Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Już ponad 192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Tylko dobrze zarządzane państwo w przypadku niespodziewanego kryzysu może wdrożyć tak duże środki pomocowe - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji w Żyrardowie.

Minister przypomniała podjęte dotychczas działania. Jednym z nich było powołanie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. 

- Żyrardów jest jednym z samorządów, który aktywnie włączył się w tę akcję. Rząd wsparł jego działalność kwotą ponad 150 mln zł oraz organizując sieć systemowego wsparcia. W ramach Korpusu, na bezpłatny numer infolinii 22 505 11 11 trafiło dotąd ponad 20 tysięcy zgłoszeń z prośbą o pomoc, a tę nadal niesie ponad 13 tysięcy wolontariuszy i ponad 300 organizacji młodzieżowych.

Zaznaczyła także, że - zarówno zakres wsparcia jak i skala przeznaczonych na ten cel nakładów jest rekordowa w skali całej Unii Europejskiej. Środki finansowe, wynoszące ponad 9,4 proc. PKB, oraz zainicjowane programy przyniosły pozytywne efekty. Wskaźnik PKB Polski zanotował spadek o 2,8 proc., czyli znacznie mniej niż w Unii Europejskiej, gdzie PKB obniżyło się w zeszłym roku średnio o 7,4 proc. 

- Działania rządu zmierzają do tego, byśmy byli gotowi na płynne wychodzenie z kryzysu – podkreśliła minister Maląg. - Mamy przed sobą cały czas dwa cele: ratowanie życia i zdrowia Polaków oraz troskę o miejsca pracy. Z całej puli środków przekazanych w ramach narzędzi pomocowych, ponad 36 mld zł trafiło dotąd do firm znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w tym także do Żyrardowa. Konferencja odbyła się właśnie w jednej z firm na tym terenie - AQUA ŻYRARDÓW, to spółka gminna, która otrzymała rządową pomoc w wysokości ponad 900 tys. zł.

- Jak pokazuje czas, inwestycja w Polskę i w Polaków ma wysoką stopę zwrotu. I te inwestycje będą kontynuowane - mówiła minister Maląg, przypominając, że w trakcie lipcowego szczytu Rady Europejskiej Premier Mateusz Morawiecki wywalczył największe w historii Unii Europejskiej środki dla Polski - blisko 770 mld zł. 

Minister przypomniała, że obecnie są prowadzone konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy. Dotyczą one inwestowania środków z Funduszu Odbudowy, czyli 23,9 mld euro (108 mld zł)  bezzwrotnych dotacji. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…