Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W posiedzeniu Komisji Rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry) udział wziął komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Spotkanie odbywało się w formule online. Organizatorem była Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP w ramach sprawowanego przez Polskę rocznego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Minister Puda przedstawił plany i działania Polski w zakresie niwelowania negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na rolnictwo. Zwrócił uwagę na znaczenie środków finansowych Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które zostały przeznaczone na wsparcie odbudowy unijnej gospodarki po pandemii. W ramach tego Instrumentu Polska może otrzymać maksymalnie 23,9 mld euro dotacji oraz 34,2 mld euro pożyczek. Podstawę wdrażania środków stanowi Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który został przyjęty przez Rząd Polski 30 kwietnia 2021 roku i przekazany formalnie do Komisji Europejskiej.

- Sektor rolno-spożywczy ma w KPO wyodrębnioną pulę środków na rozwój i wzmocnienie odporności na kryzysy w kwocie blisko 2,2 mld euro (6% całkowitego budżetu KPO). Jest to też prawie tyle (96,3%), ile wydatkowano ze środków WPR w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (2008) - podkreślił minister Grzegorz Puda.

Dodatkowo, na obszary wiejskie będą skierowane inwestycje koordynowane nie tylko
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale również przez inne resorty.

- Będą to inwestycje w szybki internet, wsparcie cyfryzacji, wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych, szkół i bibliotek na wsi. Będzie to także zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci do lat 3, uruchomienie autobusów na terenach ze słabą dostępnością, wsparcie firm zaangażowanych w „zielone” projekty czy inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym - poinformował szef polskiego resortu rolnictwa.

Podkreślił jednocześnie, że środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowią olbrzymią szansę na przyspieszenie rozwoju i wzmocnienie odporności polskiej wsi oraz sektora rolno-spożywczego.

Minister stwierdził ponadto, że z uwagi na trudną sytuację spowodowaną przez COVID-19 w 2020 roku wypłacono rekordową kwotę zaliczek płatności bezpośrednich - blisko 2,3 mld euro. Realizowane były także zaliczki na poczet płatności obszarowych PROW. - Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z II filaru planowana jest także w 2021 r. Planowana jest również kontynuacja pomocy z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR)FGR) dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym - dodał minister.

 

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…