Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Samochód na ciemnym tle

Nowa e-technologia 5G – jej możliwości i warunków rozwoju w naszym kraju na tle innych krajów świata była jednym z tematów panelu dyskusyjnego „Innowacyjność dla zrównoważonego rozwoju”, który odbył się podczas XXVI Welconomy Forum w Toruniu.

- Polska znajduje się w czołówce technologicznej na świecie, np. w zakresie e-płatności i obsługi internetowej kont bankowych (np. blik – wymyślony przez polskich ekspertów e-technologii) – uważa jeden z uczestników panelu, Ryszard Hordyński,  dyr. wykonawczy ds. strategii i komunikacji w Huawei. – Jeśli jesteśmy pionierem w danej technologii możemy ją wykorzystywać w pierwszym rzędzie w naszym kraju, np. jako użyteczną aplikację w smartfonie. Oznacza to jednocześnie, że ma ona szansę na zaimplementowanie na świecie. 5G to także szansa na rozwój sieci komórkowych oraz znacząco szybszego niż do tej pory przesyłu danych – dodał Hordyński.

Możliwości 5G

W jego przekonaniu technologie 5G mogą być również wykorzystywane w rozwoju produkcji samochodów autonomicznych (bez kierowcy), tym bardziej, że redukują niemal do zera możliwość opóźnień w przesyle danych.

W Afryce, gdzie jeszcze w wielu miejscach do tej pory nie docierały żadne sieci komórkowe 5G pozwala względnie szybko i tanio likwidować ten brak – uważa dyr. Huawei. - Choć jeszcze wciąż kontynent ten nie jest w 100 proc. pokryty dostępem do telefonii komórkowej. Wierzę równocześnie, że ta innowacyjna technologia pozwoli na znaczący rozwój kapitału intelektualnego także w naszym kraju, byleby została u nas szybko zaimplementowana. Co zresztą zaczyna mieć miejsce. Rzecz jasna przyspieszy to i poszerzy możliwości działania mojej firmy.

- 5G działa już na obszarze warszawskiego Placu Defilad - jeden z operatorów oferuje usługi w tej technologii w tym miejscu – poinformował Hordyński. – Moja firma, w ramach polityki CSR, funduje wyróżniającym się studentom, wymyślającym najlepsze projekty z wykorzystaniem 5G półroczne stypendia w Chinach, gdzie mogą pogłębiać swoją wiedzę i praktykę w zakresie doskonalenia tej technologii .

Jak zapewnił dyrektor jego firma dba także o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa korzystania z 5G. - Stale udoskonalamy odpowiednie zabezpieczenia przesyłu danych. Można się o tym zresztą przekonać w praktyce. Np. w ostatnio otwartym centrum Huawei w Brukseli można samemu w praktyce przetestować, jak się chronić przed atakami hakerskimi – dodał dyr. Hordyński.

{crossposting}