Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wzbogacił się o nowy budynek dydaktyczny przeznaczony dla kierunku nauczania technik weterynarii oraz technik hodowcy koni. Uroczystego otwarcia nowych pracowni w przebudowanym budynku dokonał sekretarz stanu w MRiRW, Szymon Giżyński. 

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obecnie organem prowadzącym dla 54. szkół rolniczych. W 30. z nich uczniowie mogą zdobyć zawód technika weterynarii. W Nakle Śląskim ten kierunek wybrało prawie 150 uczniów. Co najważniejsze, są dobrze przygotowywani do zawodu i pracę w swojej specjalności znajdą - podkreślił podczas oficjalnego otwarcia wiceminister rolnictwa.

Przebudowę oraz nowoczesne wyposażenie, spełniające wszystkie wymogi profesjonalnych gabinetów weterynaryjnych, sfinansowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na inwestycję przeznaczono ponad 930 tys. zł.

- Szkoła w Nakle ma wysokie osiągnięcia w nauczaniu. Jej uczniowie systematycznie zdobywają wysokie lokaty na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Może pochwalić się także znakomitymi wynikami egzaminów zawodowych uczniów, potwierdzających poziom kształcenia w Nakle Śląskim. Dotychczasowe sale zajęciowe nie wystarczały dla powiększającej się liczby uczniów na tym kierunku - wyjaśnił wiceminister Szymon Giżyński. 

- Ministerstwo oraz dyrekcja szkoły dostrzegając ten potencjał oraz rosnące zainteresowanie kierunkiem wśród młodzieży, postanowiły powiększyć i unowocześnić dotychczasowe warsztaty, by stworzyć uczniom warunki do nauki w najwyższym standardzie - stwierdził na zakończenie Giżyński. 

{crossposting}