Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa, która określa na co zostaną przeznaczone dotacje unijne z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027.

Około 40% pieniędzy z polityki spójności trafi na programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. 75% tych środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktu programowego. Rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami województw już trwają. Wiceminister FFiPR Waldemar Buda spotkał się z marszałkami województw śląskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego.

Wiceminister przypomniał, że do rozdysponowania na wszystkie regiony jest jeszcze 7,1 mld euro. Warunkiem otrzymania dodatkowych funduszy jest opracowanie i zgłoszenie przez marszałków dobrych projektów rozwojowych.

- Zależy nam na wsparciu kluczowych i perspektywicznych inwestycji. Spotkania z marszałkami służą poznaniu ich wizji rozwoju województw - podkreślił wiceminister.

Jak zaznaczył wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej każdy region ma szansę na dodatkowe fundusze z rezerwy programowej.

- Województwo świętokrzyskie otrzyma co najmniej 1,106 mld euro z programu regionalnego. To daje kwotę 891 euro na jednego mieszkańca i największy wynik kraju - powiedział podczas spotkania z Andrzejem Bętkowskim, marszałkiem województwa świętokrzyskiego, wiceminister.

Jak zaznaczył minister Buda, woj. świętokrzyskie będzie także objęte następcą programu Polska Wschodnia, którego budżet dla sześciu województw wynosi 2,5 mld euro.

Podczas spotkania z Jakubem Chełstowskim, marszałkiem województwa śląskiego, który uczestniczył w spotkaniu zdalnie, oraz Wojciechem Kałużą, wicemarszałkiem województwa śląskiego, minister Buda przypomniał, że ten region to jeden z największych beneficjentów funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej.

- Śląsk otrzyma co najmniej 2,36 mld euro z programu regionalnego oraz 2,07 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - powiedział wiceminister Waldemar Buda.

Przypomniał, że wiele inwestycji w regionie będzie finansowanych także z programów krajowych. Kontynuowana będzie także realizacja Programu dla Śląska.

- Podlasie to region, który wymaga dużego wsparcia i takie otrzyma. Z programu regionalnego do województwa trafi co najmniej 992 mln euro - zapewniał Artura Kosickiego, marszałka województwa podlaskiego, wiceminister Buda.

Podobnie jak świętokrzyskie, podlaskie zostanie objęte wsparciem z następcy programu Polska Wschodnia.

Jak podkreślił sekretarz stanu w MFFiPR, każde województwo będzie mogło również korzystać z środków Funduszu Odbudowy oraz programów krajowych, finansowanych z środków polityki spójności.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…