Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa, która określa na co zostaną przeznaczone dotacje unijne z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027.

Około 40% pieniędzy z polityki spójności trafi na programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. 75% tych środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktu programowego. Rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami województw już trwają. Wiceminister FFiPR Waldemar Buda spotkał się z marszałkami województw śląskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego.

Wiceminister przypomniał, że do rozdysponowania na wszystkie regiony jest jeszcze 7,1 mld euro. Warunkiem otrzymania dodatkowych funduszy jest opracowanie i zgłoszenie przez marszałków dobrych projektów rozwojowych.

- Zależy nam na wsparciu kluczowych i perspektywicznych inwestycji. Spotkania z marszałkami służą poznaniu ich wizji rozwoju województw - podkreślił wiceminister.

Jak zaznaczył wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej każdy region ma szansę na dodatkowe fundusze z rezerwy programowej.

- Województwo świętokrzyskie otrzyma co najmniej 1,106 mld euro z programu regionalnego. To daje kwotę 891 euro na jednego mieszkańca i największy wynik kraju - powiedział podczas spotkania z Andrzejem Bętkowskim, marszałkiem województwa świętokrzyskiego, wiceminister.

Jak zaznaczył minister Buda, woj. świętokrzyskie będzie także objęte następcą programu Polska Wschodnia, którego budżet dla sześciu województw wynosi 2,5 mld euro.

Podczas spotkania z Jakubem Chełstowskim, marszałkiem województwa śląskiego, który uczestniczył w spotkaniu zdalnie, oraz Wojciechem Kałużą, wicemarszałkiem województwa śląskiego, minister Buda przypomniał, że ten region to jeden z największych beneficjentów funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej.

- Śląsk otrzyma co najmniej 2,36 mld euro z programu regionalnego oraz 2,07 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - powiedział wiceminister Waldemar Buda.

Przypomniał, że wiele inwestycji w regionie będzie finansowanych także z programów krajowych. Kontynuowana będzie także realizacja Programu dla Śląska.

- Podlasie to region, który wymaga dużego wsparcia i takie otrzyma. Z programu regionalnego do województwa trafi co najmniej 992 mln euro - zapewniał Artura Kosickiego, marszałka województwa podlaskiego, wiceminister Buda.

Podobnie jak świętokrzyskie, podlaskie zostanie objęte wsparciem z następcy programu Polska Wschodnia.

Jak podkreślił sekretarz stanu w MFFiPR, każde województwo będzie mogło również korzystać z środków Funduszu Odbudowy oraz programów krajowych, finansowanych z środków polityki spójności.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…