Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jednym z aktualnych wyzwań polityki rozwoju jest jej integracja i wzmacnianie na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym - powiedziała wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na konferencji „Zintegrowane planowanie rozwoju – szansa dla samorządów”.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej wzięła udział w panelu „Jakiej polityki terytorialnej oczekują polskie samorządy?”.

- Widzimy potrzebę zwiększania odpowiedzialności samorządu za procesy kreowania warunków do rozwoju oraz przygotowania przemyślanych projektów zorientowanych na poprawę sytuacji społeczności lokalnych. W tym zakresie szczególnie ważne jest zintegrowane podejście samorządów do rozwoju, w wymiarze terytorialnym, przestrzennym i sektorowym - podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) wspiera samorządy w opracowaniu lokalnych strategii.

- W podręczniku „Strategia rozwoju krok po kroku”, który jest dedykowany gminom, opisujemy cały proces przygotowania dokumentu. Publikacja jest dostępna na naszej stronie internetowej. Zawiera m.in. wskazówki dotyczące modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz praktyczne porady przygotowane w oparciu o wiedzę ekspercką oraz na bazie dobrych praktyk - wyjaśniła wiceminister.

Wśród innych inicjatyw MFFiPR adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego (JST) należy wymienić Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). CWD jest obecnie wdrażany w formie pilotażowego wsparcia w 38 partnerstwach samorządów w 15 województwach.

- To pokazuje, że polskie samorządy mają potencjał do współpracy i tworzenia doskonalszych zintegrowanych dokumentów, a w efekcie do lepszego organizowania życia społecznościom lokalnym - podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Kolejnym instrumentem istotnym dla zintegrowanego planowania rozwoju jest, realizowany przez MFFiPR, program „Rozwój Lokalny”. finansowany z Funduszy Norweskich EOG. Po wielomiesięcznych przygotowaniach 29 miast przeszło do III etapu konkursu i otrzymało wsparcie ok. 3,5 mln euro każde. Łącznie do polskich miast trafiło ponad 102 mln euro na realizację kompleksowych projektów rozwojowych.

- Dostrzegamy, jak ważna jest umiejętność współpracy pomiędzy samorządami w różnych obszarach - podsumowała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

{crossposting}