Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Minister Gliński, proboszcz Notre Damme i min. Konrad Szymański stoją na tle katedry Notre Damme

Tragiczne wydarzenia z Paryża, ryzyko utraty katedry Notre-Dame unaoczniły nam wszystkim jak bardzo ta katedra i całe nasze dziedzictwo kulturalne są ważne dla Europejczyków – powiedział wiceminister Konrad Szymański na konferencji w Paryżu.

Spotkanie zainicjowane przez Emmanuela Marcona i zorganizowane przez francuską sekretarz stanu ds. europejskich Amelie de Montchalin odbyło się w Paryżu pod hasłem "Europejski mechanizm ochrony zagrożonego dziedzictwa kulturowego".

Podczas spotkania omawiano sposoby wzmocnienia współpracy w celu ochrony dziedzictwa kulturowego na wielu poziomach. Ochrona dziedzictwa ma być realizowana w trzech obszarach ochrony zabytków, kształcenia młodzieży, oraz wpisania tematyki ochrony wspólnego dziedzictwa do programów europejskich takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Horyzont 2020 czy agenda miejska.

„To zasadniczo trzy obszary. Po pierwsze, wzmocnienie koordynacji eksperckiej w sprawie ochrony zabytków i działania wspólne dla państw, które będą sobie tego życzyły. Po drugie, zaangażowanie młodzieży w ramach programów Erasmus czy Europejskiego Korpusu Solidarności w działania w tym zakresie. Po trzecie, włączenie tej tematyki do programów europejskich, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Horyzont 2020, czy agenda miejska. Oczywiście w ramach istniejących instrumentów finansowych i ich elastyczności” – powiedział Konrad Szymański wiceszef MSZ.

- Polska popiera te kierunki działań. Jeszcze przed pożarem podnosiliśmy te postulaty w obszarze planowania nowego budżetu – zaznaczył wiceminister Szymański podkreślając jednocześnie, że wydarzenia w Paryżu pokazały wyraźnie, że europejska jedność jest czymś trwałym, jeśli oprzemy ją o fundament kultury.

- Europejska jedność jest czymś trwałym, jeśli oprzemy ją o fundament kultury; tragiczne wydarzenia z Paryża i ryzyko utraty katedry Notre-Dame unaoczniły nam, jak nasze dziedzictwo kulturalne jest ważne – powiedział w wypowiedzi dla PAP szef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański.

Pokazały też wyraźnie (wydarzenia w Paryżu - pożar Notre Damme przyp. red), że europejska jedność, wbrew ograniczeniom politycznym, których dziś nie brakuje, jest czymś trwałym, jeśli oprzemy ją o fundament kultury, dlatego to spotkanie jest tak ważne dla Polski” – podkreślił Konrad Szymański.

Czytaj więcej

Gut-Mostowy: Nasze wsparcie kierujemy do organizacji pozarządowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadań z zakresu turystyki. W budżecie zabezpieczono prawie 3 mln zł.

Więcej…

Ciecióra: Płatności bezpośrednie w UE są oddzielone od produkcji rolnej

Photo by Naseem Buras on Unsplash

Sejm przyjął zmianę ustawy o płatnościach i przywrócił Uzupełniającą Płatność Podstawową. taka płatność była stosowana od 2004 do 2014 roku.

Więcej…

Władyczak: Globalna recesja nie zdołała złamać polskiego eksportu

Znamy laureatów 10. edycji konkursu Polska Firma - Międzynarodowy Czempion, w którym wyróżnianie są polskie firmy odnoszące sukcesy na światowych rynkach. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) jest wieloletnim partnerem konkursu.

Nagrody główne w poszczególnych kategoriach otrzymały firmy: TenderHut, NOVOL, Grupa Asseco, Profitroom, Lactex, Answear.com, Green Cell (CSG) oraz w kategorii: wizjoner ekspansji zagranicznej nagrodzony został Igor Klaja, założyciel i prezes OTCF. 

