Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Transformacja klimatyczno-ekologiczna miast była głównym tematem w trakcie inauguracji 8. edycji projektu Eco-Miasto, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID w Warszawie. W wydarzeniu udział wziął minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

W trakcie wideokonferencji szef resortu klimatu i środowiska podkreślił znaczenie konkursu z punktu widzenia edukacji ekologicznej.

- Konkurs jest promocją dla działań polskich miast zmierzających ku zielonej przyszłości. Coraz więcej samorządów podejmuje eko-innowacyjne rozwiązania. To oznacza, że z powodzeniem zbliżamy się do naszych celów na najbliższe dziesięciolecia, m.in. w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym - mówił minister Kurtyka.

Jak podkreślił minister Kurtyka wspieranie miast w transformacji klimatycznej jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą administracja publiczna.

- Miasta ogrywają współcześnie kluczową rolę w polityce rozwoju, w miastach mieszka ponad połowa ludzkości, miasta to lokomotywy rozwoju i huby innowacji. Kwestie klimatyczne i ekologiczne, w tym zwiększenie odporności na zmiany klimatu, jak i poprawa jakości powietrza to wyzwania decydujące o bezpieczeństwie i jakości życia mieszkańców - powiedział.

Minister Kurtyka wskazał także, że priorytetami Ministerstwa Klimatu i Środowiska w polityce miejskiej są przede wszystkim: poprawa jakości powietrza w miastach, odbetonowanie i zazielenienie przestrzeni miejskiej, rozwój ekologicznego transportu w miastach - zbiorowego i indywidualnego, rozwój małej retencji w miastach, w tym zmiana zakresu/wymagań dot. planowania przestrzennego, rozwój ciepłownictwa sieciowego, rozwój OZE.

- Jako Ministerstwo w ramach inicjatywy Miasto z Klimatem prowadzimy aktywny dialog z miastami i interesariuszami polityki miejskiej, wypracowujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania legislacyjne i finansowe oraz oferujemy miastom pakiet wsparcia, także w zakresie szkoleń i budowania potencjału do prowadzenia skutecznej polityki klimatyczno-ekologicznej na poziomie lokalnym - podkreślił.

W trakcie spotkania minister klimatu i środowiska zaznaczył, że projekty ekologiczne w miastach wspierane są przez programy finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…