Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Mogę powiedzieć w ten sposób, że odtajaniamy odtajnione. To jest zadanie Wojskowego Biura Historycznego. Zadanie, które ma przed sobą prof. Sławomir Cenckiewicz, które wykonuje konsekwentnie i za to bardzo dziękuje.

Otóż dokumenty, które są w zbiorach Wojskowego Biura Historycznego, które stanowią o przeszłości muszą być upublicznione. One z mocy prawa nie są tajne - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas konferencji prasowej w Wojskowym Biurze Historycznym. 

W Wojskowym Biurze Historycznym odbyła się konferencja ministra obrony narodowej poświęcona dokumentacji archiwalnej z lat 1944-1990. 

- Bardzo wiele środowisk nie chce, aby te dokumenty ujrzały światło dzienne - dlatego, że są dla nich kompromitujące. Dlatego, że są spadkobiercami tych, którzy z polecenia Moskwy rządzili Polską po formalnym zakończeniu drugiej wojny światowej Oni, przez lata, również po ‘89 roku mieli bardzo silny wpływ na władze. Mówiąc wprost - oni po prostu rządzili. Rządy po ‘89 roku, oprócz rządu premiera Jana Olszewskiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości z lat 2005 i 2007 i zmiany po 2015 roku, to oprócz tych wymienionych przeze mnie rządów to pozostałe były rządami postkomunistycznymi - powiedział szef MON.

- Fundamentem postkomunizmu w Polsce było chociażby wystąpienie Jaruzelskiego 6 czerwca 1989 r. To wystąpienie znajduję się wśród dokumentów właśnie dziś prezentowanych. Otóż już po 4 czerwca, tuż po wyborach, Jaruzelski powiedział w ten sposób, że chociaż wybory przegrali to władzy nie będą oddawać, tylko włączą część opozycji do systemu sprawowania władzy. To jest właśnie fundament post komunizmu. To jest to wszystko z czym mieliśmy do czynienia z przerwami do 2015 roku. To jest też DNA dzisiejszej opozycji. To jest właśnie ten system, który nam zafundowano po ’89 roku, a który został przez naród odrzucony stanowczo w 2015 w 2019 i w wyborach prezydenckich w 2020 roku - podkreślił w swoim wystąpieniu minister.

Wojskowe Biuro Historyczne ramach akcji „Odtajniamy Odtajnione” odkrywa zapomniane, zagubione i ukryte dokumenty, które przyczyniają się do ujawniania prawdy historycznej. Jednym z odtajnionych dokumentów jest mapa - Plan Operacyjny Ludowego Wojska Polskiego z 1964 roku, pokazujący udział LWP w ataku na kraje Zachodu, opracowany w Moskwie w języku rosyjskim.

- Bardzo charakterystyczny dokument to plan operacyjny Ludowego Wojska Polskiego na czas wojny z 1964 r. Plan sporządzony w Warszawie, nie w Moskwie - sporządzony cyrylicą. Tylko zatwierdzony zarówno przez dowódców sowieckich Armii Czerwonej, jak i przez Spychalskiego i Cyrankiewicza. Taka była istota PRL-u. Ci, którzy mówią inaczej po prostu wprowadzają opinie publiczną w błąd. Albo nie chcą żebyśmy na ten temat mówili, żeby te informacje były udostępnione albo produkuje fake newsy. Wybiórczo traktują te sprawy. Starają się stworzyć narrację, usprawiedliwiają tych którzy tworzyli elity PRL-owskie. A te elity były stworzone na zamówienie Moskwy. Rządziły PRL-em wedle nakazów płynących z Moskwy. Chciałbym bardzo jednoznacznie powiedzieć, że misja WBH polegająca na upublicznianiu dokumentów będzie trwała. Mimo tych wszystkich ataków, zarówno profesor Cenckiewicz, jak i WBH będzie konsekwentnie pokazywać opinii publicznej prawdę o PRL-u - mówił szef MON.

{crossposting}

Czytaj więcej

192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii

Już ponad 192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Tylko dobrze zarządzane państwo w przypadku niespodziewanego kryzysu może wdrożyć tak duże środki pomocowe - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji w Żyrardowie.

Więcej…

Kaleta: Konstytucja pozostaje prawem najwyższym RP

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest nie do przyjęcia. TSUE wychodzi poza traktaty europejskie, jawnie wykracza poza swoją rolę.

Więcej…

Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co zrobił Kazimierz Górski

Autorstwa Archiwum Kancelarii Prezydenta RP - www.prezydent.pl, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5912449

Wartości, które Kazimierz Górski wyniósł z domu, raz jeszcze przypominają nam, że sport to nie tylko wysiłek fizyczny - wicepremier prof. Piotr Gliński.

Więcej…

Grzybowski: Ochrona KUKE gwarancją płatności

Pomimo pandemii polscy eksporterzy doskonale radzą sobie na zagranicznych rynkach, kontynuując ekspansję między innymi w krajach Afryki. Jedną z takich firm jest wieluński producent naczep i przyczep , który tym razem dostarczy swoje wyroby do Mali oraz Wybrzeża Kości Słoniowej.

- Ubezpieczamy wieloletni kredyt kupiecki, jaki Wielton oferuje zagranicznym kontrahentom na zakup swoich produktów. Łączna wartość dwóch kontraktów to 3,3 mln euro. Uzyskanie ochrony ze strony KUKE zdejmuje z polskiego eksportera ryzyko braku płatności, a dodatkowo, gdyby chciał on wzmocnić swą płynność finansową, może ubezpieczone należności bez problemu sprzedać przed terminem i otrzymać gotówkę. Rozmawiamy z Wieltonem o ubezpieczaniu kolejnych transakcji sprzedaży na rynki afrykańskie, gdzie firma zbudowała już bardzo silną pozycję - powiedział Adam Grzybowski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Nie jest to pierwszy tego typu kontrakt Wieltonu wykorzystujący rozwiązania oferowane przez KUKE. W ubiegłym roku ubezpieczona została sprzedaż również do odbiorcy z Wybrzeża Kości Słoniowej. Polski eksport do tego kraju, pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wzrósł w ub. roku o 58 proc., a do Mali o 49 proc. W przypadku całej Afryki Polska zanotowała wzrost o 2,2 proc.

- Jesteśmy coraz aktywniejsi w Afryce, którą „odkrywa” rosnąca grupa polskich eksporterów. W tym miesiącu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Islamską Korporacją Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (ICIEC), do której należą Mali i Wybrzeże Kości Słoniowej, by wspólnie uczestniczyć w projektach eksportowych i inwestycyjnych polskich przedsiębiorców w tym regionie. W najbliższym czasie pojawią się w naszej ofercie kolejne atrakcyjne instrumenty wspierające eksporterów i finansujące je banki - podkreślił Adam Grzybowski.

Sprzedaż towarów do krajów Afryki stanowiła w minionym roku 1,2 proc. całości polskiego eksportu i podobny jest ich udział w portfelu długoterminowych transakcji ubezpieczanych przez KUKE.

{crossposting}

Buda: Na początek Małopolska może liczyć na 1,54 mld euro

Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w latach 2021-2027.

Więcej…