Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Roślinka wyrastająca na spękanym piasku.

KUKE: Wyniki sektora przemysłowego na koniec maja br. nadal pozytywnie zaskakują, przebijając oczekiwania analityków - ocenia Tomasz Ślagórski, wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

W jego przekonaniu mimo utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynkach zagranicznych oraz pesymistycznych wskazań niektórych indeksów koniunktury, pierwsze miesiące roku okazały się wyraźnie lepsze niż zakończenie roku ubiegłego. - Dynamika produkcji przemysłowej kształtuje się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych – dodaje Ślagórski.  

- Najwyższe wzrosty notowane są w produkcji urządzeń elektrycznych, a także pozostałego sprzętu transportowego. Popyt konsumpcyjny utrzymuje się na wysokim poziomie zarówno dzięki sytuacji na rynku pracy, jak i dodatkowym transferom. Można się spodziewać, że uruchomienie programu 500+ na pierwsze dziecko tę tendencję podtrzyma. 

Wiceszef KUKE zaznacza, że bardzo optymistycznym sygnałem płynącym z polskiej gospodarki jest wyraźne odbicie inwestycji średnich i dużych przedsiębiorstw, gdzie dynamika w I kw. br. wyniosła aż 21,7 proc. w skali roku. 

- Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu nakładów na środki trwałe sprzyja zwiększaniu potencjału wytwórczego firm w warunkach napotykania przez nie coraz poważniejszych ograniczeń podażowych – uważa wiceprezes Ślagórski.

- Po pierwszym kwartale br. wskaźnik rentowności obrotu netto przedsiębiorstw według GUS uległ pogorszeniu w ujęciu rocznym o 0,5 pkt. proc do 3,4 proc. W górnictwie i wydobywaniu spadł z 5,6 do 4,6 proc., a w przemyśle pozostał na poziomie 4,8 proc. W budownictwie budynków wzrósł do 5,5 proc. z 0,2 proc. notowanych rok wcześniej, natomiast w budownictwie infrastrukturalnym do -2,0 proc. z 1,2 proc. przed rokiem. 

Biorąc pod uwagę typowe fluktuacje liczby upadłości i restrukturyzacji w ciągu roku, to – pomimo pozytywnych odczytów większości wskaźników – nie należy oczekiwać wyraźnego zmniejszenia się liczby niewypłacalności w nadchodzących miesiącach - kończy wiceprezes KUKE.

{crossposting}