Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Anetta Jaworska-Rutkowska w czerwonej marynarce, w tle prezentacja

Główne obszary działań CSR Biedronki to rozwój społeczny, kulturalny i sportowy - Anetta Jaworska-Rutkowska, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR w Jeronimo Martins Polska.

„W Biedronce angażujemy się w szereg działań o wymiarze społecznym. Ze względu na naszą skalę działalności (2900 placówek w ponad 1100 miejscowościach) mamy okazję na co dzień wsłuchiwać się w potrzeby lokalnych społeczności i wspólnie z partnerami oraz organizacjami dobroczynnymi wychodzić im naprzeciw. Kształtujemy również dobre nawyki, w tym żywieniowe i wspomagamy rozwój na różnych płaszczyznach – co wydaje się nieco odbiegać od standardowej roli sieci handlowej.

W 2018 r. nie tylko kontynuowaliśmy projekty, z których sieć Biedronka jest znana od wielu lat, ale także zaangażowaliśmy się w zupełnie nowe akcje. Jednym z naszych kluczowych partnerów jest Caritas Polska.

Od ponad dekady działamy razem na rzecz potrzebujących, w ramach takich inicjatyw, jak: pikniki rodzinne „Bądźmy razem” (70 tys. upominków dla dzieci w 2018 r.), paczki dla osób samotnych i chorych, zbiórki żywności (ponad 590 ton w 2018 r.) czy od 2018 r. – karta „Na codzienne zakupy” (ponad 5 tys. seniorów otrzymało wsparcie w codziennych wydatkach na żywność).

Wspólnie z partnerami – Federacją Polskich Banków Żywności i Caritas – przeciwdziałamy marnowaniu żywności. Biedronka tylko w minionym roku przekazała żywność dla potrzebujących o wartości ponad 54 mln zł. Obecnie współpracujemy z 28 organizacjami w ramach programu „Spiżarnia Caritas”, za pośrednictwem Federacji Polskich Banków Żywności z 26 bankami żywności, z 8 oddziałami Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” oraz z kołem Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta. Ciągle poszukujemy kolejnych organizacji pożytku publicznego zainteresowanych odbiorem nadwyżek żywności z Biedronki. Odbiór i dystrybuowanie żywności realizowane jest przez blisko 1500 wolontariuszy oraz pracowników organizacji. Prawie 70% przekazywanych artykułów stanowią świeże mięso, wędliny, wyroby garmażeryjne, a także ryby. Produkty te są wykorzystywane do przygotowywania posiłków w jadłodajniach i stołówkach czy paczek żywnościowych w punktach wydawania żywności dla osób potrzebujących. Szacujemy, że dzięki wsparciu Biedronki stałą pomocą żywnościową jest objętych około 25 tys. osób.  

Ważne programy dedykujemy także dzieciom i młodzieży, szczególnie w zakresie  zdrowego odżywiania. W tej grupie problem otyłości staje się bowiem realnym zagrożeniem.

Z Green Factory i Instytutem Żywności i Żywienia organizujemy warsztaty żywieniowe „Zielona Kraina”, które mają na celu trwałą zmianę nawyków żywieniowych. Bilans trzeciej edycji, przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/18, to ponad 8 tys. uczniów, 50 dietetyków, 400 zajęć w 7 miastach. We wrześniu 2018 r. ruszyła 4. edycja programu, która do czerwca br. obejmie w sumie 400 klas czwartoklasistów. Natomiast w ramach Partnerstwa dla Zdrowia, w projekcie „Śniadanie daje moc”, w który jesteśmy zaangażowani od 8 lat, w tym roku szkolnym bierze udział ponad 8 300 szkół podstawowych (67% w Polsce). Celem akcji jest praktyczne wdrożenie 12 zasad zdrowego odżywiania, przygotowanych przez Instytut Matki i Dziecka.

Już od 10 lat wspierając Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” i organizowane przez nie Mistrzostwa Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej oraz Akademię Młodych Orłów prowadzoną przez PZPN, dajemy szansę młodym ludziom na spełnianie marzeń za pomocą sportu i budujemy właściwe postawy życiowe. Biedronka wspólnie z Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca włącza się także w organizację pikników zawodowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej. Spotkania z przedstawicielami różnych branż i zawodów, budowanie kompetencji, pokazywanie możliwości istniejących na rynku pracy, stają się dla młodych ludzi inspiracją, budują motywację do nauki i w pespektywie mają ułatwić im start w dorosłe życie.

Jednym z naszych sztandarowych, długofalowych projektów jest konkurs „Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”, prowadzony od 2015 r.

W styczniu br. ruszyła jubileuszowa 5. edycja. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz wsparcie debiutujących twórców – autorów tekstów i ilustracji, a także pobudzenie do kreatywności tysięcy Polaków. W czterech dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 18 tysięcy osób. Czytelnictwo wspiera też akcja „Ostry Dyżur Literacki”, zorganizowana w 2018 r. po raz pierwszy w wybranych sklepach Biedronka (dzieci biorące udział otrzymywały od eksperta Fundacji „Czas Dzieci” symboliczną receptę na książkę).

Dla miłośników kina, we współpracy z Gutek Film, przygotowaliśmy też kolejne cykle seansów filmowych w warszawskim Kinie Muranów: dla seniorów pod hasłem „W dobrym gronie” oraz dla dzieci w ramach cyklu „Kino w kropki”. Ich celem jest integracja seniorów oraz przedstawienie oferty kulturalnej atrakcyjnej także dla rodzin z dziećmi.

Jak więc wspomniałam już wcześniej, dbamy nie tylko o codzienne potrzeby lokalnych społeczności, ale wspieramy również ich rozwój kulturalny, sportowy czy wręcz artystyczny, jak w przypadk u np. konkursu Piórko. W 2019 r. będziemy kontynuować te działania i na pewno jeszcze niejednym z nich pozytywnie zaskoczymy”. - 

Anetta Jaworska-Rutkowska