Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Elementem wsparcia instytucjonalnego w ramach „Tarczy Antykryzysowej” jest również to oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). Agencja przygotowała dla polskich firm nowe narzędzia, które mają pomóc zminimalizować skutki gospodarcze pandemii COVID-19.

- Celem PAIH w obecnej sytuacji jest przede wszystkim ochrona i wspieranie polskich przedsiębiorców - podkreśla Grażyna Ciurzyńska, p.o. prezes PAIH.

W obliczu wyzwań związanych z COVID-19 Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest pierwszym punktem kontaktu dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia w utrzymaniu i rozwoju relacji handlowych z partnerami zagranicznymi. Oferta PAIH znalazła się w związku z tym w Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców przygotowanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

- Naszym celem w obecnej, kryzysowej sytuacji jest przede wszystkim chronić i wspierać polskich przedsiębiorców - mówi Ciurzyńska. - Jesteśmy instytucją „pierwszego kontaktu” dla tych, którzy w warunkach niepewności nie mają transparentnych informacji co do sytuacji na poszczególnych rynkach i panujących tam nastrojów. Dzięki sieci Zagranicznych Biur Handlowych jesteśmy de facto dyspozycyjni 24 godziny na dobę - mówi szefowa PAIH.

- W kontekście pandemii COVID-19 warto zwrócić szczególną uwagę na wsparcie Agencji w nawiązywaniu kontaktów z lokalną administracją oraz identyfikacji partnerów biznesowych, jak również pomoc w nawiązywaniu z nimi relacji. Jednym z efektów kryzysu może być przemodelowanie dotychczasowych łańcuchów dostaw, co dla polskich przedsiębiorców - elastycznych w działaniu i szybkich - może stwarzać nowe szanse ekspansji na rynkach zagranicznych - wskazuje Grażyna Ciurzyńska.

- Musimy być elastyczni i szybko reagować na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość i nie zostawiamy przedsiębiorców samych. Organizujemy zdalne szkolenia, dzielimy się informacjami z pierwszej ręki, pokazujemy polskim eksporterom niestandardowe rozwiązania. Szukamy dla nich jak najlepszego wyjścia z tej trudnej sytuacji – dodaje p.o. prezes PAIH.

{crossposting}