Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 „75 lat temu więźniowie Mauthausen i Gusen zostali uwolnieni od straszliwej gehenny życia w obozach koncentracyjnych. Skala okrucieństw, jakich doświadczali, jest niewytłumaczalna, tak z ludzkiego, jak i cywilizacyjnego punktu widzenia.

Dzień ich wyzwolenia poprzedzony był latami katorgi i upodlenia. Dlatego naszym obowiązkiem jest pamiętać ich historię” – napisał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen.

5 maja 1945 roku wojska amerykańskie wyzwoliły niemiecki obóz Mauthausen-Gusen – jeden z najcięższych obozów III Rzeszy i jednocześnie jedno z największych miejsc kaźni Polaków w czasie II wojny światowej, nazywane obozem zagłady inteligencji polskiej.

W swoim wystąpieniu Gliński przypomniał, że Mauthausen i Gusen to obozy, w których, przez niemal cały czas ich funkcjonowania, najliczniejszą grupę narodowościową stanowili obywatele polscy.

- Niestety, z powodu ogólnoświatowej pandemii COVID-19, nie jest nam dane razem, tam na miejscu, oddać cześć i hołd wszystkim ofiarom Gusen i Mauthausen oraz ofiarom wszystkich innych obozów – stwierdził min. Gliński.
- W tych trudnych warunkach stoimy przed ogromnym wyzwaniem, którym jest sposób, w jaki będziemy pielęgnować pamięć o pomordowanych. Łatwiej jest bowiem czynić to, kiedy zapalamy znicz, składamy kwiaty, pochylamy głowę, a wszystkiemu towarzyszy chwila zadumy. Trudniej, gdy przychodzi nam odnaleźć czas na wspomnienie i refleksję w otaczającej nas codzienności. Codzienności, innej niż zazwyczaj. 75 lat temu więźniowie Mauthausen i Gusen zostali uwolnieni od straszliwej gehenny życia w obozach koncentracyjnych, w których niejednokrotnie przyszło im spędzić kilka długich lat. Skala okrucieństw, jakich doświadczali, jest niewytłumaczalna, tak z ludzkiego, jak i cywilizacyjnego punktu widzenia. Dzień ich wyzwolenia poprzedzony był latami katorgi i upodlenia - dodał wicepremier.

Jego zdaniem dlatego naszym obowiązkiem jest pamiętać ich historię. - Warto jednak, żeby ta pamięć miała również swój materialny wymiar w postaci godnego upamiętnienia. Pamięć to również przywrócenie godności ofiarom, to szacunek, to w końcu miłość do drugiego człowieka. To ekspiacja, manifestacja  wartości, które starali się podeptać obozowi oprawcy i ich mocodawcy – uważa Gliński.

- Oddajmy dziś cześć, wszystkim ofiarom Gusen i Mauthausen, ale też ofiarom innych obozów - zaapelował. - Pielęgnujmy pamięć o nich tak, jak czynili to i czynią w dalszym ciągu ich współtowarzysze niedoli, którym udało się przetrwać to piekło na ziemi. Podziękujmy im wszystkim za to, że mimo traum zdołali prowadzić dobre i godne życie. To Wy i Wasi współbracia niedoli przez lata dawaliście świadectwa prawdzie.

- Nie spoczniemy w kontynuowaniu Waszego dzieła, którym jest pielęgnowanie pamięci o ofiarach. Jesteśmy to winni pomordowanym, ale również Wam, drodzy byli więźniowie obozów koncentracyjnych. Chcemy, żebyście zyskali pewność, że dzieło Waszej pamięci znajdzie kontynuatorów, którzy nie pozwolą, żeby Wasza historia i historia Waszych współbraci odeszła w zapomnienie lub została wypaczona! – zadeklarował Gliński.

- Gdybyśmy porzucili pamięć o ofiarach, porzucilibyśmy to, co w najgłębszym sensie stanowi o istocie naszej cywilizacji. Uczczenie ofiar jest bowiem widocznym potwierdzeniem uznania prawdy o przyrodzonej godności człowieka, wynikającej z jego transcendencji wobec świata. Godności niezbywalnej, nawet gdy otaczający człowieka świat stał się zupełnie nieludzki. Ten personalistyczny rys naszej cywilizacji stanowi o jej szczególnej wartości i sprawia, że Polska zawsze będzie pamiętać o ofiarach obozów Mauthausen i Gusen – zakończył wicepremier .

{crossposting}

Czytaj więcej

Biznes wciąż etyczny mimo pandemii

Obecny czas naznaczony trwającym już piąty miesiąc piętnem światowej pandemii koronawirusa to także okres szczególnej odpowiedzialności biznesu, zwłaszcza największych przedsiębiorstw, za podejmowanie rozmaitych działań pomagających przetrwać ich bliższemu i dalszemu otoczeniu.

Więcej…

Bolek: Pożyteczny CSR

Bardzo lubię i polecam portal www.raportcsr.pl . Często tam zaglądam, ponieważ jest tam mnóstwo aktualnych Informacji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w jednym miejscu.

Więcej…

Duda: Cieszę się, że jest realizowany plan modernizacji polskiej policji

Wręczył także funkcjonariuszom Policji odznaczenia państwowe: Krzyż Zasługi za Dzielność, Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę. Uhonorowani zostali także policjanci wyróżnieni w konkursie „Policjant który mi pomógł”.

- Efektem Państwa służby jest zadowolenie obywateli, ich zaufanie oraz wysoka ocena formacji - mówił Andrzej Duda w Warszawie podczas centralnych obchodów Święta Policji. Prezydent wręczył sześciu funkcjonariuszom awanse generalskie. 

Więcej…

Emilewicz: Mieszkanie ma nam dawać poczucie bezpieczeństwa

Photo by Grant on Unsplash

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS - takie mają być m.in. efekty społecznej części pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez ministerstwo rozwoju (MR).

Więcej…

Jarosińska-Jedynak: Otwieramy nowy rozdział członkostwa w UE

Środki unijne, które otrzyma Polska, mają pomóc w odbudowie i umocnieniu gospodarki po pandemii koronawirusa, a także pozwolić na realizację unijnych celów w latach 2021-2027

750 mld zł dla Polski - lub w cenach bieżących ponad 776 mld zł - na najbliższych kilka lat. To dla naszego kraju olbrzymi zastrzyk finansowy.

Więcej…