Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wzięła udział w plenarnym posiedzeniu Rady ds. Dialogu Społecznego. Przedstawiła stan prac nad Umową Partnerstwa oraz Krajowym Planem Odbudowy (KPO).

Podczas spotkania wiceminister Jarosińska-Jedynak przypomniała, że dobiegają końca konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa, które Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) rozpoczęło 18 stycznia. Konsultacje online odbyły się we wszystkich województwach.

- W ramach prowadzonych spotkań z regionami odpowiedzieliśmy na prawie 200 pytań. Wiele z nich dotyczyło głównie kwestii związanych z podziałem środków. Wyjaśnialiśmy według jakiego algorytmu dokonaliśmy podziału funduszy na programy regionalne - powiedziała sekretarz stanu w MFiPR.

- Do połowy lutego wpłynęły do nas 162 uwagi, ale ta liczba stale rośnie. Komentarze przesyłają przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczy oraz osoby prywatne - dodała wiceminister.

Minister Jarosińska-Jedynak przypomniała, że 26 lutego ruszają konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. Jego opracowanie jest konieczne, aby móc sięgnąć po środki w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy o wartości 750 mld euro.

- Polska z tego funduszu będzie miała do dyspozycji 57 mld euro na dotacje i pożyczki - wyjaśniła wiceminister. Dodała, że obszary, które będziemy wspierać to: innowacyjność, zielona energia, zrównoważony transport, zdrowie, cyfryzacja.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…