Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ważne jest stworzenie dobrego klimatu wokół rodziny - mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas debaty „Samorząd PRO FAMILIA, czyli jaki?”.

- Musimy zbudować szeroką koalicję działań rządu, samorządu i organizacji pozarządowych. Tylko to pozwoli na odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych.

Jak wynika z badań CBOS z 2019 roku 98 proc. młodych Polaków deklaruje chęć posiadania dzieci. Niestety trendy demograficzne są w całej Europie mało optymistyczne.

- Dlatego środki finansowe przekazywane przez rząd na rodziny należy traktować w kategorii inwestycji, a nie kosztu - podkreślała Marlena Maląg. - Rząd zabezpiecza pieniądze, ale to samorządy decydują, jak je wydawać. Podziękowała równocześnie władzom samorządowym za aktywny udział w kształtowaniu i realizowaniu polityki prorodzinnej.

- Chcemy przede wszystkim podnieść godność rodziny, przywrócić należne jej miejsce – podkreśliła minister Maląg. Zaznaczyła, że jeden z rządowych programów Maluch+, na który przeznaczono dotąd ponad 2 mld zł, daje rodzicom wybór i możliwość pogodzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

- To jest to, czego oczekują rodzice. Pracujemy z minister Barbarą Sochą nad tym, aby te środki w kolejnych edycjach były jeszcze wyższe - mówiła minister Maląg.

W trakcie debaty przypomniała o konkursie „Samorząd pro familia 2021”, którego celem jest docenienie samorządów szczególnie wyróżniających się w zakresie realizacji polityki prorodzinnej. Wychodząc naprzeciw wnioskom samorządowców, którzy zgłaszali, że ze względu na trwającą pandemię mają trudności z zebraniem dokumentacji konkursowej, ministerstwo rodziny zdecydowało o wydłużeniu czasu na nadsyłanie zgłoszeń do 16 kwietnia br.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…