Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Sto lat temu, 18 marca 1921 r., w Rydze podpisany został traktat pokojowy kończący wojnę polsko-bolszewicką.

Dla odrodzonej Polski był to moment doniosły historycznie i politycznie, wieńczył bowiem wielopokoleniowe starania Polaków o niepodległość, zabezpieczał byt młodego państwa po okupionych poświęceniem całego narodu walkach.

Lecz historia traktatu ryskiego kryje w sobie jeszcze jeden fascynujący wymiar – ten związany z odzyskaniem przez młode państwo polskie zagrabionych dóbr kultury, często świadectw splendoru i potęgi I Rzeczypospolitej, dzieł o symbolicznym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej.

Tej niezwykłej historii poświęcona jest przygotowana przez Zamek Królewski w Warszawie wystawa „Traktat Ryski - odzyskane dziedzictwo” oraz wydarzenia, które będą jej towarzyszyć. Mam nadzieję, że wkrótce Zamek udostępni tę wyjątkową wystawę w przestrzeni wirtualnej - powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podczas inauguracji wystawy i cyklu wydarzeń upamiętniających powrót do Polski za sprawą traktatu ryskiego bezcennych dzieł sztuki oraz pamiątek narodowych na Zamku Królewskim w Warszawie.

- Patrząc z perspektywy dekad późniejszych doświadczeń w relacjach z totalitarnym sąsiadem zza wschodniej granicy, zwrot wielu, choć, niestety, nie wszystkich dóbr kultury, należy dziś rozpatrywać w kategorii cudu. Z okazji 100. rocznicy podpisania traktatu ryskiego Zamek Królewski w Warszawie nie tylko przypomni historie odzyskanych za jego sprawą dóbr kultury, a także sylwetki wielu ówczesnych wybitnych specjalistów, archiwistów, historyków sztuki, dzięki których mozolnej, negocjacyjnej pracy możliwe stało się odzyskanie skarbów kultury polskiej - dodał prof. Piotr Gliński.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…