Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podsumowując miniony rok mamy wszelkie podstawy, by z ostrożnym optymizmem patrzyć w przyszłość - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Potwierdzają to zarówno oceny instytucji zagranicznych, jak i wskaźniki polskie.

- Od początku pandemii troska o życie i zdrowie Polaków oraz dążenie do uratowania jak największej liczby firm i zachowania miejsc pracy była priorytetem dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego - powiedziała minister podczas briefingu prasowego.

- Na ratowanie gospodarki skierowaliśmy 9 proc. PKB. To znacznie powyżej średniej europejskiej.

- Polacy też dobrze oceniają sytuację gospodarczą - mówiła minister Maląg. - Perspektywę konsumentów obrazuje wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, badany przez GUS, który wzrósł o 1,5 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca. Na jego wzrost w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy. Polacy lepiej oceniają także przyszłą sytuację ekonomiczną kraju.

Wzrósł też tzw. Indeks PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, czyli wskaźnik obrazujący kondycję przemysłu. Był on minimalnie wyższy w lutym, niż w styczniu, ale już od siedmiu miesięcy utrzymuje się powyżej progu neutralnego. Polska jest wymieniana przez Komisję Europejską w czołówce krajów z bardzo wysoką wiarygodnością finansową i gospodarczą.

To materialne i trwałe fundamenty wynikające z wdrażania Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju ogłoszonej i realizowanej przez rząd Zjednoczonej Prawicy - podkreśliła minister Maląg. Jako przykłady podała obniżkę PIT, na której zyskało 24 mln Polaków, zerowy PIT dla młodych - skorzystały 2 miliony, czy wprowadzenie tzw. „estońskiego” CIT dla małych firm.

- Dużą rolę odgrywa także Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymają łącznie ponad 13 mld zł. - To program, dzięki któremu w „małych ojczyznach” bez przeszkód mogą być realizowane najpotrzebniejsze inwestycje: budowane drogi czy przedszkola. Zależy nam na tym, żeby inwestować - mówiła minister.

12 lutego kończy się czas na składanie wniosków w jego ramach dla gmin popegeerowskich - łączna kwota wsparcia to 250 mln zł i górskich gmin turystycznych - wsparcie w wysokości 1 mld zł.

{crossposting}

Czytaj więcej

192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii

Już ponad 192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Tylko dobrze zarządzane państwo w przypadku niespodziewanego kryzysu może wdrożyć tak duże środki pomocowe - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji w Żyrardowie.

Więcej…

Kaleta: Konstytucja pozostaje prawem najwyższym RP

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest nie do przyjęcia. TSUE wychodzi poza traktaty europejskie, jawnie wykracza poza swoją rolę.

Więcej…

Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co zrobił Kazimierz Górski

Autorstwa Archiwum Kancelarii Prezydenta RP - www.prezydent.pl, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5912449

Wartości, które Kazimierz Górski wyniósł z domu, raz jeszcze przypominają nam, że sport to nie tylko wysiłek fizyczny - wicepremier prof. Piotr Gliński.

Więcej…

Grzybowski: Ochrona KUKE gwarancją płatności

Pomimo pandemii polscy eksporterzy doskonale radzą sobie na zagranicznych rynkach, kontynuując ekspansję między innymi w krajach Afryki. Jedną z takich firm jest wieluński producent naczep i przyczep , który tym razem dostarczy swoje wyroby do Mali oraz Wybrzeża Kości Słoniowej.

- Ubezpieczamy wieloletni kredyt kupiecki, jaki Wielton oferuje zagranicznym kontrahentom na zakup swoich produktów. Łączna wartość dwóch kontraktów to 3,3 mln euro. Uzyskanie ochrony ze strony KUKE zdejmuje z polskiego eksportera ryzyko braku płatności, a dodatkowo, gdyby chciał on wzmocnić swą płynność finansową, może ubezpieczone należności bez problemu sprzedać przed terminem i otrzymać gotówkę. Rozmawiamy z Wieltonem o ubezpieczaniu kolejnych transakcji sprzedaży na rynki afrykańskie, gdzie firma zbudowała już bardzo silną pozycję - powiedział Adam Grzybowski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Nie jest to pierwszy tego typu kontrakt Wieltonu wykorzystujący rozwiązania oferowane przez KUKE. W ubiegłym roku ubezpieczona została sprzedaż również do odbiorcy z Wybrzeża Kości Słoniowej. Polski eksport do tego kraju, pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wzrósł w ub. roku o 58 proc., a do Mali o 49 proc. W przypadku całej Afryki Polska zanotowała wzrost o 2,2 proc.

- Jesteśmy coraz aktywniejsi w Afryce, którą „odkrywa” rosnąca grupa polskich eksporterów. W tym miesiącu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Islamską Korporacją Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (ICIEC), do której należą Mali i Wybrzeże Kości Słoniowej, by wspólnie uczestniczyć w projektach eksportowych i inwestycyjnych polskich przedsiębiorców w tym regionie. W najbliższym czasie pojawią się w naszej ofercie kolejne atrakcyjne instrumenty wspierające eksporterów i finansujące je banki - podkreślił Adam Grzybowski.

Sprzedaż towarów do krajów Afryki stanowiła w minionym roku 1,2 proc. całości polskiego eksportu i podobny jest ich udział w portfelu długoterminowych transakcji ubezpieczanych przez KUKE.

{crossposting}

Buda: Na początek Małopolska może liczyć na 1,54 mld euro

Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w latach 2021-2027.

Więcej…