Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Różnorodność biologiczna, leśnictwo oraz gatunki CITES to główne tematy XIX posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady ds. Ochrony Środowiska.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński oraz niemiecka minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego Svenja Schulze.

Minister Kurtyka, otwierając posiedzenie, podkreślił, że ma ono charakter jubileuszowy – w 30. rocznicę utworzenia Rady, powołanej 17 czerwca 1991 r. w Bonn. W tym samym dniu został także zawarty, kluczowy dla kształtowania polsko-niemieckich relacji bilateralnych, „Traktat pomiędzy RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”.

- Przez 30 ostatnich lat udało się wiele osiągnąć w obszarach funkcjonowania Rady, takich jak współpraca w zakresie ochrony środowiska na poziomie krajowych i lokalnym. To dowód na to, że forum to jest miejscem efektywnego dialogu sektorowego, który z całą pewnością warto kontynuować - powiedział.

Jak zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, Republika Federalna Niemiec jest dla Polski kluczowym partnerem w regionalnej współpracy dotyczącej ochrony środowiska i klimatu.

- W tym zakresie nie chodzi tylko o aktywność ministerstw z Warszawy czy Berlina, ale przede wszystkim regionów przygranicznych - polskich województw i niemieckich landów - powiedział.

Minister zwrócił uwagę, że współpraca Polski i Niemiec w obszarze środowiska i klimatu wpisuje się także w trwające na forum Unii Europejskiej dyskusje.

- W najbliższych miesiącach szczególnie istotne będę negocjacje pakietu legislacyjnego „Fit for 55”. Liczymy na znalezienie wspólnych mianowników z partnerem niemieckim w tej dyskusji. Ostateczny kształt tych regulacji będzie determinować naszą transformację energetyczno-klimatyczną, która stanowi kluczowy element dalszego rozwoju gospodarczego Polski i Niemiec - wyjaśnił.

Jak dodał minister Kurtyka, w ochronie przyrody rok 2021 upływa pod znakiem toczących się na forum międzynarodowym prac nad nowymi globalnymi ramami dla różnorodności biologicznej po 2020 r., a na forum unijnym - prac przygotowujących wdrożenie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, przyjętej w ubiegłym roku.

- Ważna jest dyskusja nad zawartością tych dokumentów i możliwościami rozwiązywania pojawiających się wyzwań związanych z ich wdrażaniem. Również leśnictwo i gospodarka leśna w Unii Europejskiej nabierają nowego wyrazu w świetle opublikowanej zaledwie kilka tygodni temu „Strategii leśnej Unii do 2030 r.”. Obecnie zapadają kluczowe decyzje, które będą kształtować tę dziedzinę na kolejne dziesiątki lat” - zauważył.

Szef resortu klimatu i środowiska przypomniał, że sektor leśny wraz z sektorem drzewnym stanowią istotną część gospodarki w obu państwach. Przyczyniają się one do osiągania zrównoważonego rozwoju w regionie, uwzględniającego aspekt społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

- Nie mniej ważnym tematem jest kwestia postępowania z zatrzymywanymi na granicy zewnętrznej UE żywymi zwierzętami gatunków CITES. Biorąc pod uwagę rosnący ruch turystyczny i handel międzynarodowy jest to coraz większe wyzwanie - dodał.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…