Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zawarte dziś Porozumienie o współpracy między MSZ a Polskim Instytutem Ekonomicznym to kolejny krok w kierunku wzmacniania międzynarodowego potencjału polskiej gospodarki i obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w trakcie ceremonii zawarcia Porozumienia.

- W ubiegłym roku, pomimo pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń, polscy eksporterzy świetnie sobie radzili; nasza nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła rekordowe 54 mld zł - przypomniał wiceminister.

- Tak dobry wynik był również efektem wsparcia dla polskich firm ze strony dyplomacji ekonomicznej MSZ i innych instytucji państwa. Dzięki specjalistycznej wiedzy PIE i fachowym analizom jej ekspertów, będziemy mogli udzielać tego wsparcia jeszcze skuteczniej niż dotąd - podkreślił wiceminister Jabłoński.

- Nowe globalne wyzwania, związane m.in. z pandemią, to także okazja do przebudowy polskiej gospodarki i wykorzystania nowych możliwości, również na rynkach zagranicznych. Aby robić to skutecznie, instytucje państwa potrzebują najwyższej jakości analiz rzeczywistości ekonomicznej i ciągłego poszukiwania nowych szans dla naszych przedsiębiorstw. Polski Instytut Ekonomiczny zapewnia nam tę ekspercką wiedzę i pozwala skuteczniej pomagać polskim firmom w adaptacji do zmieniających się warunków, aby nie tylko odnosiły sukcesy gospodarcze dziś, ale budowały swoją pozycję rynkową na kolejne dekady - podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji.

Wiceminister dodał, że jednym z integralnych elementów systemu wspierania polskich eksporterów i inwestorów jest przekazywanie im aktualnych i wiarygodnych informacji o koniunkturze w światowej gospodarce, prognoz rozwoju poszczególnych jej branż, jak też potencjalnych możliwości współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Ma to szczególne znaczenie dzisiaj, kiedy kontakt z partnerami biznesowymi pozostaje ograniczony, a większość wydarzeń gospodarczych o zasięgu regionalnym i światowym została odwołana, bądź przesunięta na czas po pandemii.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…