Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- W dyskusjach o infrastrukturze w Polsce stosuję metaforę przyciasnego garnituru. Wydaje się, że obecnie do infrastruktury lotniczej ona pasuje. To znaczy, że istniejący system jest na skraju wyczerpania swoich możliwości.

Przede wszystkim dotyczy to największego portu lotniczego w Polsce na warszawskim Okęciu - mówił na konferencji „Zrównoważony rozwój infrastruktury lotniczej w Polsce” w Warszawie Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK

W przekonaniu pełnomocnika „naturalne” ograniczenie Okęcia wynika z faktu, że jest on portem znajdującym się w centrum miasta. - Buduje to szereg ograniczeń środowiskowych, ale również fizycznych, infrastrukturalnych. I powoduje, że tego lotniska nie da się rozbudowywać, nie da się poprawiać jego przepustowości. 

- W mniejszym, różnym już stopniu dotyczy to lotnisk regionalnych: niektóre z nich mają rezerwy, niektóre się rozbudowują – dodał Horała. - Ale jeśli spojrzymy na system komunikacyjny z meta poziomu, okazuje się, że w swoim obecnym kształcie nie odpowiada wyzwaniom, które widzimy za pięć, dziesięć lat, jak byśmy chcieli, by się ten ruch rozwijał. On się oczywiście będzie rozwijał, to rzecz nieunikniona, w miarę wzrostu zamożności społeczeństwa. Bo Polacy chcą i potrzebują latać. Rozwoju ruchu lotniczego z Polski i do Polski potrzebuje też gospodarka. 

- Gdy jednak porównamy nasz ruch lotniczy z danymi dotyczącymi państw wysokorozwiniętych, to okazuje się, że wciąż znacznie mniej latamy – stwierdził wiceminister. - Stąd pomysł Centralnego Portu Komunikacyjnego. To nasza odpowiedź na te wszystkie wyzwania. Pomijam już fakt, że nie mamy obecnie w naszym kraju żadnego naturalnego hubu przesiadkowego. A w państwie naszej wielkości, które chcielibyśmy postrzegać jako lidera w regionie Europy środkowowschodniej, tym bardziej taki port powinien powstać. Zatem znajdujemy się w momencie przełomowym.

Najbliższe lata to okres, w którym wyczerpiemy dotychczasowy model wzrostu. Musimy się więc przemodelować, odpowiedzieć na to wyzwanie, bo dalej tak prosto, że co roku będzie po kilka-kilkanaście proc. wzrostów ruchu lotniczego w obecnym układzie portów lotniczych – się nie da. Na tę właśnie potrzebę projekt CPK ma odpowiedzieć – kończy Horała.

{crossposting}

Czytaj więcej

Gut-Mostowy: Nasze wsparcie kierujemy do organizacji pozarządowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadań z zakresu turystyki. W budżecie zabezpieczono prawie 3 mln zł.

Więcej…

Ciecióra: Płatności bezpośrednie w UE są oddzielone od produkcji rolnej

Photo by Naseem Buras on Unsplash

Sejm przyjął zmianę ustawy o płatnościach i przywrócił Uzupełniającą Płatność Podstawową. taka płatność była stosowana od 2004 do 2014 roku.

Więcej…

Władyczak: Globalna recesja nie zdołała złamać polskiego eksportu

Znamy laureatów 10. edycji konkursu Polska Firma - Międzynarodowy Czempion, w którym wyróżnianie są polskie firmy odnoszące sukcesy na światowych rynkach. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) jest wieloletnim partnerem konkursu.

Nagrody główne w poszczególnych kategoriach otrzymały firmy: TenderHut, NOVOL, Grupa Asseco, Profitroom, Lactex, Answear.com, Green Cell (CSG) oraz w kategorii: wizjoner ekspansji zagranicznej nagrodzony został Igor Klaja, założyciel i prezes OTCF. 

