Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jakiego roku życzyć sobie w ostatnich dniach tego najbardziej niespokojnego od lat? Odpowiedź jest prosta: nowego innego.

Nie tylko spokojniejszego, bardziej optymistycznego, lecz przede wszystkim takiego, który pozwoli nam samym zmienić się w tych obszarach, gdzie zmiany potrzebujemy. Być mniej zaciętymi, mniej podatnymi na manipulacje polityków, bardziej szanującymi wartości i bardziej otwartymi na innych. Nieprzypadkowo sukcesy gospodarcze odnoszą te społeczeństwa, które umieją współpracować i wznosić się ponad podziały ideologiczne.

Podział na „naszych” i „onych” wkrada się do każdej dziedziny. Oto tuż przed Bożym Narodzeniem pojawił się sondaż, z którego wynika, że mniej więcej co drugi Polak nie ufa rządowi w kwestii szczepionki przeciwko COVID-19 i nie zamierza się szczepić. Tak, jakby walka z pandemią była kwestią partyjnego programu, a szczepionkę produkowali politycy.

Owszem, można zrozumieć obawy tych, którzy widzą w szczepieniu ryzyko związane ze skutkami ubocznymi, choć pierwsze szczepienia na świecie ich nie wykazały. Podkreślę: mogę takie obawy zrozumieć, co nie znaczy, że je podzielam. I tu znowu częstą odpowiedzią na takie obawy jest szyderstwo, traktowanie na równi z koronasceptykami, załamywanie rąk nad „polskim ciemnogrodem”. Wyśmiewaniem nie skłoni się nikogo rozsądnego do zmiany zdania, natomiast niejednego wahającego utwierdzi się w jego wątpliwościach. Niestety, coraz częściej publiczna dyskusja w Polsce, i to w zakresie kwestii niepolitycznych, tak właśnie wygląda.

Politycy oficjalnie załamują ręce nad podzielonym społeczeństwem, ale w istocie polaryzacja jest im na rękę. Podzielonymi ludźmi łatwiej manipulować, szczególnie, że sprawy ważne społecznie, które jeszcze dekadę temu były wyjęte spod partyjnych wojenek, teraz również zyskały polityczne barwy.

Pamiętam doskonale, jak w kwestii bezpieczeństwa energetycznego w Parlamencie Europejskim ręka w rękę współdziałali deputowani ówczesnej koalicji i ówczesnej opozycji. Ba, z kwestii zdrowia publicznego nikt nie czynił pola politycznej bitwy; owszem, były różnice dotyczące funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, ale nikt nie próbował grać kwestią zagrożeń epidemicznych.
Dzieje się coś bardzo złego, skoro w ciągu kilku lat przestały istnieć ważne społecznie obszary wyłączone spod gier naszych polityków. A mało kto z nas, obywateli, przeciwko temu protestuje. Najłatwiej jest zrzucać odpowiedzialność na władzę i opozycję, ale jednak ktoś tych polityków wybiera. Ktoś w imię chwilowej satysfakcji wyraża za pomocą kartki wyborczej swoją aprobatę dla szkodliwych zachowań.

Niech więc rok 2021 będzie nowym innym rokiem. Niech zacznie się przemiana nas, Polaków, w nowych innych ludzi. Uznajmy, że możemy się głęboko różnić w kwestii religii, światopoglądu, sympatii partyjnych i setek innych spraw – ale też uznajmy, że właśnie różnice, a nie podobieństwa, wzbogacają społeczeństwo. Szanujmy wartości wypracowane przez stulecia. Szczęśliwie minął już czas ideologii, które preferowały jednolicie myślący (a raczej niemyślący) naród, w którym posłuszeństwo ideologom było najwyższą cnotą. Szanujmy się, nie dajmy się podzielić, a ci, którzy na podziałach zbijają swój kapitał, odejdą ze sceny.

I na ten cały nowy inny rok, z wielką nadzieją na zmiany, życzę Państwu w imieniu własnym, pracowników i przyjaciół Fundacji „Teraz Polska”, wszystkiego najlepszego!

{crossposting}

Czytaj więcej

Bernacki: Odkrycia w dziedzinie nauki przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju technologicznego

III Polsko-Brytyjskie Forum Naukowe z udziałem wiceministra Włodzimierza Bernackiego

Główny temat III Polsko-Brytyjskiego Forum Naukowego to „Nauka pomaga w walce ze zmianami klimatu”. W forum wziął udział sekretarz stanu w ministerstwie nauki i edukacji Włodzimierz Bernacki.

Więcej…

Innowacyjność = silny przemysł + racjonalna transformacja energetyczna

Czy krajowe inwestycje w energetykę o charakterze strategicznym mogą przyczynić się do dynamizacji rozwoju gospodarczego Polski?

Więcej…

Jarosińska-Jedynak: W nowej perspektywie chcemy zwiększyć elastyczność w programowaniu regionalnym

Fundusze unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-27 i ich wpływ na walkę z pandemią były tematem dyskusji na sesji plenarnej „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Więcej…

Morawiecki: Naprawa finansów więcej pieniędzy na badania, rozwój i innowacyjność

Wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej, perspektywy rozwojowe polskiej nauki oraz powrót do nauczania w formie stacjonarnej były tematem wystąpienia Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej.

Więcej…

Błaszczak: W ramach misji Unii Europejskiej Wojsko Polskie jest na Sycylii

- Chcę podziękować stronie włoskiej za współpracę z Polską, zarówno w formacie NATO, jak i Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej…