Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Bank Pekao nabył - w ramach pierwszej emisji obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju - obligacje o łącznej wartości 6 mld zł. Bank uczestniczy jako dealer w programie emisji obligacji PFR, w ramach którego będą emitowane obligacje do kwoty 100 mld zł. Środki z emisji obligacji PFR będą finansowały program Tarczy Antykryzysowej, który wesprze mikrofirmy, MŚP i duże przedsiębiorstwa.

– Tarcza Antykryzysowa jest potrzebną i trafnie skrojoną odpowiedzią na aktualne turbulencje - tłumaczy Leszek Skiba, p.o. prezesa Banku Pekao SA. 

W jego przekonaniu bez tych działań, polska gospodarka miałaby znacznie gorsze perspektywy. 

- Dlatego efektywna współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz sektorem publicznym leży nie tylko w interesie gospodarki, jako całości, ale także naszych klientów, którym możemy pomóc uchronić się przed ewentualnym kłopotami – dodaje Skiba. - W interesie banku jest ochrona swoich klientów i minimalizowanie ryzyka kredytowego, dlatego m.in. bierzemy udział w Tarczy Antykryzysowej.

Współpracujemy także z BGK w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Limit przydzielony Bankowi Pekao na gwarancje dla średnich i dużych firm wynosi aż 15 mld zł. Mamy więc ogromny potencjał, żeby wspierać swoich obecnych i przyszłych klientów w jak najbardziej łagodnym przejściu przez kryzys – uważa p.o. prezesa Banku Pekao SA.

– Tarcza Antykryzysowa premiera Mateusza Morawieckiego jest dobrą propozycją, która ostatecznie uchroni polską gospodarkę przed najpoważniejszymi skutkami pandemii – dodaje Leszek Skiba.

- Naszym zadaniem jako banku jest ochrona swoich klientów i minimalizowanie ryzyka kredytowego, stąd udział w programach pomocowych w obecnej sytuacji jest dla nas priorytetem. Nasza współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a także całym sektorem publicznym, wpływa pozytywnie nie tylko na gospodarkę jako całość, ale także na pojedyncze podmioty, w tym na naszych klientów, którym pomagamy uchronić się przed ewentualnymi problemami związanymi z brakiem płynności finansowej – mówi Leszek Skiba.

{crossposting}