Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Według najnowszych danych tempo wzrostu PKB w II kw. 2019 r. wyniosło 4,5%r/r. – stwierdza Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. 

W przekonaniu Jerzego Kwiecińskiego przedstawione przez GUS informacje są korzystniejsze, niż szacunki z połowy miesiąca (wzrost o 0,1 pkt. proc.). - Na chwilę obecną Polska gospodarka rośnie w sposób zrównoważony, opierając się na dwóch silnikach: konsumpcji i inwestycjach. Trzeci silnik – eksport – miał neutralny wpływ na wzrost PKB. Pracowałby dużo lepiej, gdyby nie sytuacja gospodarcza u naszych największych partnerów handlowych, zwłaszcza w Niemczech – uważa minister. 

Zdaniem Kwiecińskiego patrząc na dynamikę głównych składników wzrostu gospodarczego widać, że w dalszym ciągu ważnym czynnikiem wzrostu jest konsumpcja, która wzrosła o 4,1% r/r. - Obecnie notowane jest szybsze tempo wzrostu po stronie sektora prywatnego czyli gospodarstw domowych (4,4%), niż w przypadku konsumpcji publicznej (3,4%) – uważa minister. - W poprzednim kwartale sytuacja była odwrotna. Samo spożycie prywatne wygenerowało aż 2,5 pkt proc. tempa wzrostu krajowego PKB w II kw. 2019 r.  Widać zatem, że wprowadzone przez rząd kolejne programy prospołeczne sprawiają, że Polacy nie rezygnują z zakupów. Potwierdza to, iż czują się bezpiecznie i pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą, mimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych.    

- Co nas szczególnie cieszy to duża rola inwestycji jako źródła tworzenia PKB – podkreśla Kwieciński. - Inwestycje wzrosły o 9% rok do roku. Nakłady brutto na środki trwałe odpowiadały za 1,5 pkt proc. wzrostu PKB w II kw. 2019 r.

Trzeba zauważyć, że to wynik lepszy niż osiągnięto w którymkolwiek z II kwartałów lat 2016-2018. Pokazuje on także, że przedsięwzięcia w sektorze przedsiębiorstw faktycznie zaczęły być realizowane na większą skalę. Przypomnijmy tylko, że inwestycje firm zatrudniających więcej niż 49 osób urosły w samym II kwartale o 17,1% r/r (w całym I półroczu wzrost wyniósł 19% r/r). Taki wzrost świadczy o tym, że sektor przedsiębiorstw coraz silniej dokłada się do wzrostu inwestycji. To sytuacja korzystna dla gospodarki – dodaje szef resortu MIIR. 

Jego zdaniem jednocześnie z uwagą musimy przyglądać się temu, co dzieje się w gospodarce światowej, bo to wpływa na nasz handel zagraniczny. - Eksport netto nie dołożył się do wzrostu PKB ani go nie obniżył. Wynik mógłby być dużo lepszy, gdyby kondycja największych gospodarek UE była lepsza, a sytuacja międzynarodowa bardziej przewidywalna - dodaje.

- Utrzymujące się wysokie tempo wzrostu utwierdza mnie w przekonaniu, że przy sprzyjających okolicznościach, PKB Polski w 2019 r. będzie rósł w tempie takim jak w I i II kw. 2019 r. tj. około  4,5%. Wzrost ten będzie jednym z najwyższych w całej UE i jednym z najwyższych na świecie. To dla nas powód do dużej satysfakcji. Z kolei inwestycje w III kw.  mają duże szansę rosnąć w podobnym tempie jak dotychczas – kończy Kwieciński.

{crossposting}

Czytaj więcej

Błaszczak: Łączy nas dziedzictwo ułanów

mat.pras

- Ułani stoczyli najpierw bitwę nad Bzurą, a później przedzierali się do Warszawy, aby wzmocnić obronę stolicy przed napaścią niemiecka - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w Górkach Kampinoskich.

Więcej…

Dostępność+ - "Dostępny Gorzów" i zrównoważony

Mapa z Gorzowem Wielkopolskim a na niej kolorowe logo Dostępność Plus
- Przez nieco ponad rok realizujemy Programu Dostępność Plus – powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak. - W tym czasie przeznaczyliśmy już ok. 3,3 mld zł na inwestycje w dostępność.

„Dostępny Gorzów” – pod takim hasłem odbyła się konferencja, która rozpoczęła cykl wydarzeń z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W konferencji uczestniczyła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Więcej…

Nauka i biznes – są powody do optymizmu

ANNA RULKIEWICZ PREZES ZARZĄDU LUX MED SP. Z O.O.
ANNA RULKIEWICZ PREZES ZARZĄDU LUX MED SP. Z O.O.

Znowu będzie o niezmiennie otwartej i niezmiennie ważnej kwestii, czyli współpracy świata nauki ze światem biznesu. W ostatnich latach pisałem o niej kilkakrotnie, zwykle w mało optymistycznym tonie. Czas więc na pozytywne spostrzeżenia – bo coś jednak się zmienia, powoli, ale konsekwentnie.

Więcej…

Leonardo deklaruje zacieśnianie współpracy z polską zbrojeniówką

Marco Lupo prezes Leonardo udziela wywiadu na tle ściany reklamującej samolot myśliwski produkcji Leonardo
mat.pras

Zakłady lotnicze PZL-Świdnik, skąd pochodzi 80 proc. śmigłowców dostarczonych polskim siłom zbrojnym w ostatnich latach, są filarem obecności zbrojeniowego koncernu Leonardo na krajowym rynku – mówi Marco Lupo, prezes Leonardo Poland.

Więcej…

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski na Białorusi

Fot. znadniemna.pl

To pierwsza obecność polskiego ministra edukacji na Białorusi od 30. lat. 15-16 września br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przebywał z dwudniową wizytą na Białorusi.

Więcej…