Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Największy na świecie szczyt odpowiedzialnego biznesu - Leaders Summit 2021 skupiał przywódców państw, szefów rządów i liderów biznesu.

W dyskusji o zrównoważonym rozwoju udział wzięła wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dwudniowe forum zorganizował UN Global Compact.

Wiceszefowa w ministerstwie finansów, funduszy i polityki regionalnej podkreśliła, że dla osiągnięcia celów Agendy 2030 kluczowa jest ścisła współpraca przedstawicieli rządów, samorządów oraz biznesu.

- Wyjście z kryzysu musi być wspólnym wysiłkiem i wymaga silnego partnerstwa, innowacyjnego podejścia i często zmiany modelu działania, zarówno w biznesie, jak i poza nim - wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Dodała, że znaczącą rolę w inicjowaniu dialogu rządów i biznesu odgrywa właśnie UN Global Compact.

- Global Compact Network w Polsce jest naszym wieloletnim partnerem. Doceniamy jego aktywne zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju, a także w Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030, politykę miejską, konferencje tematyczne oraz działania edukacyjne - przypomniała wiceminister.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak zaznaczyła, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej działa wspólnie z Global Compact Network Poland także w ramach polityki miejskiej.

Podczas swojego wystąpienia nawiązała do planowanego na czerwiec 2022 r. Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum – WUF 11). Rola miast w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju jest bardzo istotna.

- Wydarzenie będzie okazją do kompleksowego spojrzenia na wyzwania dla miast i biznesu związane ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska. Wcześniej, bo już w grudniu 2021 r., także w Katowicach odbędzie się Forum Zarządzania Internetem (IGF 2021), poświęcone cyberbezpiecznym miastom przyszłości - powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Sarnowski: Proponujemy sprawiedliwy system podatkowy, który uwzględnia różnice w dochodach obywateli

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki - to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu.

Więcej…

Parasol noś i przy pogodzie, czyli jak się przygotować na 2022 rok

Dobre wyniki gospodarki – i polskich firm – są faktem. Nie ma tu żadnej manipulacji

Jak tu nie być zadowolonym, kiedy nawet Komisja Europejska podnosi perspektywy wzrostu gospodarczego dla Polski na bieżący rok: i to aż o jedną piątą, do 4,8%. Ministerstwo Finansów, między zapowiedziami kolejnych rozwiązań podatkowych uderzających w „klasę wyższą” (czyli zarabiającą powyżej średniej krajowej) przemyca też błogi komunikat – oto po pierwszym półroczu nadwyżka budżetowa wyniosła 28 mld, a fiskus zarobił o 18,5% więcej, niż rok wcześniej. Tyle tylko, że mniej eksponowane są pewne niepokojące sygnały, dotyczące roku przyszłego.

Więcej…

Obajtek: Nasz najnowszy raport jest cennym źródłem wiedzy o Grupie Orlen

Raport Roczny Grupy Orlen za 2020 r., przygotowany w formule zintegrowanej, jest już dostępny w wersji online. To dokument kompleksowo prezentujący finansową oraz pozafinansową działalność Koncernu.

Więcej…

Społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność po polsku

Photo by krakenimages on Unsplash

Rzadko poruszamy tu problematykę społecznej działalności biznesu. A staje się ona jednym z coraz ważniejszych zagadnień, bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstw, szczególnie tych dużych i średniej wielkości - na rzecz środowiska, lokalnej społeczności i pracowników. Tego typu działania stają się ważne zwłaszcza w kontekście postrzegania wizerunku firm na zewnątrz.

Więcej…

Kamiński: Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to rzeczywisty systemowy przełom

Photo by Bermix Studio on Unsplash

Podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedziano powstanie nowej jednostki Policji - Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W konferencji wziął udział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji

Więcej…