Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dobry stan finansów publicznych naszego państwa wskutek odpowiedniej polityki władz przyniosło „solidne podstawy makroekonomiczne naszej gospodarki” - jak w swoim komentarzu do ogłoszonego wczoraj ratingu Polski jednej ze światowych agencji ratingowych zaznaczył min. finansów Tadeusz Kościński. To także m.in. wynik stosunkowo niskiego poziomu długu publicznego (poniżej 60% PKB).

Na temat relatywnie dobrego stanu gospodarki mówiono wiele także podczas zakończonej wczoraj czwartej edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

W wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudę i odczytanym w Gdyni przez jego doradcę Piotra Karczewskiego prezydent napisał m.in., że „droga do normalności w polskiej gospodarce jest niedaleka”. Co więcej, „ostatnie wskaźniki pokazują, że polska gospodarka powróciła już do stanu sprzed pandemii”. W opinii prezydenta „to buduje dobre perspektywy na przyszłość”.

Także premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę podczas Forum Wizja Rozwoju, że „Polska powróciła na tory szybkiego wzrostu gospodarczego”. Zaś „oprócz wzrostu PKB, inwestycji, zatrudnienia czy eksportu, uwagę zwraca jednoczesny wzrost wysokości wynagrodzeń. Bo u źródeł naszego rozwoju jest człowiek i polityka społeczno-gospodarcza. A praktyczny brak takiej polityki przed 2015 r. był błędem, bo z owoców wzrostu gospodarczego powinni korzystać wszyscy Polacy”.

- Musimy (...) wzmacniać polską gospodarkę - to będzie źródło naszej siły i bezpieczeństwa kraju - dodał premier.

Tymczasem Fitch w swojej ocenie ogłosił decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A- dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej, jak również A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej oraz o podwyższeniu oceny dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej na F1.

Co istotne komunikat agencji wskazuje w komunikacie, że podstawą oceny takiej oceny Polski była jej zdywersyfikowana gospodarka, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach oraz solidne podstawy makroekonomiczne. Ponadto według Fitch stabilna perspektywa ratingu stanowi odzwierciedlenie odporności polskiej gospodarki na skutki pandemii COVID-19.

Przy czym agencja podwyższyła swoje prognozy wzrostu gospodarczego dla naszego kraju: - do 5,2% w 2021, 4,5% w 2022 i 3,8% w 2023 r.

Co więcej, jak napisał Dziennik Ekonomiczny PKO Banku Polskiego „lepsza od oczekiwań sytuacja sektora publicznego, wysokie tempo wzrostu gospodarczego oraz spadek relacji zadłużenia zagranicznego do PKB sugerują, że perspektywa ratingu ma potencjał, żeby już niedługo powędrować do góry”.

Jak zaznaczył resort Tadeusza Kościńskiego, podniesienie oceny ratingowej Polski umożliwia spadek wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto kraju do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową „A”. Jak również „w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy, w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A””.

Jednocześnie, jak zaznaczył Fitch „ujemne realne stopy procentowe, domykająca się luka popytowa oraz solidny wzrost płac oznaczają, że średnia inflacja, choć opadająca, nadal wynosić będzie w 2022 r. 3,9 proc, a w 2023 r. 3,6 proc.”.

W opinii min. Tadeusza Kościńskiego pozytywna opinia agencji o polskiej gospodarce to wynik działań rządu „wspierających polską gospodarkę, która powraca na ścieżkę wzrostu”.

Ponadto zdaniem szefa MF agencja potwierdziła swoją oceną, że „dzięki odpowiedzialnej polityce gospodarczej i fiskalnej polskiego rządu nasza gospodarka bardzo dobrze poradziła sobie z kryzysem spowodowanym przez pandemię”. A także „stabilną sytuację fiskalną i solidne podstawy makroekonomiczne naszej gospodarki”.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-” - jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne - przypomina PAP.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…