Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wziął udział w II posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. Spotkanie dotyczyło stanu prac nad Umową Partnerstwa (UP) oraz projektów programów krajowych na lata 2021-2027. 

- Umowa Partnerstwa to w największym skrócie uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy unijnych z budżetu UE na lata 2021-2027. Dokument obejmuje fundusze polityki spójności, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, jak również Europejski Fundusz Morski i Rybacki - wyjaśnił wiceminister Waldemar Buda.

Prace nad projektem UP były poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi oraz wysłuchaniem publicznym.

- Otrzymaliśmy około pięć tysięcy uwag, przekazanych przez samorządy, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych i gospodarczych a także obywateli - przypomniał wiceszef MFFiPR.

- Obecnie konsultujemy uwagi z Komisją Europejską - dodał.

Równolegle trwają negocjacje kontraktu programowego z poszczególnymi zarządami województw.

budzet EU 2021 2027

- Na podstawie prowadzonych negocjacji dokonamy podziału tzw. rezerwy programowej, czyli 25% środków zarezerwowanych dla programów regionalnych, dotąd nie podzielonych w UP - powiedział wiceminister Buda.

W perspektywie 2021-2027 w ramach UP realizowanych będzie 9 programów na poziomie krajowym oraz 16 programów na poziomie regionalnym.

- Prawie wszystkie będą kontynuacją dotychczasowych programów  realizowanych w perspektywie 2014-2020. Wyjątkiem będzie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Będzie to program krajowy, jednak z pulą środków dedykowany konkretnym regionom - wyjaśnił sekretarz stanu w MFFiPR.

{crossposting}

Czytaj więcej

Gliński: World Athletics Relays Silesia 2021 to wielka szansa

- Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń lekkoatletycznych tego roku - mistrzostwa świata sztafet World Athletics Relays Silesia 2021. Dla lekkoatletów to z pewnością priorytetowa impreza pierwszej części wyjątkowego sezonu, którego punktem kulminacyjnym będą XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

Więcej…

Jabłoński: Pogłębienie współpracy Trójmorza transport, energia i cyfryzacja

Udział wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego w dzisiejszym forum inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza „Invest in Three Seas” w Tallinnie był okazją do prezentacji potencjału gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej oraz ważnego instrumentu finansowania projektów infrastrukturalnych w tym regionie, jakim jest Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza.

Więcej…

Kościński: Krajowy Plan Odbudowy podstawą

Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do skorzystania z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro na walkę ze skutkami pandemii.

Więcej…

Kolczyński: Chętnie widzimy w strefach małe i średnie przedsiębiorstwa innowacyjne

W pierwszym kwartale tego roku firmy w specjalnych strefach ekonomicznych zarządzanych przez ARP SA zadeklarowały inwestycje o wartości 504,6 mln zł. To prawie 2,5-krotnie więcej niż w tym samym kwartale ubiegłego roku.

Więcej…

Guibourgé-Czetwertyński: Konieczne jest wspieranie miast i gmin

Wyzwania w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w szczególności w kontekście zarządzania wodą, były głównym tematem wideokonferencji ministrów środowiska Unii Europejskiej w ramach portugalskiej prezydencji UE.

Więcej…