Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
ANNA RULKIEWICZ PREZES ZARZĄDU LUX MED SP. Z O.O.

Znowu będzie o niezmiennie otwartej i niezmiennie ważnej kwestii, czyli współpracy świata nauki ze światem biznesu. W ostatnich latach pisałem o niej kilkakrotnie, zwykle w mało optymistycznym tonie. Czas więc na pozytywne spostrzeżenia – bo coś jednak się zmienia, powoli, ale konsekwentnie.

Trudności w wypracowaniu dobrego, polskiego modelu współpracy wynikają przede wszystkim z rozbieżności oczekiwań obu stron. Biznes niekiedy spodziewa się, że za wyłożone pieniądze uczyni z danej jednostki uczelnianej coś w rodzaju swojego laboratorium, układającego plan działań pod potrzeby hojnego partnera. Z kolei niektórzy akademiccy decydenci sprowadzają współpracę do dobroczynności: firma powinna być dumna, że da pieniądze dla prestiżowej uczelni, lecz wara jej od mieszania się w to, co na uczelni się dzieje.

I w biznesie, i na uczelniach do głosu dochodzi jednak nowe pokolenie, które zdołało poznać uwarunkowania współpracy nauki i przedsiębiorczości na świecie. Na pewno także wielką rolę w odnajdywaniu dróg do owocnej współpracy odgrywa nacisk, jaki w ostatniej dekadzie położono na innowacyjność, na start-upy. Zarówno uczelnie, jak i poważne firmy angażują się coraz bardziej we wspieranie tego rodzaju aktywności. Dlaczego? Proste – po prostu to się im opłaca. A ponieważ wiele start-upów rodzi się na uczelniach albo co najmniej przy ich życzliwym wsparciu, więc otwierają się nowe możliwości naturalnych kontaktów.

Kongresy gospodarcze, miejsce kontaktów biznesu i polityki, stają się także coraz ważniejszą platformą budowy relacji biznesu i nauki. Warto odnotować, że podczas tegorocznego, XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, wręczono po raz pierwszy nagrodę specjalną – Nagrodę Gospodarczą SGH. Z rąk rektora Szkoły Głównej Handlowej, podczas uroczystej Gali Forum, odebrała ją Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED. Doceniono inwestycje w innowacje służące jeszcze lepszej opiece nad pacjentami.

Miejsce narzekań zajmuje dialog. Prowadzony z różnym efektem, z różnym natężeniem, ale jednak dialog. Musiało upłynąć sporo czasu, aby obie jego strony zrozumiały to, co postronnym obserwatorom wydawało się oczywiste: że są na siebie skazane. Jeżeli polskie uczelnie nie chcą się wlec w światowym ogonie, muszą być innowacyjne. Do tego zaś potrzebują wsparcia. Z kolei innowacyjność to warunek rozwoju polskiej gospodarki i działających w naszym kraju firm. A innowacyjnej gospodarki nie da się zbudować samymi pieniędzmi: niezbędne jest mocne zaplecze naukowe.

Trzymam mocno kciuki za to, by współpraca dwóch szalenie ważnych dla przyszłości Polski sfer intensywnie się rozwijała. Sytuacja zmienia się z roku na rok i to w dobrym kierunku. Życzyć by sobie należało jeszcze życzliwości państwa. Nie takiej, która polega na wtrącaniu się urzędników w kontakty firm z uczelniami i próbie ich podporządkowania rządowym instytucjom. Takiej, która dodatkowo zachęci do rozwijania wartościowych projektów, od zachęt fiskalnych począwszy, a na wsparciu promocyjnym skończywszy. Ale to temat na osobny komentarz…

{crossposting}

Czytaj więcej

Budownictwo - najlepsze wyniki od 30. lat

Dane o budownictwie mieszkaniowym, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, pozwalają sądzić, że pobicie zeszłorocznego rekordu liczby mieszkań oddanych do użytkowania (185 tysięcy) jest więcej niż prawdopodobne, a przekroczenie bariery 200 tysięcy mieszkań jest możliwe – uważa minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Więcej…

Nasze polskie oczko w głowie

Z badania przeprowadzonego z inicjatywy m.in. największego banku w naszym kraju wynika, że Polacy coraz bardziej dumni z polskiej żywności. To jeden z przejawów patriotyzmu gospodarczego („dobre, bo polskie”), godnego ze wszech miar poparcia.

Więcej…

Opoką był kościół, a kościołem kierował Prymas Tysiąclecia

Jan Pawel II zbliżenie twarzy, oparty o pastorał
Jan Paweł II. Dennis Jarvis from Halifax, Canada

- Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Karol Wojtyła św. Jan Paweł II to dwie największe postacie polskiego Kościoła ostatnich setek lat, a może i dwie największe postaci w historii Polski, na pewno II połowy XX wieku - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński podczas pierwszej lekcji muzealnej w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. 

Więcej…

Przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej

trzy tryby połączone ze sobą
Photo by Bill Oxford on Unsplash

Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania. 

To najważniejsze zmiany, jakie zakłada nowela ustawy Prawo własności przemysłowej, którą przegłosował Sejm. Teraz projekt trafi do Senatu.

Projekt nowelizacji realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

- Celem przygotowanej przez MPiT nowelizacji jest gruntowna przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej, tak aby zgłaszanie i korzystanie z uzyskiwanych praw było prostsze i przyjazne dla użytkowników – wyjaśnia minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

- To z kolei, mam nadzieję, skłoni polskich przedsiębiorców, żeby mocniej chronili swoje pomysły i produkty. Szczególne znaczenie projekt powinien mieć dla start-upów z branży IT, które od teraz będą mogły chronić swoje rozwiązania za pomocą patentów udzielanych na wynalazki realizowane za pomocą komputera – dodaje Emilewicz.

Na nowych regulacjach skorzystają również pracownicy Urzędu Patentowego RP oraz środowisko prawnicze.

- Dzięki nowym przepisom ma się również zwiększyć kadra ekspertów, którzy oceniają zgłoszenia dotyczące ochrony patentowej. Natomiast do prowadzenia spraw dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych - oprócz rzeczników patentowych - zostaną dopuszczeni również adwokaci i radcowie prawni - dodaje szefowa MPiT.

{crossposting}

Urzędu Bezpieczeństwa Żywności

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna jest elementem struktury państwa, który odpowiada za bezpieczeństwo publiczne, za zwalczanie chorób zwierząt i za zagwarantowanie w imieniu państwa, że żywność wchodząca na rynek jest bezpieczna – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas uroczystych obchodów 100-lecia PAW.

Więcej…