempie jak dotychczas – kończy Kwieciński.

{crossposting}

Czytaj więcej

Polska - Węgry. Wsparcie i współpraca

Photo by Eugene Zhyvchik on Unsplash

- Braterstwo polsko - węgierskie sięga wielu stuleci wstecz. Mieliśmy wspólnych władców, wspieraliśmy się wzajemnie, nasza historia też wyglądała podobnie - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w Skierniewicach, gdzie razem z ministrem obrony Węgier zainaugurował wystawę nt. pomocy węgierskiej podczas wojny polsko – bolszewickiej 1920 r.

Więcej…

Dania jest szczególnym partnerem Polski

Photo by Paul Hanaoka on Unsplash

- Dania jest szczególnym partnerem Polski. Ważnym obszarem wspólnoty interesów naszych krajów jest bezpieczeństwo. Cenimy współpracę w ramach NATO - zaznaczył szef polskiej dyplomacji podczas jednodniowej wizyty w Królestwie Danii.

Więcej…

Odpowiedzialność, nie marzenia

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

Żądania podwyżek płac, wysunięte przez górników zatrudnionych w kopalniach węgla uświadomiły wielu osobom istnienie dwóch równoległych rzeczywistości. Pierwsza to ta, gdzie nic się nie zmienia, a „czarne złoto” pozostanie do końca świata polskim dobrem narodowym.

Więcej…

Zyska: OZE i "Czyste Powietrze" - zwiększenie efektywności

Photo by Ashes Sitoula on Unsplash

Program „Czyste Powietrze” oraz rozwój odnawialnych źródeł energii to główne tematy spotkania konsultacyjnego, w którym w Szczawnie - Zdroju uczestniczył wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska

Więcej…

Samvel Mkrtchian: CSR w Armenii

Czy idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest znana w Armenii? W jakim stopniu władze ormiańskie wspierają wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu? Pytamy Jego Ekscelencję Samvela Mkrtchiana, Ambasadora Armenii w Polsce.

Więcej…