Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Roślinka wyrastająca na spękanym piasku.

KUKE: Wyniki sektora przemysłowego na koniec maja br. nadal pozytywnie zaskakują, przebijając oczekiwania analityków - ocenia Tomasz Ślagórski, wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

W jego przekonaniu mimo utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynkach zagranicznych oraz pesymistycznych wskazań niektórych indeksów koniunktury, pierwsze miesiące roku okazały się wyraźnie lepsze niż zakończenie roku ubiegłego. - Dynamika produkcji przemysłowej kształtuje się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych – dodaje Ślagórski.  

- Najwyższe wzrosty notowane są w produkcji urządzeń elektrycznych, a także pozostałego sprzętu transportowego. Popyt konsumpcyjny utrzymuje się na wysokim poziomie zarówno dzięki sytuacji na rynku pracy, jak i dodatkowym transferom. Można się spodziewać, że uruchomienie programu 500+ na pierwsze dziecko tę tendencję podtrzyma. 

Wiceszef KUKE zaznacza, że bardzo optymistycznym sygnałem płynącym z polskiej gospodarki jest wyraźne odbicie inwestycji średnich i dużych przedsiębiorstw, gdzie dynamika w I kw. br. wyniosła aż 21,7 proc. w skali roku. 

- Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu nakładów na środki trwałe sprzyja zwiększaniu potencjału wytwórczego firm w warunkach napotykania przez nie coraz poważniejszych ograniczeń podażowych – uważa wiceprezes Ślagórski.

- Po pierwszym kwartale br. wskaźnik rentowności obrotu netto przedsiębiorstw według GUS uległ pogorszeniu w ujęciu rocznym o 0,5 pkt. proc do 3,4 proc. W górnictwie i wydobywaniu spadł z 5,6 do 4,6 proc., a w przemyśle pozostał na poziomie 4,8 proc. W budownictwie budynków wzrósł do 5,5 proc. z 0,2 proc. notowanych rok wcześniej, natomiast w budownictwie infrastrukturalnym do -2,0 proc. z 1,2 proc. przed rokiem. 

Biorąc pod uwagę typowe fluktuacje liczby upadłości i restrukturyzacji w ciągu roku, to – pomimo pozytywnych odczytów większości wskaźników – nie należy oczekiwać wyraźnego zmniejszenia się liczby niewypłacalności w nadchodzących miesiącach - kończy wiceprezes KUKE.

{crossposting}

Czytaj więcej

Opoką był kościół, a kościołem kierował Prymas Tysiąclecia

Jan Pawel II zbliżenie twarzy, oparty o pastorał
Jan Paweł II. Dennis Jarvis from Halifax, Canada

- Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Karol Wojtyła św. Jan Paweł II to dwie największe postacie polskiego Kościoła ostatnich setek lat, a może i dwie największe postaci w historii Polski, na pewno II połowy XX wieku - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński podczas pierwszej lekcji muzealnej w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. 

Więcej…

Przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej

trzy tryby połączone ze sobą
Photo by Bill Oxford on Unsplash

Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania. 

To najważniejsze zmiany, jakie zakłada nowela ustawy Prawo własności przemysłowej, którą przegłosował Sejm. Teraz projekt trafi do Senatu.

Projekt nowelizacji realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

- Celem przygotowanej przez MPiT nowelizacji jest gruntowna przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej, tak aby zgłaszanie i korzystanie z uzyskiwanych praw było prostsze i przyjazne dla użytkowników – wyjaśnia minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

- To z kolei, mam nadzieję, skłoni polskich przedsiębiorców, żeby mocniej chronili swoje pomysły i produkty. Szczególne znaczenie projekt powinien mieć dla start-upów z branży IT, które od teraz będą mogły chronić swoje rozwiązania za pomocą patentów udzielanych na wynalazki realizowane za pomocą komputera – dodaje Emilewicz.

Na nowych regulacjach skorzystają również pracownicy Urzędu Patentowego RP oraz środowisko prawnicze.

- Dzięki nowym przepisom ma się również zwiększyć kadra ekspertów, którzy oceniają zgłoszenia dotyczące ochrony patentowej. Natomiast do prowadzenia spraw dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych - oprócz rzeczników patentowych - zostaną dopuszczeni również adwokaci i radcowie prawni - dodaje szefowa MPiT.

{crossposting}

Urzędu Bezpieczeństwa Żywności

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna jest elementem struktury państwa, który odpowiada za bezpieczeństwo publiczne, za zwalczanie chorób zwierząt i za zagwarantowanie w imieniu państwa, że żywność wchodząca na rynek jest bezpieczna – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas uroczystych obchodów 100-lecia PAW.

Więcej…

Pieniądze do MŚP - impuls do wzrostu ekonomicznego

Pieniądze unijne wsparły już ponad 300 przedsiębiorstw w woj. lubuskim. Do sektora MŚP trafiło ponad 50 mln zł na rozwój i innowacje.
mat.pras

Pieniądze unijne wsparły już ponad 300 przedsiębiorstw w woj. lubuskim. Do sektora MŚP trafiło ponad 50 mln zł na rozwój i innowacje. Środkami pochodzącymi z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, a za ich dystrybucję w regionie odpowiadają instytucje finansujące.

Więcej…

„Mój Prąd” - 200 tys. prosumentów

Ptaki grzejące nogi na przewodach wysokiego napięcia
Photo by Alex Jones on Unsplash

– Rozwijamy odnawialne źródła energii, jako istotny element naszego miksu energetycznego. Mocno stawiamy na fotowoltaikę, która jest technologią popieraną przez społeczeństwo - mówi wiceminister energii Tadeusz Skobel.

Więcej…