Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

O pół roku dłużej, bo do końca czerwca 2021 r., przedsiębiorcy mogą jeszcze korzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, które są częścią pakietu pomocowego BGK dla firm.

Jednak dłuższy okres obowiązywania preferencyjnych warunków gwarancji to nie jedyne zmiany, jakie BGK oferuje przedsiębiorcom. Gwarancje BGK to narzędzia, które ułatwiają przedsiębiorcy dostęp do kredytu.

- Większość obecnych gwarancji była w ofercie banku już przed pandemią, jednak w marcu znacznie je zmodyfikowaliśmy, by pomóc firmom utrzymać płynność. Uprościliśmy warunki uzyskania gwarancji, zwiększyliśmy maksymalne poziomy zabezpieczeń, czy zrezygnowaliśmy z pobierania prowizji - przypomina Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

- W pakiecie pomocowym BGK oferujemy gwarancje dla firm każdej wielkości, od mikro- po duże przedsiębiorstwa, i z każdej branży. O tym, na ile gwarancje są ważnym instrumentem dla przedsiębiorców w czasie pandemii, świadczy skala udzielonego wsparcia.

- Dzięki gwarancjom BGK prawie 60 tys. przedsiębiorców uzyskało ponad 50 mld zł kredytu - dodaje Robaczyński.

- W związku z drugą falą pandemii i potrzebami przedsiębiorców bardzo nam zależało na dodatkowym zwiększeniu atrakcyjności najpopularniejszego dzisiaj rozwiązania zabezpieczającego spłatę kredytu - gwarancji de minimis - podkreśla członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Poza tym, że przedłużyliśmy możliwe okresy gwarancji, zwiększyliśmy też kwotę gwarancji do maksymalnej możliwej, jeśli chodzi o przepisy UE, czyli 1,5 mln euro dla kredytów do pięciu lat i 750 tys. euro dla zobowiązań od pięciu do dziesięciu lat. Zadbaliśmy również, by można było obejmować gwarancjami kredyty w walucie obcej - mówi Tomasz Robaczyński.

 

{crossposting}