Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Polityki, które zostaną przygotowane w najbliższej przyszłości, przede wszystkim muszą być ze sobą spójne, a także muszą uwzględniać wspólny cel, który chcemy osiągnąć - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka podczas konferencji dot. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, zorganizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli.

Minister Kurtyka, otwierając II sesję konferencji podkreślił, że osiągnięcie neutralności klimatycznej jest bezprecedensowym wyzwaniem cywilizacyjnym.

- Dotyczy ono zarówno wykonalności tego celu, jak i gotowości naszych społeczeństw do zmiany nawyków i zmian kulturowych. Musimy zmienić sposób, w jaki produkujemy energię, dojeżdżamy do pracy, konsumujemy i traktujemy nasze środowisko naturalne. Oznacza to także zasadniczą zmianę w podejściu UE do polityki klimatycznej - powiedział minister Michał Kurtyka.

Szef resortu klimatu zwrócił uwagę, że neutralność klimatyczna dot. wielu sektorów – nie tylko energetycznego, ale też m.in. transportu, przemysłu i rolnictwa. W opinii Kurtyki podstawową kwestią do rozwiązania w przypadku sektora energetycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii.

Dr. Dawid Piekarz Instytut Staszica - Zielony Ład - 100 mld euro na walkę ze zmianami klimatycznymi

Minister zaznaczył także, że transformacja jest procesem długoterminowym. - Sprawiedliwe i odpowiedzialne przejście będzie wymagało czasu. Mam nadzieję, że fundusze uzyskane z MST pozwolą nam i regionom w innych krajach na zainicjowanie zmian, które przyczynią się do ich rozwoju i zapewnią lokalnym społecznościom płynną transformację - zaznaczył min. Michał Kurtyka.

- Jesteśmy na początku naszej drogi, a mechanizm sprawiedliwej transformacji to pierwszy, ale mamy nadzieję, że nie ostatni mechanizm, który wesprze nasze przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu” - dodał minister.

OZE - rozwój - konsultacje społeczne

- Polska prowadzi intensywne działania, których rezultatem jest przygotowanie projektu ustawy o promocji wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która jest obecnie na etapie konsultacji społecznych – głównym celem jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwój tego sektora – zaznaczył minister Michał Kurtyka.

- Rozwój bezemisyjnego transportu jest dla nas szczególnie ważny. Powinniśmy stworzyć mechanizmy wsparcia na poziomie europejskim, aby zmniejszyć koszty samochodów elektrycznych – powiedział Kurtyka.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…