Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

„Miejsce klastrów i organizacji klastrowych w polityce innowacyjnej państwa” - to temat wystąpienia ministra Jarosława Gowina na konferencji zorganizowanej przez Platformę Przemysłu Przyszłości.

Klaster to skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą.

- Według ostatniego badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości populacja poddanych analizie 41 klastrów skupiała ponad 2500 najbardziej aktywnych firm w swoich sektorach i 260 000 pracowników. Skala oddziaływania klastrów i organizacji klastrowych jest znacząca, uwzględniając powiększającą się stale liczbę członków oraz sieć podmiotów kooperujących z klastrami - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

- Klastry i organizacje klastrowe, biorąc pod uwagę ich potencjał, rolę i pozytywne efekty ich działania, powinny być włączane do realizacji polityk publicznych, przede wszystkim w obszarze gospodarki i innowacji - dodał wicepremier.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podejmuje szereg działań w celu wsparcia organizacji klastrowych, wśród których wyróżnić należy m.in. dokument Kierunki Rozwoju Polityki Klastrowej w Polsce po 2020 roku oraz poprzez wskazywanie Krajowych Klastrów Kluczowych, stanowiących wzór sieci kooperacji i budowy zaufania i współpracy.

- Nasza nowa polityka klastrowa zawiera wiele istotnych zmian, w szczególności zakłada zaangażowanie klastrów w realizację zadań z zakresu: cyfryzacji, dostosowania do potrzeb Przemysłu 4.0, gospodarki obiegu zamkniętego, gospodarki niskoemisyjnej, transformacji energetycznej, edukacji, promocji gospodarczej, sieciowania, budowy platform. To również szansa na tworzenie ekosystemów branżowych, które mogą stać się podstawą konkurowania na rynkach globalnych w ramach tworzonych łańcuchów wartości. O klastrach, jako wehikułach realizacji Polityki Przemysłowej Polski mówimy dużo w ramach dyskusji o rozwoju przemysłu i autonomii strategicznej - powiedział wicepremier  Gowin.

{crossposting}

Czytaj więcej

Sarnowski: Proponujemy sprawiedliwy system podatkowy, który uwzględnia różnice w dochodach obywateli

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki - to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu.

Więcej…

Parasol noś i przy pogodzie, czyli jak się przygotować na 2022 rok

Dobre wyniki gospodarki – i polskich firm – są faktem. Nie ma tu żadnej manipulacji

Jak tu nie być zadowolonym, kiedy nawet Komisja Europejska podnosi perspektywy wzrostu gospodarczego dla Polski na bieżący rok: i to aż o jedną piątą, do 4,8%. Ministerstwo Finansów, między zapowiedziami kolejnych rozwiązań podatkowych uderzających w „klasę wyższą” (czyli zarabiającą powyżej średniej krajowej) przemyca też błogi komunikat – oto po pierwszym półroczu nadwyżka budżetowa wyniosła 28 mld, a fiskus zarobił o 18,5% więcej, niż rok wcześniej. Tyle tylko, że mniej eksponowane są pewne niepokojące sygnały, dotyczące roku przyszłego.

Więcej…

Obajtek: Nasz najnowszy raport jest cennym źródłem wiedzy o Grupie Orlen

Raport Roczny Grupy Orlen za 2020 r., przygotowany w formule zintegrowanej, jest już dostępny w wersji online. To dokument kompleksowo prezentujący finansową oraz pozafinansową działalność Koncernu.

Więcej…

Społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność po polsku

Photo by krakenimages on Unsplash

Rzadko poruszamy tu problematykę społecznej działalności biznesu. A staje się ona jednym z coraz ważniejszych zagadnień, bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstw, szczególnie tych dużych i średniej wielkości - na rzecz środowiska, lokalnej społeczności i pracowników. Tego typu działania stają się ważne zwłaszcza w kontekście postrzegania wizerunku firm na zewnątrz.

Więcej…

Kamiński: Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to rzeczywisty systemowy przełom

Photo by Bermix Studio on Unsplash

Podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedziano powstanie nowej jednostki Policji - Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W konferencji wziął udział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji

Więcej…