Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourge-Czetwertyński swoim wystąpieniem otworzył konferencję „Scandinavian solutions on the Polish road to energy transformation. How to build a safe and sustainable energy system”.

Konferencja zorganizowana została przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą i dotyczyła rozwiązań, jakich kraje skandynawskie mogą dostarczyć Polsce na jej drodze do transformacji energetycznej.

Wiceminister Guibourge-Czetwertyński swoją wypowiedź rozpoczął od nakreślenia specyficznej sytuacji, w jakiej znajduje się polska energetyka. 

- Jesteśmy jedynym krajem w naszym regionie, który nie dysponuje elektrownią atomową, a jego energetyka w ok. 70 proc. opiera się na węglu. Ten punkt startowy naszej transformacji sprawia, że będzie ona o wiele trudniejsza niż w wielu innych przypadkach - powiedział.

Następnie wiceminister klimatu i środowiska odwołał się do zatwierdzonej niedawno przez Radę Ministrów Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. 

- W ciągu najbliższych 20. lat będziemy musieli zbudować nowy system elektroenergetyczny, swoimi rozmiarami przypominający ten, który budujemy od dziesięcioleci. Powstaną w nim nowe sektory i gałęzie przemysłu, które dadzą setki tysięcy nowych miejsc pracy. Dzięki temu transformacja energetyczna Polski przebiegnie w sposób sprawiedliwy. 

Odwołując się do polsko-skandynawskiej współpracy na tym polu, wiceminister Guibourge-Czetwertyński wspomniał o produkowanych w naszym kraju autobusach zeroemisyjnych. 

W ciągu ostatnich lat staliśmy się europejskim liderem w tej dziedzinie i gros z polskich pojazdów eksportowanych jest właśnie do krajów Skandynawii.

{crossposting}