Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podczas swojej ostatniej konferencji prasowej odchodzący z rządu minister Henryk Kowalczyk podsumował swoją dotychczasową pracę w Ministerstwie Środowiska. Minister wskazał zadania i priorytety, które udało się zrealizować podczas 675 dni kierowania resortem środowiska.

- Uważam, że udało nam się rozwiązać wiele ważnych kwestii. Przede wszystkim musiałem załagodzić temat Puszczy Białowieskiej oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Ostatecznie Puszcza ma zapewnioną właściwą ochronę i oczekujemy na uwagi do nowych aneksów z UNESCO. To duży krok – powiedział minister Kowalczyk.

- Przy okazji nowelizacji Prawa łowieckiego stanęliśmy po stronie poszkodowanych rolników, a dodatkowo przeprowadziliśmy głębokie zmiany strukturalne i pokoleniowe w PZŁ poprzez pełną dekomunizację - dodał minister.

Przypomniał także o uruchomionych ogromnych środkach finansowych na poprawę jakości powietrza w Polsce w szczególności m.in. poprzez programy „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”. - W sumie to ponad 100 mld zł przeznaczone nie tylko na przeprowadzenie termomodernizacji i wymianę przestarzałego pieca na nowoczesny sprzęt, ale także na inwestycję w fotowoltaikę, czyli odnawialne źródła energii – mówił Kowalczyk.

Minister podkreślił, że należy także pamiętać o uldze podatkowej na podstawie, której beneficjenci już dokonują termomodernizacji i wymiany pieców. Dokładna liczba osób korzystających z ulgi termomodernizacyjnej w roku 2019 będzie znana na koniec kwietnia 2020 r. po rozliczeniu PIT.

Minister zwrócił także uwagę, że od 11 października br. obowiązują nowe normy informowania i alarmowania o smogu. - Obniżyliśmy poziomy alarmowania o smogu o połowę, dzięki temu Polacy będą ostrzegani częściej o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu – dodał.

COP24

W grudniu 2018 r. Polska, już po raz trzeci, była gospodarzem globalnego szczytu dotyczącego polityki klimatycznej – konferencji COP24. W wydarzeniu wzięło udział blisko 30 tys. delegatów z całego świata. - W trakcie szczytu COP24 przyjęliśmy Pakiet katowicki wdrażający Porozumienie paryskie, które zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce, a także tworzy reguły światowej polityki klimatycznej na najbliższe lata - powiedział minister środowiska.

Ochrona środowiska nierozerwalnie związana jest również z podnoszeniem standardów pracy oraz jakości życia mieszkańców terenów wiejskich. Mając to na uwadze, resort środowiska przekierował milionowe środki pochodzące z NFOŚiGW na wsparcie rolników. - Usuwanie folii rolniczych, czy regeneracja  środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie to tylko część programów Narodowego Funduszu, które skierowane są bezpośrednio do gospodarstw rolnych. Chcieliśmy pokazać, że można skutecznie połączyć ochronę środowiska z rolnictwem - podkreślił minister. 

W 2018 r., dostrzegając pilną potrzebę uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami w kraju, resort środowiska przygotował pakiet zmian legislacyjnych, które ograniczyły szarą strefę. - Zreformowaliśmy w całości Inspekcję Ochrony Środowiska. Obecnie inspektorzy mogą wykonywać kontrole w systemie całodobowym bez uprzedniej zapowiedzi. Wprowadziliśmy także obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania odpadów - przypomniał Kowalczyk.

- Kluczową kwestią było wprowadzenie całkowitego zakazu przywozu wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do procesów unieszkodliwiania – dodał.

- Od teraz stawki za odbiór segregowanych odpadów mogą być niższe. Daliśmy takie możliwości, nagradzając chociażby osoby prowadzące przydomowe kompostowniki – powiedział minister. - Uważam, że w pełni wykorzystaliśmy te niemal dwa lata wytężonej pracy na rzecz ochrony środowiska. Nie tylko udało nam się rozwiązać wiele problemów, ale także wprowadziliśmy mechanizmy systemowe, które będą funkcjonowały przez lata, a ich pozytywne skutki odczują w niedługim czasie wszyscy obywatele”– podsumował Kowalczyk. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Ardanowski: Pomagajmy sobie wzajemnie

- Pomagajmy sobie wzajemnie. Czas jest wyjątkowo trudny. Czas epidemii powinien skłaniać nas do myślenia wspólnotowego, do myślenia w kategorii pomocy wzajemnej.

Więcej…

Emilewicz: Mieszkanie ma dawać poczucie bezpieczeństwa

Jadwiga Emilewicz Fot. KPRM/Adam Guz

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, pomoc dla wynajmujących dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19 – takie mają być m.in. efekty pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez ministerstwo rozwoju.

Więcej…

Romanowski: Pomoc dla ofiar przemocy domowej będzie skuteczniejsza

- Polska dołącza do grona krajów, w których pomoc dla ofiar przemocy domowej należy do najskuteczniejszych. Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymują skuteczne narzędzie, aby móc w sposób natychmiastowy odizolować sprawcę od ofiary - mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski na konferencji prasowej, poświęconej ustawie antyprzemocowej, która została podpisana przez prezydenta RP. 

Więcej…

Przybył: Trzeba po prostu wziąć się do roboty!

Prezydent Andrzej Duda podczas powoływania Rady ds. Przedsiębiorczości

Niedawno pisałem o posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, poświęconym promocji polskich marek. Burza mózgów przyniosła owoce – i oto powstał dokument zawierający Stanowisko Rady dot. promocji polskich marek.

Więcej…

Błaszczak: Żołnierze udowodnili po raz kolejny, że można na nich liczyć

Żołnierze WOT uczestniczyli również w skrajnych przypadkach -  w ewakuacji podopiecznych domów pomocy społecznej

- Zadaniem Wojska Polskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Polakom. W sytuacji również takiej, z jaką mamy dziś do czynienia, a więc w sytuacji epidemii. Od pierwszego dnia żołnierze Wojska Polskiego byli na posterunku, byli obecni, wspierali tych, którzy tego wsparcia potrzebują.

Więcej…