Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Tak w skrócie można podsumować wyniki najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przez Centrum Badań i Analiz Rynku (ASM) w październiku br. na próbie 1077 dorosłych Polaków.

Wynika z nich, że konsumenci podczas codziennych zakupów kierują się jakością, ceną i miejscem pochodzenia produktów. W tym roku w ankiecie uwzględniono również zjawisko pandemii.

Po pierwsze jakość, a po drugie cena – tak deklarują konsumenci w badaniach. Trend ten obserwowany jest niezmiennie od 2017 r., kiedy to po raz pierwszy jakość „wygrała” z ceną. Na pytanie: „Co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas codziennych zakupów?” aż 77 proc. ankietowanych wskazuje jakość, natomiast cena została zadeklarowana przez blisko 73 proc. respondentów (każdy z uczestników badania mógł dokonać trzykrotnego wyboru). Kolejnym czynnikiem był kraj pochodzenia produktu (27,4 proc.) oraz znaki jakości zamieszczone na produkcie (14,7 proc.). Z badań wynika, że konsumenci stają się bardziej świadomi i wymagający. Powszechne posiadanie smartfonów z mobilnym Internetem spowodowało, że w kilkanaście sekund możemy przeczytać opis produktu i opinie innych użytkowników oraz porównać ceny w kilku sklepach. Ten sam świadomy i wymagający konsument zdaje sobie sprawę, że jakość kosztuje. Blisko 73 proc. respondentów jest skłonnych zapłacić więcej za produkt wysokiej jakości, ale w sposób racjonalny, tzn. za kwotę mieszczącą się w pewnych akceptowalnych granicach, co staje się szczególnie ważne w czasie pandemii. Ponad 60 proc. ankietowanych stara się kupować bardziej odpowiedzialnie.

Z tegorocznego badania wynika również, że utrwala się patriotyzm konsumencki Polaków, bowiem jedna czwarta ankietowanych stwierdziła, że ważne jest miejsce pochodzenia produktów i usług. Odsetek ten zwiększył się aż o 10 punktów procentowych w ciągu ostatnich 10 lat. Co więcej, kupowanie polskich towarów jest obecnie postrzegane jako jeden z przejawów patriotyzmu (35,4 proc.), zaraz po przywiązaniu do polskiej kultury i tradycji oraz poczuciu dumy narodowej. Coraz więcej Polaków wie, że ich decyzje zakupowe mają wpływ na kondycję krajowej gospodarki i PKB. Można nawet powiedzieć, że obserwujemy modę na kupowanie polskich produktów, a zwłaszcza na wspieranie małych, lokalnych firm. Aż 83,4 proc. ankietowanych, mając możliwość wyboru, deklaruje zakup produktów polskiego pochodzenia. Szczególnie w czasie pandemii obserwujemy większy odsetek Polaków, który częściej wybiera produkty polskich producentów.

Trend ten jest skutecznie wykorzystywany przez przedsiębiorców, którzy budują swoją markę w oparciu o regionalne pochodzenie, wielopokoleniową tradycję i polski kapitał. Pomaga w tym oznaczenie produktu Godłem „Teraz Polska”, które niezmiennie od lat jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem promocyjnym w Polsce. Jego znajomość corocznie deklaruje ponad 70 proc. konsumentów, a prawie 88 proc. respondentów traktuje ten znak jako synonim wysokiej jakości, który – co warte podkreślenia – zachęca ich do zakupu.

Wyniki badania kolejny rok z rzędu potwierdzają, że Godło „Teraz Polska” budzi zaufanie klientów i wzmacnia prestiż marki, a także bezpośrednio wpływa na decyzje zakupowe. Silną pozycją znaku promocyjnego nie zachwiała również pandemia. Mimo że konsumenci zwracają większą uwagę na cenę, to jednak nadal kluczowymi czynnikami decydującymi o zakupie są jakość i polskie pochodzenie, czyli cechy produktów i usług wyróżnionych Godłem „Teraz Polska”.

{crossposting}

Czytaj więcej

Błaszczak: 18. Dywizja Zmechanizowana odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO

- 18. Dywizja Zmechanizowana rozrasta się, uzyskała także certyfikację. Dbamy również o rozwój zaplecza technicznego. Jednym z ważnych elementów 18. Dywizji jest 1. Warszawska Brygada Pancerna.

Więcej…

Adamczyk: Dbajmy o swoje bezpieczeństwo

Rozpoczęły się pierwsze wyjazdy na zimowy wypoczynek i pierwsze kontrole autokarów – trwają działania Inspekcji Transportu Drogowego „Bezpieczny autokar – ferie 2022”.

Więcej…

Rodzinny kapitał opiekuńczy wszedł w życie 1 stycznia

Maląg: W ciągu niespełna dwóch tygodni rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy obejmujący 353 tys. dzieci.

Więcej…

Gut-Mostowy: Nasze wsparcie kierujemy do organizacji pozarządowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadań z zakresu turystyki. W budżecie zabezpieczono prawie 3 mln zł.

Więcej…

Ciecióra: Płatności bezpośrednie w UE są oddzielone od produkcji rolnej

Photo by Naseem Buras on Unsplash

Sejm przyjął zmianę ustawy o płatnościach i przywrócił Uzupełniającą Płatność Podstawową. taka płatność była stosowana od 2004 do 2014 roku.

Więcej…