Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
szwedzki ministr ds. europejskich Hans Dahlgr i min. Konrad Szymański

- Szwecja jest kluczowym partnerem Polski w regionie Morza Bałtyckiego i w UE – podkreślił sekretarz stanu ds. europejskich w polskim ministerstwie spraw zagranicznych Konrad Szymański podczas spotkania ze szwedzkim ministrem ds. europejskich Hansem Dahlgrenem.

W trakcie rozmowy poruszono także kwestię jednolitego rynku, w zakresie którego istnieje wiele punktów stycznych między oboma krajami. Wiceminister Szymański odwołał się w tym kontekście do wspólnego listu 17. premierów do Przewodniczącego Rady Europejskiej w sprawie przyszłości jednolitego rynku. Dokument ten, podpisany w lutym br. między innymi przez Polskę i Szwecję, zapoczątkował ścisłą współpracę w grupie sygnatariuszy.

Poza kwestiami dwustronnymi ministrowie omówili główne tematy z aktualnej agendy europejskiej, m.in. brexit, wieloletnie ramy finansowe, rynek wewnętrzny oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne UE.

 - W szczególności jesteśmy zadowoleni, że kluczowe przesłania dotyczące przyszłego rozwoju jednolitego rynku opracowane przez kraje o podobnych poglądach dotyczą usług i gospodarki cyfrowej oraz jej roli w zwiększaniu globalnej konkurencyjności UE – uważa Szymański. - Mamy nadzieję, że nasze wspólne priorytety zostaną odzwierciedlone w Agendzie Strategicznej, która zostanie uzgodniona w najbliższych dniach – zaznaczył wiceszef MSZ.

Ważnym tematem spotkania była również kwestia gazociągu Baltic Pipe, który będzie przebiegał przez Wyłączną Strefę Ekonomiczną Szwecji, co zgodnie ze szwedzkim prawem wymaga uzyskania pozwolenia na ułożenie gazociągu na dnie morza. – Baltic Pipe jest projektem polskim i europejskim jednocześnie – stwierdził wiceszef polskiego MSZ. - To realne działanie na rzecz budowy prawdziwego rynku gazu, na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu i tym samym na rzecz bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego - podkreślił Szymański.