Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

O spółkach Skarbu Państwa – a ściśle mówiąc, kontrolowanych przez Skarb Państwa, jako że w wielu z nich państwo nie jest już większościowym udziałowcem – mówi się niestety niemal wyłącznie przez pryzmat bieżącej polityki.

Obsada stanowisk, klucz, wedle jakiego się to czyni, współfinansowanie rządowych projektów… A wolałbym usłyszeć również o tym, jak te przedsiębiorstwa mogą pomóc stanąć na nogi i rozwinąć się polskim prywatnym firmom. Bo nie ulega wątpliwości, że realizowane i planowane wielkie projekty inwestycyjne są szansą również dla nich.

Liberalne teorie, zgodnie z którymi państwo nie powinno być właścicielem zgoła niczego w gospodarce, znajdują się w odwrocie w całej Europie. Zresztą, wbrew temu, co nam przez lata powtarzano, w wielu państwach europejskich własność państwowa zawsze miała się świetnie. Europa to nie USA i tamtejszy model po prostu nie może być przeszczepiony w skali jeden do jednego.

Od pięciu lat prywatyzacja stała się terminem wyklętym, a rząd stawia na powiększanie portfela kontrolowanych przez siebie przedsiębiorstw. O słuszność tego kierunku spierają się eksperci – i to pole do dyskusji im zostawmy. Fakty są, jakie są: w ostatnich latach dokonano kilku znaczących przejęć, przede wszystkim instytucji finansowych. Mówi się już o kolejnych tego rodzaju transakcjach.

Dzięki kontroli wielkich przedsiębiorstw państwo mogło by skutecznie realizować projekty, których celem jest zmiana oblicza naszej gospodarki. Centralny Port Komunikacyjny to najgłośniejszy taki przykład. Kontrolowane przez państwo banki mogą takie projekty kredytować, wielkie przedsiębiorstwa za nie odpowiadać, ale ktoś jeszcze musi realizować szczegóły. I to jest szansa dla polskich firm.

Po stronie decydentów leży skonstruowanie takiego modelu realizacji wielkich przedsięwzięć, który pozwoli maksymalnie wykorzystać potencjał naszych firm i da pole do popisu polskim innowatorom. Skoro wielkie projekty traktujemy jako szansę dla całej polskiej gospodarki, to dajmy tę szansę właśnie rodzimym przedsiębiorcom. Trzeba porządnie przemyśleć, jak to zrobić, zważywszy na obowiązującą w Unii zasadę niedyskryminacji unijnych podmiotów. Podpowiadam: spójrzmy na Niemcy i Francję, gdzie – mimo formalnego poszanowania tejże zasady – udaje się promować rodzimych wykonawców.

Ministerstwo Aktywów Państwowych, które dziś nadzoruje państwowe spółki, powinno wypracować właściwy model tego rodzaju współpracy. Oczywiście w dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców, by przyjęte rozwiązania były i możliwe do realizacji, i skuteczne. Na dłuższą metę może to zmienić postrzeganie państwowych przedsiębiorstw jako politycznych narzędzi każdej kolejnej ekipy rządzącej. Tego oczekujemy.

{crossposting}

Czytaj więcej

192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii

Już ponad 192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Tylko dobrze zarządzane państwo w przypadku niespodziewanego kryzysu może wdrożyć tak duże środki pomocowe - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji w Żyrardowie.

Więcej…

Kaleta: Konstytucja pozostaje prawem najwyższym RP

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest nie do przyjęcia. TSUE wychodzi poza traktaty europejskie, jawnie wykracza poza swoją rolę.

Więcej…

Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co zrobił Kazimierz Górski

Autorstwa Archiwum Kancelarii Prezydenta RP - www.prezydent.pl, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5912449

Wartości, które Kazimierz Górski wyniósł z domu, raz jeszcze przypominają nam, że sport to nie tylko wysiłek fizyczny - wicepremier prof. Piotr Gliński.

Więcej…

Grzybowski: Ochrona KUKE gwarancją płatności

Pomimo pandemii polscy eksporterzy doskonale radzą sobie na zagranicznych rynkach, kontynuując ekspansję między innymi w krajach Afryki. Jedną z takich firm jest wieluński producent naczep i przyczep , który tym razem dostarczy swoje wyroby do Mali oraz Wybrzeża Kości Słoniowej.

- Ubezpieczamy wieloletni kredyt kupiecki, jaki Wielton oferuje zagranicznym kontrahentom na zakup swoich produktów. Łączna wartość dwóch kontraktów to 3,3 mln euro. Uzyskanie ochrony ze strony KUKE zdejmuje z polskiego eksportera ryzyko braku płatności, a dodatkowo, gdyby chciał on wzmocnić swą płynność finansową, może ubezpieczone należności bez problemu sprzedać przed terminem i otrzymać gotówkę. Rozmawiamy z Wieltonem o ubezpieczaniu kolejnych transakcji sprzedaży na rynki afrykańskie, gdzie firma zbudowała już bardzo silną pozycję - powiedział Adam Grzybowski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Nie jest to pierwszy tego typu kontrakt Wieltonu wykorzystujący rozwiązania oferowane przez KUKE. W ubiegłym roku ubezpieczona została sprzedaż również do odbiorcy z Wybrzeża Kości Słoniowej. Polski eksport do tego kraju, pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wzrósł w ub. roku o 58 proc., a do Mali o 49 proc. W przypadku całej Afryki Polska zanotowała wzrost o 2,2 proc.

- Jesteśmy coraz aktywniejsi w Afryce, którą „odkrywa” rosnąca grupa polskich eksporterów. W tym miesiącu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Islamską Korporacją Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (ICIEC), do której należą Mali i Wybrzeże Kości Słoniowej, by wspólnie uczestniczyć w projektach eksportowych i inwestycyjnych polskich przedsiębiorców w tym regionie. W najbliższym czasie pojawią się w naszej ofercie kolejne atrakcyjne instrumenty wspierające eksporterów i finansujące je banki - podkreślił Adam Grzybowski.

Sprzedaż towarów do krajów Afryki stanowiła w minionym roku 1,2 proc. całości polskiego eksportu i podobny jest ich udział w portfelu długoterminowych transakcji ubezpieczanych przez KUKE.

{crossposting}

Buda: Na początek Małopolska może liczyć na 1,54 mld euro

Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w latach 2021-2027.

Więcej…