Jak zaznaczył Janusz Władyczak, prezes KUKE, pandemiczna globalna recesja ponownie nie zdołała złamać polskiego eksportu, który w 2020 r. zwiększył się o 1,3 proc., a ubiegłoroczne ożywienie przyniosło mu dalszy, jakże imponujący, dwucyfrowy wzrost (zapewne, bo na wyniki musimy poczekać jeszcze kilka tygodni). 

- Jest to rzecz jasna powód do dumy - mówi dalej prezes. - Jednak część prognoz na ten rok, gdy wzrost gospodarki i wymiany handlowej będą w skali świata kontynuowane, nie jest dla nas już tak pozytywna. OECD ocenia, że polski eksport zwiększy się o zaledwie 4 proc. w tym roku i o 3 proc. w 2023 r., podczas gdy wolumen globalnego handlu urośnie odpowiednio o 5 i 4,5 proc. W KUKE perspektywy eksportu oceniamy bardziej optymistycznie, ale zauważmy, że przez ostatnie dwa lata bardzo sprzyjała nam sytuacja na rynku walutowym - średniorocznie kurs złotego obniżył się w tym czasie wobec euro o 6 proc. Warto dodać, że przy relatywnie stabilnym kursie dolara i znaczącym wzroście cen importowanych surowców na rachunku obrotów bieżących pojawił się pod koniec 2021 r. deficyt.

W opinii Władyczaka to tylko pokazuje, że odporność gospodarki na zawirowania, jej konkurencyjność i stymulowanie wzrostu powinny być budowane na istotniejszych długofalowo fundamentach niż mechanizmy kursowe, a mianowicie na inwestycjach w badania i rozwój, w kapitał ludzki, uwzględnianie w strategiach aktualnych trendów związanych z ochroną środowiska czy innymi celami zrównoważonego rozwoju, jak też na internacjonalizacji działalności. 

- A to właśnie podejście wyróżnia po raz kolejny uczestników jubileuszowej edycji konkursu Polska Firma - Międzynarodowy Czempion. Mamy w nim po raz kolejny przedstawicieli branży IT i e-commerce obok firm „tradycyjnego” przemysłu, które potrafiły złamać wewnętrzne schematy i zająć nowe nisze. Po raz kolejny spore grono podmiotów pojawiło się w kategorii „promotora ekologii”, budując wizerunek Polski jako kraju, gdzie zielona transformacja również postępuje. Są też firmy, które odważnie przejmują swoich zagranicznych konkurentów, pozyskując ich rynki i technologie - uważa Władyczak.

- W KUKE stale obserwujemy sytuację w globalnej wymianie handlowej - choć przez poprzednią dekadę poziom stawek celnych praktycznie się nie zmienił, to pojawiło się wiele innych barier, którym muszą sprostać polscy eksporterzy, jak np. liczne subsydia eksportowe dla podmiotów spoza krajów OECD, z którymi muszą bezpośrednio konkurować, czy ograniczenia przy udziale w zamówieniach publicznych. W tak dynamicznym i zmiennym otoczeniu oznacza to konieczność efektywniejszego korzystania przez polski biznes z coraz bogatszego arsenału instrumentów zapewniających ich bezpieczną ekspansję międzynarodową, które dostarczają im różne instytucje wsparcia z PFR TFI i KUKE na czele - stwierdza na zakończenie prezes KUKE.

{crossposting}

Buda: Fundusze europejskie zmieniają region łódzki

11,5 mln zł na przebudowę i kompleksową modernizację energetyczną budynków trafi do Politechniki Łódzkiej.

Więcej…

Historyczny dzień dla polskiego koncernu

Środa 12 stycznia 2022 r. to ważna data w historii Polskiego Koncernu Energetycznego Orlen - zwłaszcza w kontekście trwającego od miesięcy procesu fuzji z Grupą Lotos i zapowiedzianej takiejż z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem.

Więcej…