Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W posiedzeniu Komisji Rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry) udział wziął komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Spotkanie odbywało się w formule online. Organizatorem była Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP w ramach sprawowanego przez Polskę rocznego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Minister Puda przedstawił plany i działania Polski w zakresie niwelowania negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na rolnictwo. Zwrócił uwagę na znaczenie środków finansowych Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które zostały przeznaczone na wsparcie odbudowy unijnej gospodarki po pandemii. W ramach tego Instrumentu Polska może otrzymać maksymalnie 23,9 mld euro dotacji oraz 34,2 mld euro pożyczek. Podstawę wdrażania środków stanowi Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który został przyjęty przez Rząd Polski 30 kwietnia 2021 roku i przekazany formalnie do Komisji Europejskiej.

- Sektor rolno-spożywczy ma w KPO wyodrębnioną pulę środków na rozwój i wzmocnienie odporności na kryzysy w kwocie blisko 2,2 mld euro (6% całkowitego budżetu KPO). Jest to też prawie tyle (96,3%), ile wydatkowano ze środków WPR w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (2008) - podkreślił minister Grzegorz Puda.

Dodatkowo, na obszary wiejskie będą skierowane inwestycje koordynowane nie tylko
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale również przez inne resorty.

- Będą to inwestycje w szybki internet, wsparcie cyfryzacji, wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych, szkół i bibliotek na wsi. Będzie to także zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci do lat 3, uruchomienie autobusów na terenach ze słabą dostępnością, wsparcie firm zaangażowanych w „zielone” projekty czy inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym - poinformował szef polskiego resortu rolnictwa.

Podkreślił jednocześnie, że środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowią olbrzymią szansę na przyspieszenie rozwoju i wzmocnienie odporności polskiej wsi oraz sektora rolno-spożywczego.

Minister stwierdził ponadto, że z uwagi na trudną sytuację spowodowaną przez COVID-19 w 2020 roku wypłacono rekordową kwotę zaliczek płatności bezpośrednich - blisko 2,3 mld euro. Realizowane były także zaliczki na poczet płatności obszarowych PROW. - Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z II filaru planowana jest także w 2021 r. Planowana jest również kontynuacja pomocy z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR)FGR) dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym - dodał minister.

 

{crossposting}

Czytaj więcej

Płace rosną szybciej od inflacji - napędzają popyt na „M”

Ostatnie dane GUS o wzroście średniej płacy w maju o ponad 10% w porównaniu z majem ub. roku, wskazują, że - choć inflacja zbliża się do 5% (w maju wyniosła 4,7%) - zarabiamy realnie coraz więcej.

Więcej…

Nasi najlepsi – znamy laureatów 31. Edycji Konkursu „Teraz Polska”

Pierwsza Dama, pani Agata Kornhauser-Duda w minioną środę wręczyła laureatom statuetki "Teraz Polska"w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Po raz pierwszy wręczono także wyróżnienie Młody Promotor Polski.

Więcej…

Sarnowski: Spójny system ulg sprawdził się u Azjatyckich Tygrysów

Ministerstwo Finansów rozpoczyna prekonsultacje ulg wspierających innowacje stanowiących część podatkowego pakietu Polskiego Ładu
Ministerstwo Finansów rozpoczyna prekonsultacje ulg wspierających innowacje stanowiących część podatkowego pakietu Polskiego Ładu

Ministerstwo Finansów rozpoczyna prekonsultacje ulg wspierających innowacje stanowiących część podatkowego pakietu Polskiego Ładu. Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich, każdy może zgłosić uwagi do proponowanych rozwiązań. Uwagi i opinie można zgłaszać do 21.06.2021 r.

Więcej…

Morawiecki: Służba polskiej wsi to rdzeń i jądro naszego programu Polski Ład

Służba polskiej wsi to rdzeń i jądro naszego programu Polski Ład - podkreślił premier Mateusz Morawiecki
Fot. KPRM

Służba polskiej wsi to rdzeń i jądro naszego programu Polski Ład - podkreślił premier Mateusz Morawiecki na debacie dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej…

Puda: Prawie 100% gospodarstw rolnych skorzysta ze zmian

Photo by Tomasz Filipek on Unsplash

Projekt ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym ma przywrócić godność rolnika, godność rodzinnym gospodarstwom rolnym. Głównym jego celem jest wsparcie małych i średnich gospodarstw - mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podczas debaty „Polski Ład. Od pola do stołu” w Balicach.

Więcej…