Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Aktywność Fundacji „Teraz Polska” to nie tylko słynny konkurs, ale również wiele innych projektów, które nasza Fundacja organizuje bądź współorganizuje.

Spieszę (z małym opóźnieniem) donieść o rozstrzygnięciu kolejnej edycji ważnego konkursu, który Fundacja „Teraz Polska” od lat organizuje razem z Krajową Izbą Gospodarczą. Poznaliśmy bowiem laureatów ósmej już edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”.

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa wyjątkowa. Jej celem jest bowiem, oprócz nagradzania firm, krzewienie dobrych wzorów w środowisku przedsiębiorców.

Chcemy pokazać, że aby prowadzić odpowiedzianą politykę pracowniczą, nie trzeba być wielką i bogatą korporacją. Przede wszystkim potrzebne jest zrozumienie, czego nasi pracownicy oczekują, i wyjście poza sztampę. Można poprzestać na świątecznej premii, imprezie integracyjnej i od czasu do czasu zorganizowaniu szkolenia (bez sondowania, czy dane szkolenie faktycznie odpowiada potrzebom załogi). Zgrzeszyłbym twierdząc, że w ten sposób podchodzi do sprawy większość przedsiębiorców. Patrząc bowiem przez pryzmat firm zgłaszających się do „Pracodawcy Godnego Zaufania”, odnoszę zupełnie inne wrażenie. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że polityka pracownicza nie polega na kopiowaniu utartych wzorów, a jej skuteczne prowadzenie nie jest możliwe bez wsłuchania się w głos pracowników. Wspólnie z załogą można znaleźć optymalne rozwiązania. I, co ważne, natchnąć do szukania odpowiednich rozwiązań inne firmy.

Kto w tym roku zyskał uznanie Kapituły Konkursu? Oto i oni:
Kapsch Telematic Services za program stażowy skierowany do studentów ostatnich lat studiów uczelni technicznych i ekonomicznych oraz międzynarodowy program wymiany pracowników
Leroy Merlin Polska za powołanie Fundacji Leroy Merlin, której misją jest wpieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz inicjatyw społecznych pracowników
Benefit Systems, doceniony za szeroki pracowniczy pakiet programów motywacyjnych
Lux Med za umożliwienie pracownikom dostępu do programów edukacyjnych, adresowanych do personelu placówek i managerów
Volkswagen Poznań za kompleksową ofertę programów zdrowotnych dla pracowników, a także za nowe propozycje, jak „Program zapobiegania rozwojowi chorób cywilizacyjnych” czy „Program wsparcia zdrowia psychicznego”
EmiTel za działania w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w każdej grupy wiekowej.

Spośród gmin – w tym roku ta kategoria została wprowadzona po raz pierwszy – Kapituła zdecydowała się na wyróżnienie Miasta Stołecznego Warszawy. Doceniono działania w ramach programów stażowych i praktyk, a także w obszarach aktywizacji zawodowej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z programem „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy”.

Dodatkowo przyznano dwie nagrody dla dziennikarzy, którzy zajmowali się tematami pracowniczymi. Przypadły one: Przemysławowi Wenerskiemu (wydawcy programu TVP „Alarm”) i Bartoszowi Dylągowi z PTWP (wydawca m.in. portalu Puls HR).

Cieszę się i gratuluję. Szczególnie, że nagrodzone firmy należą w swoich branżach do rynkowych liderów. Daje to nadzieję, że ich praktyki staną się inspiracją dla mniejszych podmiotów. Sądzę, że Laureaci nie będą mieli takiego kopiowania pomysłów za złe.