Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE (AGRIFISH) – po raz pierwszy pod przewodnictwem nowego komisarza rolnego Janusza Wojciechowskiego. W części rolnej Rady ministrowie omówili postęp prac nad reformą wspólnej polityki rolnej (WPR) pod przewodnictwem prezydencji fińskiej. 

W swoim wystąpieniu minister Ardanowski podkreślił, że pomimo ponad rocznej dyskusji nad nowym kształtem WPR po 2020 r. nie widać przełomu, a wiele spraw jest nadal nierozwiązanych. Istotne rozstrzygnięcia w obszarze rolnym wymagają ustalenia wielkości budżetu na WPR podczas gdy negocjacje wieloletnich ram finansowych nadal trwają.

Oczekiwania Polski w zakresie modyfikacji ram prawnych WPR są nadal aktualne i dotyczą listy spraw takich jak: wyłączenie małych gospodarstw z warunkowości, większa elastyczność w realizacji planu strategicznego, odpowiednia lista sektorów kwalifikujących się do wsparcia oraz możliwość przesuwania środków pomiędzy filarami WPR.

– Potrzebna jest nowa wizja rozwoju rolnictwa – powiedział minister Ardanowski – gdyż są nowe wyzwania, których nikt z obecnych na sali ministrów nie kwestionuje. Natomiast zasady wsparcia bezpośredniego są archaiczne, sprzed 30. lat, oparte na plonach referencyjnych z tego okresu i liczbie zwierząt. To trzeba zmienić.  

– Polska wizja rozwoju rolnictwa jest zbieżna z tą, którą przedstawił na tym posiedzeniu Rady komisarz Janusz Wojciechowski. Dotyczy ona aktywności wobec zmian klimatycznym, które są dotkliwe dla rolnictwa. Pojawia się wiele pytań - jak chronić obszary wiejskie przed wyludnianiem się oraz jak stworzyć mieszkającym tam ludziom warunki by mogli żyć na odpowiednim poziomie? – powiedział Ardanowski . 

Ważne jest też wsparcie małych gospodarstw, nie tylko ze względu na ich produkcję i aktywność na obszarach wiejskich, aby te obszary utrzymać w stanie żywotnym, obok rozwijających się aglomeracji miejskich. Należy też stworzyć lepsze warunki dla młodych rolników by chcieli być rolnikami; problem jest szerszy i nie rozwiąże problemu wymiany pokoleniowej oferowane wsparcie finansowe ale stworzenie warunków do powstawania i rozwoju gospodarstw rolnych. Inne ważne kwestie do rozwiązania w polityce rolnej, które wskazał Ardanowski – to krótkie łańcuchy dostaw, uniezależnienie się Europy od importu białka roślinnego oraz postępujący problem degradacji gleb, ważny czynnik produkcji rolniczej dla następnych pokoleń. 

Minister zachęcał ministrów do lepszej współpracy wokół takiej wizji rolnictwa, którą przedstawił komisarz Wojciechowski bo to pozwoli problemy rolnictwa europejskiego lepiej rozwiązywać i być silniejszym partnerem również na arenie międzynarodowej.

Podczas spotkania z chorwacką minister rolnictwa Mariją Vuckovic, kraju który obejmuje przewodnictwo w Radzie UE od 1 stycznia 2020 r., minister Ardanowski zaapelował o otwartą dyskusję na temat dopłat bezpośrednich oraz sposobu i tempa ich wyrównania w UE. 

– Kompromis w tej kwestii jest niezbędny jako część całego pakietu rolnego – powiedział polski minister rolnictwa. 

Podczas spotkania z minister rolnictwa Portugalii Marią do Ceu Albuquerque minister Ardanowski nawiązał do listu siedmiu ministrów rolnictwa UE w kwestii nie kontynuowania wyrównania dopłat bezpośrednich. W tym zakresie potrzebna jest dyskusja w oparciu o argumenty. Ministrowie zgodzili się, co do tego, że na realizację nowych celów po 2020 r. potrzebny jest odpowiedni budżet. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…