Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Jan Krzysztof Ardanowski, w tle biało-czerwone flagi

Minister Ardanowski: – Robotyzacja, informatyzacja rolnictwa i to wszystko co nazywa się rolnictwem precyzyjnym jest zjawiskiem potrzebnym i nieuchronnym. Polska chce być liderem tych zmian.

Postęp w rolnictwie - konferencja GFFA

Jeżeli świat się zmienia i idzie z postępem, nasz kraj nie może stać z tyłu

Na świecie potrzeba będzie coraz więcej żywności – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski, który uczestniczył w Konferencji Ministrów Rolnictwa w Berlinie zorganizowanej z okazji Globalnego Forum Żywności i Rolnictwa  - GFFA.

Tegoroczna, 11. już konferencja poświęcona była omówieniu tematu rolnictwa cyfrowego oraz inteligentnym rozwiązaniom dla przyszłości rolnictwa. Uczestniczyło w niej 74  ministrów rolnictwa  z krajów całego świata oraz przedstawiciele Banku Światowego, Światowej Organizacji Handlu (WTO), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Inwestycyjnego Banku Afryki i wielu innych organizacji.

Informatyzacja i postęp technologiczny w rolnictwie

– Robotyzacja, informatyzacja rolnictwa i to wszystko co nazywa się rolnictwem precyzyjnym jest zjawiskiem potrzebnym i nieuchronnym. Jeżeli świat się zmienia i idzie z postępem nasz kraj nie może stać z tyłu – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i dodał, że Polska chce być liderem tych zmian.

Minister stwierdził, że niezwykle szybki postęp technologiczny obserwowany w ostatnim czasie sprawia, że wspólna debata nad kwestią cyfryzacji w rolnictwie stała się sprawą priorytetową.

Tej debaty nie należy odkładać w czasie, gdyż zmiany technologii postępują bardzo szybko, a naszą rolą jest zrobić wszystko, aby były one jak najbardziej efektywnie wykorzystane w rolnictwie.

Zmiany strukturalne obszarów wiejskich

W ramach konferencji minister Ardanowski uczestniczył w sekcji pt. Zmiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich, podczas której przypomniał, że obecnie około 45% ludności świata zamieszkuje obszary wiejskie, a rolnictwo stanowi istotny czynnik ekonomiczny.

Niezbędne jest zapewnienie, aby obszary wiejskie pozostały ożywione, konkurencyjne i atrakcyjne do zamieszkania, a rolnictwo odgrywało w tym dużą rolę. Wykorzystanie technologii cyfrowych powinno utrzymać i generować miejsca pracy i stwarzać większe możliwości kształcenia na obszarach wiejskich – podkreślił polski minister i podkreślił, że właściwe wykorzystanie cyfryzacji powinno stworzyć możliwości godziwego zatrudnienia oraz uzyskiwania dochodu dla ludności wiejskiej i jednocześnie przyczyniać się do zwiększenia atrakcyjności zawodu rolnika.

Polska chce i może dzielić się własnymi doświadczeniami w kwestii cyfryzacji w rolnictwie. Nasz punkt widzenia, problemy z jakimi się spotykamy oraz nasze doświadczenia mogą być przydatne na szerszym forum.