Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Trwają konsultacje założeń Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, w co zostaną zainwestowane Fundusze Europejskie przez najbliższe siedem lat. Kolejne konsultacje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało w woj. małopolskim.

W nowej perspektywie funduszy unijnych ten region może liczyć na co najmniej 1,5 mld euro ze środków z polityki spójności, a także na 247 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W spotkaniu konsultacyjnym z samorządowcami, mieszkańcami i przedsiębiorcami z regionu wziął udział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

- Województwo małopolskie sprawnie i efektywnie wykorzystuje fundusze unijne dostępne w obecnym programie regionalnym na lata 2014-2020. W kolejnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Małopolska może liczyć na 1,54 mld euro w ramach polityki spójności - mówił wiceminister Waldemar Buda podczas spotkania.

Wiceminister dodał, że do podziału pozostaje ponad 7 mld euro na wszystkie programy regionalne. Środki te zostaną podzielone na województwa po negocjacjach kontraktu programowego. Jeśli marszałek przedstawi dobre inwestycje i dobrze je uargumentuje, województwo ma szansę otrzymać dodatkowe środki.

- Z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Małopolska otrzyma 247 mln euro. Obszarem szczególnie narażonym na negatywne skutki transformacji energetycznej jest przede wszystkim podregion oświęcimski. W sektorze wydobycia węgla pracuje niemal 11 tys. osób - zaznaczył wiceminister.

Pieniądze unijne trafią do woj. małopolskiego również z Funduszu Odbudowy oraz programów krajowych finansowanych ze środków polityki spójności.

- W perspektywie 2014-2020 w woj. małopolskim dofinansowano inwestycje z programów krajowych kwotą 11,7 mld zł. Pod tym względem województwo ma trzecie miejsce w Polsce po mazowieckim i śląskim. W nowej perspektywie województwo ma szansę pozostać w czołówce inwestycji finansowanych z programów krajowych - zaznaczył wiceminister.

- W najbliższych latach fundusze unijne wraz z pieniędzmi z budżetu państwa będą wspierać najważniejsze potrzeby Polski. Będziemy inwestować w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i kapitał społeczny
- wyliczał wiceminister.

Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez rząd i projektów programów regionalnych przez zarządy województw odbędą się formalne negocjacje programów i Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

- Jeszcze w 2021 r. chcemy inwestować Fundusze Europejskie dostępne w nowej perspektywie - mówił podczas spotkania wiceminister Waldemar Buda.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…