Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W posiedzeniu Komisji Rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry) udział wziął komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Spotkanie odbywało się w formule online. Organizatorem była Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP w ramach sprawowanego przez Polskę rocznego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Minister Puda przedstawił plany i działania Polski w zakresie niwelowania negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na rolnictwo. Zwrócił uwagę na znaczenie środków finansowych Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które zostały przeznaczone na wsparcie odbudowy unijnej gospodarki po pandemii. W ramach tego Instrumentu Polska może otrzymać maksymalnie 23,9 mld euro dotacji oraz 34,2 mld euro pożyczek. Podstawę wdrażania środków stanowi Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który został przyjęty przez Rząd Polski 30 kwietnia 2021 roku i przekazany formalnie do Komisji Europejskiej.

- Sektor rolno-spożywczy ma w KPO wyodrębnioną pulę środków na rozwój i wzmocnienie odporności na kryzysy w kwocie blisko 2,2 mld euro (6% całkowitego budżetu KPO). Jest to też prawie tyle (96,3%), ile wydatkowano ze środków WPR w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (2008) - podkreślił minister Grzegorz Puda.

Dodatkowo, na obszary wiejskie będą skierowane inwestycje koordynowane nie tylko
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale również przez inne resorty.

- Będą to inwestycje w szybki internet, wsparcie cyfryzacji, wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych, szkół i bibliotek na wsi. Będzie to także zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci do lat 3, uruchomienie autobusów na terenach ze słabą dostępnością, wsparcie firm zaangażowanych w „zielone” projekty czy inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym - poinformował szef polskiego resortu rolnictwa.

Podkreślił jednocześnie, że środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowią olbrzymią szansę na przyspieszenie rozwoju i wzmocnienie odporności polskiej wsi oraz sektora rolno-spożywczego.

Minister stwierdził ponadto, że z uwagi na trudną sytuację spowodowaną przez COVID-19 w 2020 roku wypłacono rekordową kwotę zaliczek płatności bezpośrednich - blisko 2,3 mld euro. Realizowane były także zaliczki na poczet płatności obszarowych PROW. - Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z II filaru planowana jest także w 2021 r. Planowana jest również kontynuacja pomocy z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR)FGR) dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym - dodał minister.

 

{crossposting}

Czytaj więcej

W kwestii surowców – tylko razem!

Autorstwa Ad Meskens - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73870184

Zauważyli Państwo, że wojna na Ukrainie spowodowała, że politycy i komentatorzy, uważający dotąd Unię Europejską za „wyimaginowaną wspólnotę”, zamilkli?

Więcej…

Kredytobiorcy lepsi i gorsi?

Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

Wsłuchując się w wypowiedzi polityków odnoszę wrażenie, że w Polsce istnieje tylko jeden rodzaj kredytobiorców, a mianowicie posiadacze kredytów hipotecznych.

Więcej…

Żółwie tempo decyzji ws. NBP i RPP

Łacińska paremia „festina lente” - śpiesz się powoli - wyjątkowo przypadła do gustu naszym parlamentarzystom, gdy chodzi o obsadę stanowisk o kluczowym znaczeniu dla polityki finansowej państwa.

Więcej…

Morawiecki: Ukraina broni najbardziej uniwersalnych i europejskich wartości

Photo by Robert Paul Jensen on Unsplash

Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą we Lwowie, gdzie doszło do kolejnego rosyjskiego ataku. Odwiedził rannych ukraińskich żołnierzy i poszkodowanych cywilów.

Więcej…

Grupa Orlen zwiększy sieć stacji paliw na Słowacji o 25 nowych obiektów

W efekcie podpisanej umowy, Koncern będzie właścicielem łącznie 47 stacji i umocni pozycję w gronie liderów sprzedaży detalicznej na tym rynku.

Więcej…