Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Na przestrzeni ostatnich sześciu lat polski rząd konsekwentnie wywiązuje się ze złożonych wcześniej zobowiązań dotyczących zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przyspieszenia transformacji krajowego sektora energetyki.

Dane GUS za 2020 r. o udziale źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii potwierdzają, że rozwój sektora OZE idzie w dobrym kierunku - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Wg danych GUS w 2020 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 16,13%. Tym samym Polska osiągnęła 15% cel, zgodny z dyrektywą RED z 2009 r.

- To wynik szeregu działań podejmowanych w ostatnich sześciu latach przez rząd, w tym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, których celem jest zapewnienie dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii i przyspieszenie transformacji klimatyczno-energetyczne - zaznaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Jak podkreśliła minister Moskwa, polski rząd wspiera i będzie wspierał obywateli, którzy przechodzą na „zieloną stronę mocy”.

- Rewolucja na rynku OZE otworzyła nieoczekiwane możliwości, jeśli chodzi o produkcję taniej i czystej energii - zwłaszcza w sposób rozproszony - i Polska w pełni tę szansę wykorzystuje. Bazujemy na zaangażowaniu społeczeństwa w przemiany, tym samym mobilizując prywatny kapitał. Nasz program priorytetowy dot. mikroinstalacji fotowoltaicznych - „Mój Prąd” - jest jednym z największych w Europie i przyniósł ogromny sukces w postaci boomu na instalacje PV w polskich domach - powiedziała minister.

Zdaniem minister Moskwy, ostatnie lata to czas znaczących zmian na rynku energii w Polsce i wzrastającego udziału w wolumenie wyprodukowanej energii odnawialnych źródeł energii.

- To też okres, kiedy dzięki zamianom legislacyjnym nastąpił rozwój energetyki wielkoskalowej i obywatelskiej - rozpoczynając gwałtowny przyrost liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych. Stworzone zostały również stabilne ramy wsparcia dla rozwoju energetyki wiatrowej na morzu - zauważyła.

Jak zaznaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska, inwestycje w OZE to dostęp do taniej energii i poprawa jakości powietrza.

- Aby umożliwić mieszkańcom Polski obniżenie rachunków za energię i oddychanie czystszym powietrzem, realizujemy programy tj.: „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze”, „Energia Plus” czy „Moje Ciepło”, których celem jest m.in. wsparcie indywidualnych źródeł energii. Można uzyskać wsparcie np. na zakup instalacji PV – 3000 zł.  W trzech edycjach programu „Mój Prąd” na ten cel przeznaczyliśmy ponad 1,8 mld zł, a złożonych zostało ponad 440 tys. wniosków - wyjaśniła.

Fotowoltaika, obok lądowej energetyki wiatrowej, jest najszybciej rozwijającą się technologią OZE w Polsce. Ich łączna moc zainstalowana na koniec października 2021 r. wyniosła 6 687 MW wobec zaledwie 108 MW w 2015 r., z czego większość stanowiły mikroinstalacje PV, a ich moc przekroczyła 5 000 MW.

- Obecnie mamy już ponad 744 tys. prosumentów. Nie byłoby tego sukcesu bez programu „Mój Prąd”, cieszącego się ogromną popularnością wśród Polaków. Dlatego też w I kwartale 2022 r. planujemy uruchomić jego czwartą edycję, która oprócz instalacji PV będzie wspierała zakup magazynów energii, ciepła oraz systemów zarządzania energią - dodała.

Minister Moskwa zaznaczyła, że wprowadzony został również system rozliczeń net-billingu, dzięki któremu prosumenci będą mogli zaoszczędzić nawet 1,7 tys. zł na rachunkach za prąd.

- Stwarzamy warunki do nieograniczonego rozwoju energetyki obywatelskiej, aby jak najwięcej Polaków mogło zostać prosumentami. Dzięki wprowadzeniu mechanizmu rozliczeń, tzw. net-billingu, który będzie obowiązywał prosumentów przyłączonych do sieci po 1 kwietnia 2022 r. oraz instytucji prosumenta zbiorowego i wirtualnego, miliony Polaków uzyskają dostęp do taniej energii z OZE - powiedziała.

Minister podkreśliła jednak, że OZE to nie tylko fotowoltaika - Polska wspiera wiele gałęzi przemysłu, tj. pompy ciepła, biogazownie rolnicze czy offshore.

- Liczba zainstalowanych pomp ciepła wzrosła ponad 3-krotnie w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2015 r. pomp ciepła było ok. 60 tys. natomiast w 2020 r. liczba ta wyniosła 185 tys. Dodatkowo, dynamicznie rozwijającym się sektorem w Polsce są też biogazownie rolnicze. Z 78 w 2015 r. do 126 w listopadzie 2021 r. - poinformowała.

Minister Anna Moskwa zwróciła także uwagę na inwestycje w infrastrukturę przesyłową i krajowy system elektroenergetyczny.

- W 2015 r., gdy wprowadzono stopnie zasilania, w czasie szczytu zapotrzebowania wymiana wynosiła maksymalnie 800-900 MW w kierunku importu. Dzisiaj wymiana  na poziomie ponad 2000-3000 MW nie jest niczym niezwykłym i jest to efekt przede wszystkim inwestycji w sieci przesyłowe - wyjaśniła.

- Łącznie na inwestycje do 2021 r. wydano ponad 9,4 mld zł. Wkrótce czekają nas kolejne, dzięki którym nie tylko zwiększy się niezawodność infrastruktury przesyłowej i umożliwi przyłączenie nowych źródeł wytwórczych, lecz także możliwość prowadzenia wymiany handlowej z innymi państwami. Ogólnie w latach 2016-2020 Polska zainwestowała w rozbudowę i modernizację krajowego systemu elektroenergetycznego 37,7 mld zł - powiedziała.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła również, że ustrukturyzowana została współpraca z interesariuszami sektora OZE.

- Podpisaliśmy już czwarte porozumienie sektorowe, jakie rząd z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska zawiera z przedstawicielami szeroko rozumianego sektora energetycznego. To nowy element polityki rządu opartej na pogłębionej współpracy z sektorami, które pracują na rzecz konkurencyjności i siły polskiej gospodarki - wyjaśniła minister Moskwa.

- Ponadto wprowadziliśmy korzystne rozwiązania podatkowe w postaci ulgi termomodernizacyjnej, czyli odliczenia od podatku dochodowego kosztów poniesionych w wyniku realizacji termomodernizacji w budynku jednorodzinnym, w ramach której można odpisać od dochodu wydatki na instalację fotowoltaiczną - przypomniała.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…