Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Demokracja, przynajmniej w teorii, oznacza realny wpływ każdego obywatela na to, co dzieje się w państwie. Z perspektywy trzydziestu lat wolności można ocenić, że Polacy są entuzjastami demokracji – tam, gdzie faktycznie czują siłę swojego głosu.

A na pewno czują tę siłę na poziomie swojej gminy, w samorządzie. Nie jest przypadkiem, że o ile parlament konsekwentnie jest oceniany źle, to samorządy zbierają bardzo dobre oceny. Co zrobić, by tego nie zepsuć? O tym między innymi kilka dni temu rozmawiano na debacie Fundacji XBW i Instytutu Staszica.

Cieszę się, że debata trzech warszawskich wiceburmistrzów – Grzegorza Kucy (PO) z Bemowa, Zbigniewa Cierpisza (PiS) Pragi Północ i Dariusza Kacprzaka (Bezpartyjni Samorządowcy) z Białołęki – pokazała, że mimo wszystko można dyskutować merytorycznie. Mimo wszystko, czyli mimo politycznej wojny, która przekroczyła wszelkie rozsądne granice. I rzuca swój cień również na wybory samorządowe.

Oczywiście, że wybory samorządowe, w których startują kandydaci popierani przez konkretne ugrupowania polityczne, nigdy nie mogą być od wielkiej polityki całkowicie wolne.

Jednak ich istotą jest wyłonienie dobrych gospodarzy miast, miasteczek i gmin, a nie niespełnionych posłów i ministrów. Mieszkańcy wybierają burmistrzów i radnych po to, by ich najbliższe otoczenie sprawnie funkcjonowało. Samorządowcy mają zdejmować im z głowy problemy, a nie rozprawiać o kwestiach ideologicznych. Przynależność partyjna jest – a przynajmniej dotychczas była – na drugim miejscu. Dlatego w Rzeszowie na prawicowym Podkarpaciu przez lata wygrywał lewicowy Tadeuszu Ferenc. Dlatego kiedyś w Warszawie, uchodzącej za bastion liberalnego centrum, wygrał śp. Lech Kaczyński. Ludzie na polityków głosowali w wyborach parlamentarnych, natomiast w wyborach samorządowych oddawali głos na dobrych gospodarzy.

Jedną z najgorszych rzeczy dla młodej polskiej demokracji jest wdarcie się wielkiej polityki na poziom gmin. Skutkiem nie będzie to, że Polacy zachowają się w wyborach samorządowych tak, jak w wyborach do Sejmu i Senatu, to znaczy będą głosować na partie i ideologie, a nie na ludzi. Skutkiem będzie spadek wciąż bardzo wysokiego zaufania do naszych samorządów oraz coraz mniejsza frekwencja. Gminy nie zyskają gospodarzy, tylko czystej krwi polityków, dla których funkcja radnego albo wójta burmistrza,prezydenta miasta to tylko trampolina do większej kariery. A mieszkańcy stracą wiarę, że można coś zmienić i coś wspólnie zbudować.

Samorządowców, którzy wzięli udział w debacie Fundacji XBW i Instytutu Staszica, na pewno dzielą polityczne poglądy, ale łączy spojrzenie na rolę samorządów i samorządowców. I zrozumienie, że odejście od idei służenia ludziom i zaspokajania potrzeb małych wspólnot jest kresem idei samorządności. Z demokracją i jej instytucjami jest bowiem podobnie, jak z religią i Kościołem: jeżeli zetkniemy się z osobą, której postawa nijak się ma do oficjalnie głoszonych wartości, możemy na zawsze się zrazić i do instytucji, i do idei.

Taką samorządność – rozumianą jako służbę małym wspólnotom – promuje od lat Fundacja „Teraz Polska”. Każdego roku podczas uroczystej gali w warszawskim Teatrze Narodowym Godło „Teraz Polska” trafia nie tylko do przedsiębiorców, lecz również do przedstawicieli gmin. Tych gmin, które postawiły na rozwój, zmiany – w porozumieniu z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Ich włodarze, niezależnie od środowiska, które reprezentują, służą mieszkańcom, nie polityce. Całkiem pokaźna lista laureatów napawa nadzieją, że jednak, mimo wszystko, etosu samorządu tak łatwo nie da się złamać.

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…