Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Forum Biznesu, Handlu i Inwestycji w Warszawie plakat

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek był jednym z głównych gości II polsko-brytyjskiego Forum Biznesu, Handlu i Inwestycji w Warszawie. Priorytetem polskiego rządu jest wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych.

W trakcie spotkania bilateralnego wiceminister Mazurek zadeklarował, że priorytetem polskiego rządu jest promocja i wspieranie wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych, a także zbudowanie spójnego, systemowego podejścia wspomagającego rozwój, badania i wdrażanie ekoinnowacji w Polsce.

- Wysoka innowacyjność technologii środowiskowych przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

- Poprawia to efektywność wykorzystania zasobów naturalnych oraz zmniejsza negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. Ekoinnowacje odgrywają szczególnie ważną rolę w pobudzaniu procesu przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganiu zmianom klimatu czy utracie różnorodności biologicznej – dodał.

Wiceminister Mazurek w rozmowie ze swoim odpowiednikiem brytyjskim, wiceministrem Grahamem Stuartem zapewnił, że Polska jako trzykrotny gospodarz szczytu klimatycznego COP oferuje swoją wiedzę i doświadczenie przy organizacji tego wielkiego międzynarodowego wydarzenia.

Tegoroczna edycja polsko-brytyjskiego Forum Biznesu, Handlu i Inwestycji ubiega pod hasłem „Wspólnie budując czysty wzrost”. 

- Aby skutecznie konkurować na zagranicznych rynkach polscy przedstawiciele biznesu muszą wykazywać się postawami prośrodowiskowymi i prospołecznymi. Stąd ministerstwo środowiska po raz siódmy przeprowadziło program GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii – mówił wiceminister Mazurek.

Wiceminister wskazał także, iż długofalowym celem działań resortu jest wzmocnienie roli zaawansowanych technologii ochrony środowiska. Są one niezbędne w procesie wzrostu gospodarczego oraz budowania gospodarki o obiegu zamkniętym, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.

{crossposting}

Czytaj więcej

Błaszczak: Polska zostaje kolejnym państwem ramowych Eurokorpusu

- Będziemy pracować nad wypełnieniem zobowiązania, które dzisiaj bierzemy na siebie. Po kilku latach zaangażowania w prace organów wewnętrznych Eurokorpusu, Polska już w pełni angażuje się w działania kwatery.

Więcej…

Nowy prezes, stałe wyzwania

Zmiany, zmiany, zmiany… Nie tylko w podatkach, ale także i te, które mogą nastrajać zdecydowanie bardziej optymistycznie.

Więcej…

Błaszczak: 18. Dywizja Zmechanizowana odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO

- 18. Dywizja Zmechanizowana rozrasta się, uzyskała także certyfikację. Dbamy również o rozwój zaplecza technicznego. Jednym z ważnych elementów 18. Dywizji jest 1. Warszawska Brygada Pancerna.

Więcej…

Adamczyk: Dbajmy o swoje bezpieczeństwo

Rozpoczęły się pierwsze wyjazdy na zimowy wypoczynek i pierwsze kontrole autokarów – trwają działania Inspekcji Transportu Drogowego „Bezpieczny autokar – ferie 2022”.

Więcej…

Rodzinny kapitał opiekuńczy wszedł w życie 1 stycznia

Maląg: W ciągu niespełna dwóch tygodni rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy obejmujący 353 tys. dzieci.

Więcej…