Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w latach 2021-2027.

Jednym z elementów prac nad Umową Partnerstwa jest podział funduszy z polityki spójności na zarządzane przez marszałków programy regionalne. 75% środków na ten zostało już podzielonych. Pozostałe 25% jest nadal w puli. To pieniądze, które zostaną podzielone po rozmowach z MFiPR z marszałkami województw i zasilą pulę programów regionalnych. Na początek wiceszef resortu MFFiPR Waldemar Buda spotkał się z marszałkiem małopolskim Witoldem Kozłowski. 

- Każdy region ma szansę na dodatkowe fundusze z tzw. rezerwy programowej. W puli środków programów regionalnych jest jeszcze około 7 miliardów euro do podziału między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Po negocjacjach dodatkowe środki zasilą budżety regionalnych programów operacyjnych, dzięki czemu możliwe będzie sfinansowanie większych inwestycji kluczowych dla rozwoju regionu. Do końca kwietnia  spotkamy się z marszałkami wszystkich województw - podkreślił minister Waldemar Buda. 

Podczas spotkania minister Buda rozmawiał z zarządem województwa małopolskiego o planach samorządów dotyczących wykorzystania funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej. 

- Na początek Małopolska może liczyć na 1,54 miliarda euro na program regionalny w przyszłej perspektywie finansowej UE. Jeśli marszałek przedstawi konkretne pomysły i dobrze je uargumentuje, województwo ma szansę otrzymać dodatkowe środki - przypomniał wiceminister Waldemar Buda. 

Zaznaczył również, że województwo małopolskie jest również jednym z sześciu województw, które ma zostać objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Celem FST jest finansowanie działań służących łagodzeniu skutków społecznych i gospodarczych transformacji w kierunku zielonej gospodarki.

Pieniądze unijne trafią do województwa małopolskiego również z Funduszu Odbudowy oraz programów krajowych finansowanych ze środków polityki spójności.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…