Jak zaznaczył Janusz Władyczak, prezes KUKE, pandemiczna globalna recesja ponownie nie zdołała złamać polskiego eksportu, który w 2020 r. zwiększył się o 1,3 proc., a ubiegłoroczne ożywienie przyniosło mu dalszy, jakże imponujący, dwucyfrowy wzrost (zapewne, bo na wyniki musimy poczekać jeszcze kilka tygodni). 

- Jest to rzecz jasna powód do dumy - mówi dalej prezes. - Jednak część prognoz na ten rok, gdy wzrost gospodarki i wymiany handlowej będą w skali świata kontynuowane, nie jest dla nas już tak pozytywna. OECD ocenia, że polski eksport zwiększy się o zaledwie 4 proc. w tym roku i o 3 proc. w 2023 r., podczas gdy wolumen globalnego handlu urośnie odpowiednio o 5 i 4,5 proc. W KUKE perspektywy eksportu oceniamy bardziej optymistycznie, ale zauważmy, że przez ostatnie dwa lata bardzo sprzyjała nam sytuacja na rynku walutowym - średniorocznie kurs złotego obniżył się w tym czasie wobec euro o 6 proc. Warto dodać, że przy relatywnie stabilnym kursie dolara i znaczącym wzroście cen importowanych surowców na rachunku obrotów bieżących pojawił się pod koniec 2021 r. deficyt.

W opinii Władyczaka to tylko pokazuje, że odporność gospodarki na zawirowania, jej konkurencyjność i stymulowanie wzrostu powinny być budowane na istotniejszych długofalowo fundamentach niż mechanizmy kursowe, a mianowicie na inwestycjach w badania i rozwój, w kapitał ludzki, uwzględnianie w strategiach aktualnych trendów związanych z ochroną środowiska czy innymi celami zrównoważonego rozwoju, jak też na internacjonalizacji działalności. 

- A to właśnie podejście wyróżnia po raz kolejny uczestników jubileuszowej edycji konkursu Polska Firma - Międzynarodowy Czempion. Mamy w nim po raz kolejny przedstawicieli branży IT i e-commerce obok firm „tradycyjnego” przemysłu, które potrafiły złamać wewnętrzne schematy i zająć nowe nisze. Po raz kolejny spore grono podmiotów pojawiło się w kategorii „promotora ekologii”, budując wizerunek Polski jako kraju, gdzie zielona transformacja również postępuje. Są też firmy, które odważnie przejmują swoich zagranicznych konkurentów, pozyskując ich rynki i technologie - uważa Władyczak.

- W KUKE stale obserwujemy sytuację w globalnej wymianie handlowej - choć przez poprzednią dekadę poziom stawek celnych praktycznie się nie zmienił, to pojawiło się wiele innych barier, którym muszą sprostać polscy eksporterzy, jak np. liczne subsydia eksportowe dla podmiotów spoza krajów OECD, z którymi muszą bezpośrednio konkurować, czy ograniczenia przy udziale w zamówieniach publicznych. W tak dynamicznym i zmiennym otoczeniu oznacza to konieczność efektywniejszego korzystania przez polski biznes z coraz bogatszego arsenału instrumentów zapewniających ich bezpieczną ekspansję międzynarodową, które dostarczają im różne instytucje wsparcia z PFR TFI i KUKE na czele - stwierdza na zakończenie prezes KUKE.

{crossposting}

Buda: Fundusze europejskie zmieniają region łódzki

11,5 mln zł na przebudowę i kompleksową modernizację energetyczną budynków trafi do Politechniki Łódzkiej.

Więcej…

Historyczny dzień dla polskiego koncernu

Środa 12 stycznia 2022 r. to ważna data w historii Polskiego Koncernu Energetycznego Orlen - zwłaszcza w kontekście trwającego od miesięcy procesu fuzji z Grupą Lotos i zapowiedzianej takiejż z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem.

Więcej…