Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Według najnowszych danych tempo wzrostu PKB w II kw. 2019 r. wyniosło 4,5%r/r. – stwierdza Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. 

W przekonaniu Jerzego Kwiecińskiego przedstawione przez GUS informacje są korzystniejsze, niż szacunki z połowy miesiąca (wzrost o 0,1 pkt. proc.). - Na chwilę obecną Polska gospodarka rośnie w sposób zrównoważony, opierając się na dwóch silnikach: konsumpcji i inwestycjach. Trzeci silnik – eksport – miał neutralny wpływ na wzrost PKB. Pracowałby dużo lepiej, gdyby nie sytuacja gospodarcza u naszych największych partnerów handlowych, zwłaszcza w Niemczech – uważa minister. 

Zdaniem Kwiecińskiego patrząc na dynamikę głównych składników wzrostu gospodarczego widać, że w dalszym ciągu ważnym czynnikiem wzrostu jest konsumpcja, która wzrosła o 4,1% r/r. - Obecnie notowane jest szybsze tempo wzrostu po stronie sektora prywatnego czyli gospodarstw domowych (4,4%), niż w przypadku konsumpcji publicznej (3,4%) – uważa minister. - W poprzednim kwartale sytuacja była odwrotna. Samo spożycie prywatne wygenerowało aż 2,5 pkt proc. tempa wzrostu krajowego PKB w II kw. 2019 r.  Widać zatem, że wprowadzone przez rząd kolejne programy prospołeczne sprawiają, że Polacy nie rezygnują z zakupów. Potwierdza to, iż czują się bezpiecznie i pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą, mimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych.    

- Co nas szczególnie cieszy to duża rola inwestycji jako źródła tworzenia PKB – podkreśla Kwieciński. - Inwestycje wzrosły o 9% rok do roku. Nakłady brutto na środki trwałe odpowiadały za 1,5 pkt proc. wzrostu PKB w II kw. 2019 r.

Trzeba zauważyć, że to wynik lepszy niż osiągnięto w którymkolwiek z II kwartałów lat 2016-2018. Pokazuje on także, że przedsięwzięcia w sektorze przedsiębiorstw faktycznie zaczęły być realizowane na większą skalę. Przypomnijmy tylko, że inwestycje firm zatrudniających więcej niż 49 osób urosły w samym II kwartale o 17,1% r/r (w całym I półroczu wzrost wyniósł 19% r/r). Taki wzrost świadczy o tym, że sektor przedsiębiorstw coraz silniej dokłada się do wzrostu inwestycji. To sytuacja korzystna dla gospodarki – dodaje szef resortu MIIR. 

Jego zdaniem jednocześnie z uwagą musimy przyglądać się temu, co dzieje się w gospodarce światowej, bo to wpływa na nasz handel zagraniczny. - Eksport netto nie dołożył się do wzrostu PKB ani go nie obniżył. Wynik mógłby być dużo lepszy, gdyby kondycja największych gospodarek UE była lepsza, a sytuacja międzynarodowa bardziej przewidywalna - dodaje.

- Utrzymujące się wysokie tempo wzrostu utwierdza mnie w przekonaniu, że przy sprzyjających okolicznościach, PKB Polski w 2019 r. będzie rósł w tempie takim jak w I i II kw. 2019 r. tj. około  4,5%. Wzrost ten będzie jednym z najwyższych w całej UE i jednym z najwyższych na świecie. To dla nas powód do dużej satysfakcji. Z kolei inwestycje w III kw.  mają duże szansę rosnąć w podobnym tempie jak dotychczas – kończy Kwieciński.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…